Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu SNG umiestnenom na internetovej stránke www.sng.sk (ďalej len "obchod") je:

SNG Bratislava
Riečna 1
815 13 Bratislava
IČO: 164 712
DIČ: 2020829943
IČ DPH: SK 2020829943

ktorý je štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "SNG".

Vážime si a rešpektujeme Vaše súkromie natoľko, že nákup u nás nie je podmienený registráciou. Napriek tomu potrebujeme o Vás vedieť zopár základných informácií, aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby k Vašej spokojnosti. Niektoré z týchto údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon"). Samozrejme sme týmto zákonom viazaní a preto dôsledne dodržujeme všetky jeho ustanovenia pri získavaní, spracovávaní a používaní Vašich údajov.

Ak Vás tovar z našej ponuky oslovil natoľko, že si prajete záväzne ho objednať, je potrebné uviesť nasledovné informácie o Vás:

  • meno a priezvisko,
  • presná dodacia adresa vrátane označenia krajiny (táto adresa bude uvedená aj na faktúre),
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami),
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Dôsledne Vás upozorňujeme, aby ste v našom obchode nezadávali žiadne prístupové informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch a to ani formou poznámok, či komentárov.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (dodacia adresa). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Záväzným objednaním tovaru nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu. V prípade potreby oznámiť tretej strane štatistické údaje o návštevnosti, obrate a pod. smieme ich poskytnúť výlučne v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je SNG oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že SNG nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2017  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter Nesprávne vyplnený e-mail Prihlásenie prebehlo úspešne Tento e-mail už bol prihlásený
Hľadaj v SNG
Hľadali ste