Aktuality

Najbližší program

Nedeľa 1. 5. | 15.00 | EP, 1. poschodie
SIESTA V GALÉRII: NESTEX

Nedeľná prechádzka výstavou s lektorom prierezovo predstaví nestálu expozíciu gotiky a baroka.

Vstup voľný

Nedeľa 1. 5. | 16.00 | EP, 2. poschodie
SIESTA V GALÉRII V ANGLICKOM JAZYKU / SUNDAY REST: NETHERLANDISH PAINTING

Asistentka zbierok starého umenia Barbora Mistríková prierezovo predstaví celú výstavu Nizozemská maľba. Návštevníci chronologicky prejdú vývojom nizozemského umenia od neskorého stredoveku po 18. storočie. Popri zmenách námetov a maliarskych prístupov v umení výklad upozorní aj na najvýznamnejšie diela nizozemskej maľby zo zbierok SNG a spôsoby ich akvizície.

Sunday Rest je nový formát SNG, ktorý prináša pútavý pohodový výklad k aktuálnym výstavám v Esterházyho paláci v anglickom jazyku. Výklady sú zamerané buď prierezovo na celú výstavu alebo tematicky s výberom určitých diel. Výklady poskytujú rôzni odborní pracovníci a pracovníčky galérie. Koná sa vždy prvú nedeľu v mesiaci o 16.00, bez nutnosti predchádzajúcej rezervácie miest.

Vstup voľný

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

Nestála expozícia SNG
od 17. 1. 2014
Esterházyho palác, 1. poschodie
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Nizozemská maľba
19. 2. 2016 – 22. 5. 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Zuzana Ludiková

Anton Cepka. Kinetický šperk
18. 3. – 5. 6. 2016
Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátorky: Viera Kleinová (SNG), Petra Hölscher (Die Neue Sammlung – The Design Museum)

Výstava vznikla v spolupráci s Die Neue Sammlung – The Design Museum Mníchov

Pripravované

François Kollar
10. 6. – 11. 9. 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátori: Mathieu Rivallin (Médiathèque de l´architecture et du patrimoine), Pia Viewing (Jeu de Paume)
Odborná spolupráca za SNG: Lucia Almášiová

STANO FILKO: POÉZIA O PRIESTORE – KOZME / POETRY ABOUT SPACE – COSMOS
24. 6. 2016 — 18. 9. 2016
Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava
Kurátorka: Lucia Gregorová Stach v spolupráci s Aurelom Hrabušickým a Joannou Kordjak

Sen × skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945
7. 10. 2016 — január 2017
Esterházyho palác, 2., 3. poschodie, Bratislava
Kurátorky: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová