Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave – Galéria 2012 – 2013

Ponúkame vám v elektronickej verzii Ročenku SNG 2012 – 2013, kde nájdete viaceré odborné štúdie z dejín a teórie umenia druhej polovice 20. storočia, rozhovor, recenziu, materiály, akvizičnú činnosť knižnice a jednotlivých zbierok za posledné dva roky. Celý obsah Ročenky poskytuje galéria bez spoplatnenia vo forme pdf na:

Najbližšie podujatia:

Štvrtok 29. 1. 2014 l 18:00 | EP, 3. poschodie
VYSOKÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA V NITRE. ARCHITEKTI RUDOLF MIŇOVSKÝ A VLADIMÍR DEDEČEK

Monika Mitášová (Trnavská univerzita) prednáša na výstave
Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii.
Prednáška predstaví vznik a povahu jedného z najvýznamnejších vysokoškolských areálov neskorej moderny na Slovensku.

Vstupné 2€

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

7. november 2014 – 15. február 2015
Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii
Kurátori: Lucia Almášiová, Viera Dlháňová

5. december 2014 - 15. marca 2015
Košická moderna a jej kontext
Výstavu pripravili: Zuzana Bartošová, Michał Burdziński, Alexandra Homoľová

od 17. januára 2014
nestála expozícia SNG
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Pripravujeme

5. 3. 2015 - 31. 5. 2015
Tekutá múza
Kurátorka: Petra Hanáková