Aktuality

Aktuálny program SNG

Najbližšie podujatie:

Streda 27. 5. | 18:00 | EP, 2. poschodie
PREDNÁŠKA: DOTKNI SA. ODTLAČENÉ MYŠLIENKY MÁRIE BARTUSZOVEJ

Prednáša Gabriela Garlatyová, historička umenia, kurátorka Zbierky Márie Bartuszovej v Košiciach a Mestskej galérie v Rimavskej Sobote; spolukurátorka pripravovanej samostatnej výstavy Márie Bartuszovej s názvom Výstava ako živý organizmus na jeseň 2015 v Národnej galérii v Prahe. Mária Bartuszová tvorila v ústraní. Jej životný príbeh je však kľúčom k pochopeniu jej umeleckej tvorby. Výber z voľne zapisovaných a fragmentárne zachovaných poznámok je zameraný na pomenovanie hlavných tém, myšlienok a udalostí zo života výnimočnej sochárky.

Vstupné 2 €

Štvrtok 28. 5. | 18:00 | EP, 2. poschodie
WORKSHOP PRE DOSPELÝCH: ŽENA – ULICA – DLAŇ – KOSŤ

Ďalšia z cyklu interaktívnych dvojhodinoviek predstaví výstavu Sochárky. Prináša možnosť dozvedieť sa fakty, ale tiež pýtať sa, diskutovať a interpretovať, pracovať s výstavami a dielami zo zbierok SNG. So sprievodným komentárom M. Kvetkovej, pod vedením výtvarníčky L. Gašparovičovej.

Rezervácie: barbora.jurinova@sng.sk
Vstupné 2 €

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

10. apríl 2015 - 9. august 2015
Sochárky. Výber osobností česko – slovenského sochárstva
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

6. marec 2015 - 31. máj 2015
Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra
Kurátorka: Petra Hanáková

od 17. januára 2014
nestála expozícia SNG
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Pripravujeme

Biedermeier

18. jún – 1. november 2015
Esterházyho palác, 3. poschodie
Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátorky: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Senesi Lutherová (VŠVU)

Martin Kollár

29. október 2015 – január 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátor: Aurel Hrabušický
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá