Magazín o umení s názvom 365°

Slovenská národná galéria vydáva nový magazín o umení s názvom 365°. Pilotné číslo prináša obsiahly materiál o dianí na umeleckej scéne doma i v zahraničí - formou rozhovorov, reportáží, kratších formátov a prehľadových rubrík tak, aby plnil funkciu inteligentného a osvetového sprievodcu umením, dostupného pre každého. Súčasťou je veľkorysý a kvalitný vizuálny materiál.

Pilotné číslo je dostupné v kníhkupectve Ex Libris v SNG a na distribučných miestach aj mimo Bratislavy za cenu 9 €.

The soft codes. Conceptual tendencies in Slovak art | 20.3.15–18.5.15 | MWW Muzeum Współczesne Wrocław

V MWW Muzeum Współczesne Wrocław otvorili v piatok veľkú výstavu o slovenskom umení: "Soft Codes. Conceptual Tendencies in Slovak Art", na ktorú SNG na zapožičala tridsiatku diel od Stana Filka, Viktora Freša, Jozefa Jankoviča a Júliusa Kollera.

Aktuálny program SNG

Najbližšie podujatie:

21. 4. | 18:00 | EP, 3. poschodie
PREDNÁŠKA: PES (A ALKOHOL) – PRIATEĽ ČLOVEKA

Výroba a distribúcia alkoholu na našom území v stredoveku a ranom novoveku

Prednáša PhDr. Radoslav Ragač, PhD., historik a archivár, od roku 2008 riaditeľ Slovenského národného archívu. Publikuje v oblasti kultúrnych dejín obdobia neskorého stredoveku a raného novoveku, dejín miest, výskumu dejín architektúry v písomných prameňoch, pomocných vied historických – s osobitným zameraním na heraldiku, sfragistiku a diplomatiku.

Vstupné 2 €

21. 4. | 18:00 | Kino Lumière
TEKUTÁ MÚZA: SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE

úvod: Eva Filová

Film Slávnosť v botanickej záhrade sme do nášho výberu zaradili pre jeho tekutú, nekonzistentnú, voľnú štruktúru. Vinársky Babindol, čakajúci na zázrak a jeho excentrické postavičky sú karnevalovým svetom naruby, akousi opitou dedinou v poetickom zmysle.

Týždeň vo filme č. 28/1959 (9. šot) ‒ O osude tých, ktorým chutí lavórovica, 3´
Kým sa ucho neodbije, Jaroslava Havettová 1971, 10´42´´
Slávnosť v botanickej záhrade, Elo Havetta 1969, 83´

Vstupné 3 € / 2 € (s preukazom FK, ZŤP, seniori)

21. 4. 2015 | 18:00 | Berlinka
PREZENTÁCIA KNIHY: MODERNÁ BRATISLAVA

Vydavateľstvo Marenčin PT a autorský kolektív Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Katarína Andrášiová, Nina Bartošová a Ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN srdečne pozývajú na prezentáciu knihy MODERNÁ BRATISLAVA.

Knihu uvedú Matúš Dulla a Elena Alexy. Moderuje Silvester Lavrík. Hudba: Kempelen Biomatic Orchestra (Lucia Chutková, Margit Garajszki, Júlia Urdová, Sylvia Urdová, Kornelia Ostrolucká).

Zároveň Vás pozývame na malé občerstvenie a pohár vína.

Vstup voľný

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

10. apríl 2015 - 9. august 2015
Sochárky. Výber osobností česko – slovenského sochárstva
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

6. marec 2015 - 31. máj 2015
Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra
Kurátorka: Petra Hanáková

od 17. januára 2014
nestála expozícia SNG
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Pripravujeme

Biedermeier

18. jún – 1. november 2015
Esterházyho palác, 3. poschodie
Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátori: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Senesi Lutherová (VŠVU)

Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave – Galéria 2012 – 2013

Ponúkame vám v elektronickej verzii Ročenku SNG 2012 – 2013, kde nájdete viaceré odborné štúdie z dejín a teórie umenia druhej polovice 20. storočia, rozhovor, recenziu, materiály, akvizičnú činnosť knižnice a jednotlivých zbierok za posledné dva roky. Celý obsah Ročenky poskytuje galéria bez spoplatnenia vo forme pdf na: