Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavu:

7. november 2014 – 15. február 2015
Svetlo na hrane. Moderna a neskorá moderna. Architektúra vo fotografii
Kurátori: Lucia Almášiová, Viera Dlháňová

Najbližšie podujatia:

Štvrtok – piatok 20. – 21. 11. 2014 / 9.00 – 19.00
Public Spaces

Cieľom 1. medzinárodnej vedeckej konferencie je upozorniť na to, ako sa dajú robiť zmeny vo verejnom priestore: od generovania vízií po ich realizáciu.
Konferencia sa zameria na súčasné strategické nástroje plánovania a tvorby verejných priestorov ako je placemaking, urbánna akupunktúra, taktický urbanizmus a participatívne plánovanie.
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Viac info a registrácia: www.publicspaces.sk