Aktuality

Aktuálny program SNG

Najbližšie podujatie:

Utorok 28. 4. | 17:00 | Berlinka
OPEN STUDIO: FRENCH - GERMAN EDITION: CHRISTOPH KELLER / SELF-EXPERIMENTS ON TRANCE

Prednáška nemeckého umelca, ktorý vo svojej tvorbe využíva diskurzívne možnosti umenia na skúmanie témy vedy a jej utópií. Open Studio je vzdelávací projekt Ateliéru Ilony Németh - IN (Katedra intermédií a multimédií , VŠVU). Jeho cieľom je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, ktorý je naplnený cez pozývanie rôznych významných osobností umeleckého sveta.

Open studio French - German Edition získalo na rok 2015 podporu od Francúzsko-nemeckého kultúrneho fondu a je realizované v spolupráci s Francúzskym inštitútom a Goethe inštitútom v Bratislave.

Prednáška nemeckého umelca je spojená s otvorením francúzsko-nemeckej edície Open Studio za účasti veľvyslancov z Nemecka a Francúzska a uskutoční sa v anglickom jazyku.

Vstup voľný

Utorok 28.4. | 18:00 | Kino Lumière
TEKUTÁ MÚZA VO FILME: AŽ NA DNO

úvod: Petra Hanáková

Ako stvárniť a zároveň divákom znechutiť alkoholovú závislosť? Na objednávku Ústavu zdravotnej výchovy pokúšajú sa kolibskí filmári zobraziť nezobraziteľné – prostredníctvom uvoľnenej narácie, subjektívnej perspektívy, vnútorného hlasu, farebných filtrov... „objektivizovať“ a zákonite odsúdiť závislosť. Jedna agitka, dva dokumenty, jedna čistá fantazmagória plus krátky hraný film podľa skutočnej udalosti s tragikomickým koncom v štýle body art.

Mišo sebepán, Vlado Kubenko 1949, 19´
Ďalší na izbu, Jozef Zachar 1963, 10´
Jarmok márnosti, Ján Zeman 1974, 23´
Trinásty stupeň blaženosti, Eugen Šinko 1980, 21´ 19´´
Až na dno, Karol Floreán 1987, 12´

Vstupné 3 € / 2 € (s preukazom FK, ZŤP, seniori)

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

10. apríl 2015 - 9. august 2015
Sochárky. Výber osobností česko – slovenského sochárstva
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

6. marec 2015 - 31. máj 2015
Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra
Kurátorka: Petra Hanáková

od 17. januára 2014
nestála expozícia SNG
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Pripravujeme

Biedermeier

18. jún – 1. november 2015
Esterházyho palác, 3. poschodie
Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátori: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Senesi Lutherová (VŠVU)

Martin Kollár

29. október 2015 – január 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátor: Aurel Hrabušický
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá