Aktuality

Najbližšie podujatie:

Štvrtok 2. 7. | 17:00 | Ateliér.EM: Gorazdova 31, Bratislava

NÁVŠTEVA SOCHÁRSKEHO ATELIÉRU ERNY MASAROVIČOVEJ (1926 – 2008) S VÝKLADOM JEJ DCÉRY KATARÍNY KISSOCZYOVEJ A ĽUBY BELOHRADSKEJ

Katarína Kissoczy je iniciátorkou a organizátorkou unikátneho sochárskeho a šperkárskeho projektu SEM / Medzinárodné Sympózium Hommage à Erna Masarovičová (6 ročníkov od roku 2009) pod záštitou združenia Ateliér.EM; je absolventkou divadelnej scénografie pražskej DAMU, vo voľnej tvorbe sa venuje sochárskemu objektu a inštalácii, od 80. rokov 20. storočia je spoluúčastníčkou generačných skupinových umeleckých aktivít v Bratislave a Prahe.

Ľuba Belohradská je historička umenia, vysokoškolská pedagogička, autorka mnohých výstav a odborných textov zameraných na sochárstvo a medailu 20. storočia. Výber z bibliografie – Fraňo Štefunko (1962, 1976), Auguste Rodin (1964), Ján Koniarek (1975, 2007, spoluautorka), Erna Masarovičová (2001, 2012, spoluautorka), Hranice geometrie (2010, spoluautorka), Juraj Rusňák (2014).

Monografia Erna Masarovičová (editorka Katarína Kissoczy, texty Ľuba Belohradská, Ágnes Schramm, vydal Ateliér.EM, Bratislava 2012) získala ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2012.

Ateliér.EM: Gorazdova 31, Bratislava, tel. 0914 237 709
Voľný vstup do ateliéru pre návštevníkov podujatia 2. 7. od 15.00 do 19.00

Štvrtok 2. 7. | 21:00 | Berlinka
PRAMEŇ PANNY (distr. Film Europe)

Neobyčajne krásny, no zároveň neopísateľne krutý film Prameň panny, ktorý Bergman nakrútil na motívy švédskej piesňovej legendy z 13. storočia, rozpráva príbeh o detskej nevinnosti, rodičovskej láske k dieťaťu, o duchovnej viere, pomste a o brutalite sveta, zmietajúceho sa medzi pohanstvom
a kresťanstvom.

Režijne i kameramansky majstrovské filmové dielo získalo v roku 1961 Oscara za najlepší cudzojazyčný film, Cenu Zlatý glóbus v tej istej kategórii a v r. 1960 Špeciálne uznanie poroty na MFF v Cannes.

Jungfrukällan (Švédsko, 1960, 89 min.)
Réžia: Ingmar Bergman. Hrajú: Max von Sydow, Birgitta Valberg, Birgitta Pettersson.

Vstupné 2 €

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

19. jún – 1. november 2015
Esterházyho palác, 3. poschodie
Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátorky: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Seneši Lutherová (VŠVU)

10. apríl 2015 - 9. august 2015
Sochárky. Výber osobností česko – slovenského sochárstva
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

od 17. januára 2014
nestála expozícia SNG
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Pripravované

Martin Kollár

29. október 2015 – január 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátor: Aurel Hrabušický
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá