Aktuality

Aktuálny program SNG

Najbližšie podujatie:

5. 5. | 18:00 | Kino Lumière (Kinosála K3)
TEKUTÁ MÚZA VO FILME: ČERVENÉ VÍNO

úvod: Petra Hanáková

Populárna filmová adaptácia Hečkovho románu o rodine hrdého Urbana Habdžu, o živote pevne zviazanom s rytmom práce, pôdou i „škodnou“ vlčindolského vinohradu. Zároveň silný milostný príbeh v stelesnení svojho času snáď najcharizmatickejšej filmovej dvojice Kvietik – Vášáryová.

Červené víno, Andrej Lettrich 1976, 144´

Vstupné 3 € / 2 € držitelia preukazov FK 2015, ZŤP, seniori

Výstavy SNG

Aktuálne si v Slovenskej národnej galérii v Bratislave môžete pozrieť výstavy:

10. apríl 2015 - 9. august 2015
Sochárky. Výber osobností česko – slovenského sochárstva
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátorka: Vladimíra Büngerová

6. marec 2015 - 31. máj 2015
Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra
Kurátorka: Petra Hanáková

od 17. januára 2014
nestála expozícia SNG
Kurátori: Dušan Buran, Katarína Chmelinová

Pripravujeme

Biedermeier

18. jún – 1. november 2015
Esterházyho palác, 3. poschodie
Hlavná kurátorka: Katarína Beňová
Kurátori: Jana Švantnerová (SNG), Silvia Senesi Lutherová (VŠVU)

Martin Kollár

29. október 2015 – január 2016
Esterházyho palác, 2. poschodie
Kurátor: Aurel Hrabušický
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá