English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Materské školy

cyklus pre MŠ + 1. ročník ZŠ / 60 min.

Videnie sveta

Na stretnutiach v galérii zistíme, ako rôzne možno vidieť svet okolo nás.

Našimi očami / od septembra 2021
Program k výstave: 7x7. Sedem slobodných úvah o umení
Témy: zrak, vzájomné vzťahy medzi predmetmi v priestore

Cieľ: Uvedomiť si možnosti a limity nášho zraku a fungovanie ľudského oka.

Očami druhého / od septembra 2021
Program k výstave: 7x7. Sedem slobodných úvah o umení
Téma: medziľudské vzťahy, empatia, priateľstvo

Cieľ: Skúsiť sa pozrieť na svet očami iných ľudí a uvedomiť si dôležitosť vzájomného porozumenia.


Živé a neživé / do 29. mája 2022
Program k výstave: Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou
Témy: živá a neživá príroda, vnímanie prostredia a vzťah k nemu

Cieľ: Skúmať rozdiely medzi živou a neživou prírodou, uvedomiť si jej krehkosť a nutnosť zodpovedného správania voči prostrediu, v ktorom žijeme.

INFORMÁCIE A KONTAKT:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Odporúčaný počet je najviac 20 žiakov a žiačok v jednej skupine. Prosíme vopred ohlásiť aj väčšie skupiny nad 10 osôb, prichádzajúce bez objednaného programu alebo výkladu, kapacita priestorov je obmedzená.

Pri realizovaní programov sa riadime aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Vstupné na programy:
deti MŠ - 1,00 €; žiaci a žiačky a študenti a študentky ZŠ, SŠ, VŠ - 1,50 €; pedagogický dozor - zdarma

žiaci a žiačky ZUŠ a študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry - zdarma

KONTAKT:
Miroslava Mišová / miroslava.misova@sng.sk
02/ 204 96 270; 0915 786 712

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter