Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Máš umelecké črevo?

Máš umelecké črevo? 2019/2020

4. ročník umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnáziíBUTTERFLY EFFECT


Milí učitelia a žiaci,ponúkame vám možnosť zapojiť sa do študentskej súťaže venujúcej sa súčasnému výtvarnému umeniu, ktorú u nás organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Východoslovenskou galériou v Košiciach a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.

Máš umelecké črevo?
Tak znie názov súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií, ktorí sa zaujímajú o výtvarné umenie. Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike. Od roku 2012 je súčasťou sprievodných podujatí k prestížnej Cene Jindřicha Chalupeckého a počet účastníkov z tamojších škôl, ako aj participujúcich inštitúcií neustále narastá. Preto sa usporiadatelia rozhodli rozšíriť pole pôsobnosti a od roku 2016 sa jej spoluorganizátormi stali Slovenská národná galéria a významné inštitúcie ďalších susedných krajín, čím súťaž nadobúda medzinárodný charakter. V tomto roku na nej participujú Ludwig Múzeum v Budapešti a Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanoch.

Pre koho?
Súťaž je určená všetkým žiakom stredných škôl a gymnázií od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Nie je preto potrebné, aby účastníci mali za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. Jedným z cieľov súťaže je práve podnietiť študentov k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi ku každodenným témam. Na prvý pohľad možno trochu kurióznou podmienkou je prihlásiť sa ako autorský tím (min. dve osoby, max. 6). Jediným ďalším obmedzením je téma, s ktorou sa ale môže voľne pracovať - spôsobom umeleckého vyjadrenia sa medze nekladú.

Prečo?
Cieľom súťaže je ponúknuť študentom a ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, diskusiu o vlastných názoroch alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Hlavnou myšlienkou súťaže sa tak stáva predstavenie súčasného umenia ako prostriedku pre objavovanie nových súvislostí sveta okolo nás a možno aj v nás.

Čo získate?
Predovšetkým skúsenosť, že tvoriť súčasné umenie nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, príp. že ak si osvojíte princíp spôsobu myslenia v umení, pomôže vám to aj v každodennom živote.
Ocenení finalisti získajú nielen večnú slávu, ale aj dekrét v podobe diplomu od Slovenskej národnej galérie, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu.
Tím, ktorý sa umiestni na prvom mieste, pocestuje na stretnutie všetkých finalistov zo zapojených krajín.

Ako sa zapojiť?
Prihláška do súťaže bude k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke súťaže. Pedagógom odporúčame zapracovať tému do časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov. Téma ročníka 2019/2020 Butterfly effect sa dá rôznym spôsobom uchopiť a začleniť medzi prierezové témy. Radi vám s tým pomôžeme. Pre lepšie uchopenie práce s témou pripravujeme metodické workshopy pre pedagógov, na ktorých sa učitelia dozvedia, ako tému zapracovať do plánov, ale získajú aj bližšie informácie o súťaži a pripravovaných vzdelávacích programoch v galériách. O workshopoch sa informujte v usporiadateľských galériách.

Takisto budete mať k dispozícii konzultácie, buď osobne, alebo aj mailom. Nečakajte však nič upnuté, pôjde o neformálnu komunikáciu, kde spolu preberieme vaše nápady a postrehy k súťažnej téme.

Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita a koncepcia samotného diela, splnenie zadania, ako aj posun, ktorým súťažný tím prejde od zapojenia sa do súťaže.

Téma ročníka 2019/2020
Veľmi aktuálnou a pálčivou témou súčasnosti je problém klimatických zmien, udržateľnosti zdrojov a s tým súvisiaca budúcnosť planéty, ale aj ľudskej spoločnosti. A keďže sa v tejto téme vo veľkej miere angažujú umelci, ako aj mladí ľudia, rozhodli sme sa, že nasledujúci ročník venujeme tomu, ako dokážu i maličkosti spôsobiť radikálne zmeny. V negatívnom, ako aj v pozitívnom smere. Preto témou ročníka 2019/2020 je Butterfly effect - efekt motýlích krídel.

Dokáže aj slabé trepotanie motýlích krídel spôsobiť veľké zmeny na druhej strane planéty? Môžu mať nepatrné zmeny dopad na našu budúcnosť? Dokáže recyklovanie, ochrana ohrozených druhov či obmedzenie emisií zachrániť náš svet? To je téma aktuálneho ročníka súťaže Máš umelecké črevo?. Sme zvedaví, v čom môžeme prispieť k zmenám a ako to aplikovať vo výtvarnom umení. Umelci dokážu priniesť sociálne a ekologické problémy bližšie k ľuďom. Aj to je prvý krok smerom k zmenám.

Čo sledoval Joseph Beuys, keď na prehliadke documenta 7 v roku 1982 spolu s návštevníkmi vysadil v Kasseli 7000 dubov? Roman Ondák zasa nechal zarásť na benátskom bienále v roku 2009 celý pavilón Českej a Slovenskej republiky. Antoni Gaudí využíval na mozaikové obklady svojich stavieb recyklované keramické úlomky. A možno niekedy stačí kriticky poukázať na konzumnú spoločnosť, ako to robil napríklad Kurt Schwitters už na začiatku 20. storočia, a zužitkovať pri tvorbe umeleckého diela vyhodené predmety.

Harmonogram:
Súťaž prebieha v období od septembra 2019 do mája 2020, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 15. novembra 2019.

August
informačné stretnutie pre pedagógov
workshop zameraný na prácu s témou

September
vyhlásenie súťaže, zasielanie informácií do škôl, metodický workshop pre pedagógov

Október - november
1. workshop

Október
15. 11. 2019 - zasielanie záväzných prihlášok

Január - február
2. workshop pre študentov
podľa potreby a žiadostí konzultácie prác prihlásených skupín

Február
zasielanie prác elektronickou formou cez wetransfer.com

Marec
semifinálové kolá v regiónoch - výber max. 25 najzaujímavejších projektov, v prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom

Máj
finále v Bratislave, výstava najzaujímavejších projektov v priestoroch Slovenskej národnej galérie

Jún
stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej, nemeckej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií

Radi vám podľa potreby podáme bližšie informácie: michaela.kovacova@sng.sk

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter