Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Máš umelecké črevo?

3. ročník umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií

COLLECTING/ZBIERANIE
Milí učitelia a žiaci, ponúkame vám možnosť zapojiť sa do študentskej súťaže venujúcej sa súčasnému výtvarnému umeniu, ktorú u nás organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Východoslovenskou galériou v Košiciach a Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.

Máš umelecké črevo?

Tak znie názov súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií, ktorí sa zaujímajú o výtvarné umenie. Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike. Od roku 2012 je súčasťou sprievodných podujatí k prestížnej Cene Jindřicha Chalupeckého a počet účastníkov z tamojších škôl, ako aj participujúcich inštitúcií neustále narastá. Preto sa usporiadatelia rozhodli rozšíriť pole pôsobnosti a od roku 2016 sa jej spoluorganizátormi stali Slovenská národná galéria a významné inštitúcie ďalších susedných krajín, čím súťaž nadobúda medzinárodný charakter. V tomto roku na nej participuje okrem Ludwig Múzea v Budapešti aj Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanoch.

Pre koho?

Súťaž je určená všetkým žiakom stredných škôl a gymnázií od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Nie je preto potrebné, aby účastníci mali za sebou predchádzajúcu prax v oblasti umeleckej tvorby. Jedným z cieľov súťaže je práve podnietiť študentov k prebudeniu kreatívnych schopností a odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi ku každodenným témam. Na prvý pohľad možno trochu kurióznou podmienkou je prihlásiť sa ako autorský tím (min. dve osoby). Jediným ďalším obmedzením je téma, s ktorou sa ale môže voľne pracovať - spôsobom umeleckého vyjadrenia sa medze nekladú.

Prečo?

Cieľom súťaže je ponúknuť študentom a ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, diskusiu o vlastných názoroch alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Hlavnou myšlienkou súťaže sa tak stáva predstavenie súčasného umenia ako prostriedku pre objavovanie nových súvislostí sveta okolo nás a možno aj v nás.

Čo získate?

Predovšetkým skúsenosť, že tvoriť súčasné umenie nie je až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, príp. že ak si osvojíte princíp spôsobu myslenia v umení, pomôže vám to aj v každodennom živote. Ocenení finalisti získajú nielen večnú slávu, ale aj dekrét v podobe diplomu od Slovenskej národnej galérie, ktorý môžu neskôr priložiť k prihláške na vysokú školu. Tím, ktorý sa umiestni na prvom mieste, pocestuje na stretnutie všetkých finalistov zo zapojených krajín, pričom im bude hradená preprava, hotel a strava.

Ako sa zapojiť?

Prihláška do súťaže bude k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke súťaže. Pedagógom odporúčame zapracovať tému do časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov. Téma ročníka 2018/2019 Collecting/Zbieranie sa dá rôznym spôsobom uchopiť a začleniť medzi prierezové témy. Radi vám s tým pomôžeme. Pre lepšie uchopenie práce s témou pripravujeme metodické workshopy pre pedagógov, na ktorých sa učitelia dozvedia, ako tému zapracovať do plánov, ale získajú aj bližšie informácie o súťaži a pripravovaných vzdelávacích programoch v galériách. O workshopoch sa informujte v usporiadateľských galériách.
Takisto budete mať k dispozícii konzultácie, buď osobne, alebo aj mailom. Nečakajte však nič upnuté, pôjde o neformálnu komunikáciu, kde spolu preberieme vaše nápady a postrehy k súťažnej téme.

Výsledné projekty musia vychádzať zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba umeleckého prístupu alebo média zostáva celkom na súťažiacich. Môžu využívať tradičné postupy (napr. maľba, socha, grafika), ale aj nové médiá (video, fotografie, počítačová animácia, využitie sociálnych sietí a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre porotu určujúca kvalita a koncepcia samotného diela, splnenie zadania, ako aj posun, ktorým súťažný tím prejde od zapojenia sa do súťaže.

Téma ročníka 2018/2019

Tento rok sme pre súťaž vybrali tému Collecting/Zbieranie. Téma je veľmi aktuálna a ponúka možnosť zamyslieť sa nad jej rôznymi významami a podobami v čo najširších súvislostiach.

Aké veci si uchovávame? Ako ich triedime a aké im dávame „štítky"? Čo o nás hovorí naša zbierka?
Zbieranie nemusí byť nevyhnutne spojené s muzeálnou zbierkou. Nemusíme zbierať iba obrazy, fotografie, drobné objekty, ale aj spomienky, zážitky, priateľov a/alebo srdiečka na Instagrame. Zbierkou môže byť aj priečinok v počítači. Dôležité je uvedomiť si, že aj zbierky žijú svojím životom. Ako ožívajú? Akým spôsobom sa menia? Ako sa začínajú? Ako sa končia?

V 16. storočí sa tvorili kabinety kuriozít. V 19. storočí boli otvorené prvé múzeá a galérie. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia vložil Andy Warhol svoju kolekciu každodenných objektov do časových kapsúl a súčasný umelec Damien Hirst zase vytvára zbierku prírodných dejín. Slovenský umelec Otis Laubert zbieraním doslova žije a zbierkam venuje takmer každý kút svojej domácnosti. Z jeho zbierok potom vznikajú jedinečné diela. Ako vyzerá vaša osobná zbierka?

Harmonogram:
Súťaž prebieha v období od septembra 2018 do mája 2019, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 15. novembra 2018.

September - október
vyhlásenie súťaže, zasielanie informácií do škôl, metodický workshop pre pedagógov

November
ukončenie podávania prihlášok 15. 11. 2018

September - február
workshopy pre študentov, podľa potreby a žiadostí konzultácie prác prihlásených skupín

Marec
semifinálové kolá v regiónoch - výber max. 25 najzaujímavejších projektov, v prípade, že bude prihlásených menej ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie k prihláseným projektom

Máj
finále v Bratislave, výstava najzaujímavejších projektov

Jún
stretnutie víťazných tímov českej, slovenskej, nemeckej a maďarskej súťaže v jednej z usporiadateľských galérií

Radi vám podľa potreby podáme bližšie informácie.

Kontakt
Barbora Tribulová
Barbora Danišová
umeleckecrevo.sng@gmail.com


Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dočasné pracovisko SNG:
Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra, 811 02 Bratislava
M: +421 915 786 712
T: +421 2 204 962 70

www.umeleckecrevo.sng.sk

V druhom ročníku súťaže do finále postúpilo osem tímov z pôvodných približne osemdesiatich z celého Slovenska. Týchto osem tímov získalo možnosť vystaviť svoje projekty v suteréne SNG, kde ich mohla vidieť aj široká verejnosť počas trvania výstavy. Porota, ktorej predsedal mladý intermediálny umelec Jaroslav Kyša, vyhlásila za víťazný projekt Variette od Vanesy Múdrej a Annamárie Bednárovej zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktoré pod vedením Michala Daňka vytvorili virtuálnu identitu objasňujúcu svoju existenciu závislú od dôverčivosti internetového publika.


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste