English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Stredné školy

Programy pre SŠ / dĺžka programov 90 min.

Programy k výstave
Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra Bankou
/ do 29. mája 2022

Hodnota umenia /9. ročník ZŠ, SŠ/ 90 min.
Témy: hodnota umenia, konceptuálne tendencie v umení, funkcia umeleckých inštitúcií

Cieľ: Priblížiť funkciu umeleckých inštitúcií a rôzne prístupy k formovaniu hodnôt vo svete umenia.

Programy k výstave
7x7. Sedem slobodných úvah o umení
/
od septembra 2021

Stret umenia /
SŠ / 90 min.
Témy: výstava ako komunikačné médium, významové súvislosti medzi dielami, interpretácia

Cieľ: Priblížiť kurátorskú činnosť a funkciu múzea umenia.

Programy k výstave

Krajina za mapou
/
nepretržite

Zbieranie myšlienok / SŠ / 90 min.
Témy: zbieranie a uchovávanie, pamäť, vzdelávanie

Cieľ: Uvedomiť si, ako a kde hľadáme informácie, i to, ako si ich ukladáme. Preskúmať, ako sa dá vyznať v už nadobudnutom poznaní.

SNG VZDELÁVA AJ ONLINE:
Okrem vzdelávacích programov sme pripravili kolekcie diel, rôzne metodické námety na motivačné a výtvarné aktivity, pokyny či pracovné listy, ktoré nájdete na www.webumenia.sk/edu. Samostatne spracované materiály a pracovné listy spolu s metodickými pokynmi pre pedagógov a pedagogičky venované obdobiu slovenského štátu sú na stránke senxskutocnost.sng.sk. Ak hľadáte námety k rozvoju kritického myslenia alebo chcete pracovať s témou udalostí roku 1989, navštívte stránku 1989.sng.sk. Tvorbu významných umelcov a umelkýň predstavia videá a metodické listy na stránke skrecok.sng.sk. Obdobiu stalinizmu a tém, ktoré toto obdobie otvára, je venovaný obsah na stránke akciazet.sng.sk, kde tiež nájdete okrem iného pracovné a metodické listy. Výtvarná rozcvička je cyklus animovaných vzdelávacích videí, ktoré prezentujú vybrané témy s námetom na výtvarný workshop.

Vzdelávajte sa aj bez programu
!
Na 1. poschodí Esterházyho paláca môžete navštíviť interaktívnu inštaláciu venovanú všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou umenia. Prevedie vás nimi netradičný sprievodca - profesor Škrečok.

Na 3. poschodí nájdete edukačnú Zónu – priestor, kde môžete experimentovať, tvoriť, objavovať a dozvedieť sa viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. Aktuálne pozývame do aktívnej zóny s názvom Obraz, priestor, perspektíva, ktorá predstavuje možnosti zobrazovania priestoru v umení. Navštíviť ju môžete do 15. apríla.

INFORMÁCIE A KONTAKT:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Odporúčaný počet je najviac 20 žiakov a žiačok v jednej skupine. Prosíme vopred ohlásiť aj väčšie skupiny nad 10 osôb, prichádzajúce bez objednaného programu alebo výkladu, kapacita priestorov je obmedzená.
Pri realizovaní programov sa riadime aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Vstupné na programy:

- žiaci a žiačky a študenti a študentky ZŠ, SŠ, VŠ - 1,50 €; pedagogický dozor - zdarma
- žiaci a žiačky ZUŠ a študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry - zdarma

KONTAKT:

Miroslava Mišová / miroslava.misova@sng.sk
02/ 204 96 270; 0915 786 712

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter