English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Základné školy

Programy k výstave
Avatsýv. Labyrint Erika Bindera /
do 31. októbra 2021

Hľadanie významov / 2. - 4. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: tvorenie významov, práca s asociáciou, recyklácia

Cieľ: Hľadať nové významy vecí, pochopiť recykláciu a prehodnocovanie našich postojov.

Zrkadlenie / 5. - 9. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: odraz, zrkadlo, výtvarný posun videného

Cieľ: Zistiť, čo a ako je možné vidieť v zrkadle a hľadanie nového, vlastného pohľadu.

Programy k výstave
7x7. Sedem slobodných úvah o umení /
od septembra 2021

Ochutnávka / 2. - 4. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: jedlo, obrazný význam, príslovia a porekadlá, farba a tvar

Cieľ: Priblížiť význam zobrazovania jedla v umeleckých dielach, pochopiť efekt symbolického či preneseného významu a oboznámiť sa so základnými stavebnými prvkami tvorby obrazu.

Médiá / 5. - 8. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: výtvarné druhy, umelecké médiá a ich špecifiká, umenie offline a online

Cieľ: Spoznať základné umelecké médiá ako sú maľba, socha, grafika a ich spôsoby komunikácie. Preskúmať možnosti digitálnej reprodukcie umeleckého diela a práce s ňou.

Stret umenia / 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Témy: výstava ako komunikačné médium, významové súvislosti medzi dielami, interpretácia

Cieľ: Priblížiť kurátorskú činnosť a funkciu múzea umenia.

Programy k výstave
Krajina za mapou /
nepretržite

Ako vzniká animovaný obraz? / 2. - 4.ročník ZŠ / 90 min.
Témy: príbeh, vlastnosti animácie, čas

Cieľ: Preskúmať skladbu príbehu a nástroje v pohyblivom obraze. Všimnúť si prácu s časom.

Move it! / 5. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Témy: mediálna výchova, rozprávanie obrazom, animácia

Cieľ: Pochopiť princípy a účinky techniky stop motion.

Zbieranie myšlienok / 2. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Témy: zbieranie a uchovávanie, pamäť, vzdelávanie

Cieľ: Uvedomiť si, ako a kde hľadáme informácie, i to, ako si ich ukladáme. Preskúmať, ako sa dá vyznať v už nadobudnutom poznaní.

Programy k výstave
Antimúzeum J. K. /
nepretržite

Slovom a obrazom / 2. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min., program je možné realizovať iba v stredu
Témy: obraz a text, výtvarné princípy, hra, písmo, slovo vo vizuálnom umení, mesto, konceptuálne umenie

Cieľ: Program pre mladšie ročníky sa zameria na slovo a písmo, ich miesto vo výtvarnom umení a rôzne spôsoby ich využitia a kombinácie. Program pre staršie vekové kategórie bude skúmať možnosti vyjadrenia informácie slovom a obrazom a predstaví niekoľko hlavných princípov súčasného umenia.

SNG VZDELÁVA AJ ONLINE:
Okrem vzdelávacích programov sme pripravili kolekcie diel, rôzne metodické námety na motivačné a výtvarné aktivity, pokyny či pracovné listy, ktoré nájdete na www.webumenia.sk/edu. Samostatne spracované materiály a pracovné listy spolu s metodickými pokynmi pre pedagógov a pedagogičky venované obdobiu slovenského štátu sú na stránke senxskutocnost.sng.sk. Ak hľadáte námety k rozvoju kritického myslenia alebo chcete pracovať s témou udalostí roku 1989, navštívte stránku 1989.sng.sk. Tvorbu významných umelcov a umelkýň predstavia videá a metodické listy na stránke skrecok.sng.sk. Obdobiu stalinizmu a tém, ktoré toto obdobie otvára, je venovaný obsah na stránke akciazet.sng.sk, kde tiež nájdete okrem iného pracovné a metodické listy. Výtvarná rozcvička je cyklus animovaných vzdelávacích videí, ktoré prezentujú vybrané témy s námetom na výtvarný workshop.

Vzdelávajte sa aj bez programu
!
Na 1. poschodí Esterházyho paláca môžete navštíviť interaktívnu inštaláciu venovanú všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou umenia. Prevedie vás nimi netradičný sprievodca - profesor Škrečok.

Na 3. poschodí nájdete edukačnú Zónu - priestor pre všetkých návštevníkov, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. Do 19. septembra je Zóna venovaná cyklu vzdelávacích animovaných videí Výtvarná rozcvička, od 30. septembra bude Zóna predstavovať možnosti zobrazovania priestoru v umení. Aktuálnymi výstavami i ďalšími priestormi galérie vás prevedie Sprievodca aktívneho pozorovateľa - nájdete v ňom úlohy, inšpirácie a podnety, čo všetko a ako možno vidieť na rôznych miestach v galérii. Sprievodcu pripravili maliar a ilustrátor Viliam Slaminka a šperkárka Dana Tomečková.

INFORMÁCIE A KONTAKT:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Odporúčaný počet je najviac 20 žiakov a žiačok v jednej skupine. Prosíme vopred ohlásiť aj väčšie skupiny nad 10 osôb, prichádzajúce bez objednaného programu alebo výkladu, kapacita priestorov je obmedzená.
Pri realizovaní programov sa riadime aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Vstupné na programy:

- deti MŠ - 0,70 €; žiaci a žiačky a študenti a študentky ZŠ, SŠ, VŠ - 1,50 €; pedagogický dozor - zdarma
- žiaci a žiačky ZUŠ a študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry - zdarma

KONTAKT:

Miroslava Mišová / miroslava.misova@sng.sk
02/ 204 96 270; 0915 786 712

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter