English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Základné školy

Živé a neživé / do 29. mája 2022
Program k výstave: Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou
Témy: živá a neživá príroda, vnímanie prostredia a vzťah k nemu

Cieľ: Skúmať rozdiely medzi živou a neživou prírodou, uvedomiť si jej krehkosť a nutnosť zodpovedného správania voči prostrediu, v ktorom žijeme.

Programy k výstave
Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra Bankou
/ do 29. mája 2022

Z domova / 2. - 4. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: slovenské umenie a kultúra, od tradície po súčasnosť
Cieľ: Priblížiť a spoznať súčasné umenie z domova, pochopiť väzby na minulosť. Nachádzať možnosti prístupu k regionálnej kultúre v súčasnosti.

Pozitív - negatív / 5. - 8. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: proces vo výtvarnom umení, pozitív vs. negatív, práca s formou a hmotou

Cieľ: Spoznávať vlastnosti a možnosti materiálov, skúmať, nakoľko je výsledný tvar závislý od formy.

Hodnota umenia /9. ročník ZŠ, SŠ/ 90 min.
Témy: hodnota umenia, konceptuálne tendencie v umení, funkcia umeleckých inštitúcií

Cieľ: Priblížiť funkciu umeleckých inštitúcií a rôzne prístupy k formovaniu hodnôt vo svete umenia.

Programy k výstave
7x7. Sedem slobodných úvah o umení /
od septembra 2021

Ochutnávka / 2. - 4. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: jedlo, obrazný význam, príslovia a porekadlá, farba a tvar

Cieľ: Priblížiť význam zobrazovania jedla v umeleckých dielach, pochopiť efekt symbolického či preneseného významu a oboznámiť sa so základnými stavebnými prvkami tvorby obrazu.

Médiá / 5. - 8. ročník ZŠ / 90 min.
Témy: výtvarné druhy, umelecké médiá a ich špecifiká, umenie offline a online

Cieľ: Spoznať základné umelecké médiá ako sú maľba, socha, grafika a ich spôsoby komunikácie. Preskúmať možnosti digitálnej reprodukcie umeleckého diela a práce s ňou.

Stret umenia / 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Témy: výstava ako komunikačné médium, významové súvislosti medzi dielami, interpretácia

Cieľ: Priblížiť kurátorskú činnosť a funkciu múzea umenia.

Programy k výstave
Krajina za mapou /
nepretržite

Ako vzniká animovaný obraz? / 2. - 4.ročník ZŠ / 90 min.
Témy: príbeh, vlastnosti animácie, čas

Cieľ: Preskúmať skladbu príbehu a nástroje v pohyblivom obraze. Všimnúť si prácu s časom.

Move it! / 5. - 9.ročník ZŠ / 90 min.
Témy: mediálna výchova, rozprávanie obrazom, animácia

Cieľ: Pochopiť princípy a účinky techniky stop motion.

Zbieranie myšlienok / 2. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Témy: zbieranie a uchovávanie, pamäť, vzdelávanie

Cieľ: Uvedomiť si, ako a kde hľadáme informácie, i to, ako si ich ukladáme. Preskúmať, ako sa dá vyznať v už nadobudnutom poznaní.

SNG VZDELÁVA AJ ONLINE:
Okrem vzdelávacích programov sme pripravili kolekcie diel, rôzne metodické námety na motivačné a výtvarné aktivity, pokyny či pracovné listy, ktoré nájdete na www.webumenia.sk/edu. Samostatne spracované materiály a pracovné listy spolu s metodickými pokynmi pre pedagógov a pedagogičky venované obdobiu slovenského štátu sú na stránke senxskutocnost.sng.sk. Ak hľadáte námety k rozvoju kritického myslenia alebo chcete pracovať s témou udalostí roku 1989, navštívte stránku 1989.sng.sk. Tvorbu významných umelcov a umelkýň predstavia videá a metodické listy na stránke skrecok.sng.sk. Obdobiu stalinizmu a tém, ktoré toto obdobie otvára, je venovaný obsah na stránke akciazet.sng.sk, kde tiež nájdete okrem iného pracovné a metodické listy. Výtvarná rozcvička je cyklus animovaných vzdelávacích videí, ktoré prezentujú vybrané témy s námetom na výtvarný workshop.

Vzdelávajte sa aj bez programu
!
Na 1. poschodí Esterházyho paláca môžete navštíviť interaktívnu inštaláciu venovanú všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou umenia. Prevedie vás nimi netradičný sprievodca - profesor Škrečok.

Na 3. poschodí nájdete edukačnú Zónu – priestor, kde môžete experimentovať, tvoriť, objavovať a dozvedieť sa viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. Aktuálne pozývame do aktívnej zóny s názvom Obraz, priestor, perspektíva, ktorá predstavuje možnosti zobrazovania priestoru v umení. Navštíviť ju môžete do 15. apríla.

INFORMÁCIE A KONTAKT:
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Odporúčaný počet je najviac 20 žiakov a žiačok v jednej skupine. Prosíme vopred ohlásiť aj väčšie skupiny nad 10 osôb, prichádzajúce bez objednaného programu alebo výkladu, kapacita priestorov je obmedzená.
Pri realizovaní programov sa riadime aktuálnymi epidemiologickými opatreniami.

Vstupné na programy:

- žiaci a žiačky a študenti a študentky ZŠ, SŠ, VŠ - 1,50 €; pedagogický dozor - zdarma
- žiaci a žiačky ZUŠ a študenti a študentky SŠ a VŠ výtvarného, umenovedného zamerania a architektúry - zdarma

KONTAKT:

Miroslava Mišová / miroslava.misova@sng.sk
02/ 204 96 270; 0915 786 712

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter