Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Základné školy

Programy pre 1. stupeň ZŠ / 90 min.

Rôzne výstavy

U nás taká obyčaj
február - 15. apríl 2018
témy: tradícia vs. moderný životný štýl, zaznamenávanie, fotografický dokument, interpretácia

Viete si predstaviť, že by sme za typické domy na slovenskej dedine považovali napríklad aj paneláky? A prečo nie? Každá tradícia bola niekedy novotou a všetko nové má základ v starom. To, ako domáce prostredie vo fotografii zachytával avantgardný maliar Miloš Alexander Bazovský a či sa dá založiť nová tradícia už dnes, skúsime odhaliť z neobyčajného uhla pohľadu.

Nové bývanie
25. január - 20. máj 2018
Témy:
bývanie, modernizácia, funkčnosť, spoločnosť, životný štýl

Naši starí rodičia nemali doma internet. Ich prastarí rodičia nemali doma možno ani záchod. Napriek tomu často mali v bytoch viac izieb než my dnes. Ale od istého času sa začalo o bývaní rozmýšľať inak. Kvôli spoločenským zmenám sa zmenili aj domy. Ale čo ak aj domy môžu meniť spoločnosť?

Nástenka
28. február - 29. jún 2018
Témy: informácie, vrstvy, verejný priestor

Nástenka je plocha, na ktorej sú vyvesené rôzne oznamy, informácie alebo obrázky. Stretneme sa s ňou v škole, na ulici a dnes aj vo virtuálnom priestore. A keďže si ju môže preštudovať každý okoloidúci, môže nám slúžiť na šírenie informácií, ktorými chceme osloviť čo najviac ľudí. Vyskúšame si, čo sa stane, keď budeme informácie triediť, preskupovať a prekrývať a možno zistíme, akú silu môže taká obyčajná nástenka mať.

VÝSTAVA NESTEX - Nestála expozícia SNG

O mukách ani muk!
nepretržite
2. - 6.ročník ZŠ /90 min
Témy: symbol, vizualizácia, cyklus, výtvarný kontext

Predstavte si, že čítanie ešte nie je úplne bežné a túto výnimočnú schopnosť nemá každý. Ako by ste sa v stredoveku dozvedeli o príbehoch, ktoré sú pre ľudí také veľmi dôležité? Úlohu sprostredkovateľa vtedy plnilo výtvarné umenie. Sochami a obrazmi sa prerozprávali celé príbehy, podobenstvá a legendy. Na výstave sa naučíme čítať symboly aj obsahy diel a príbehy posunieme vlastným smerom pri tvorivom zadaní v ateliéri.

Programy pre 2. stupeň ZŠ / 90 min.

Rôzne výstavy

Skryté procesy
február - 15. apríl 2018
Témy: postprodukcia, posun, skica, koncept

Zaznamenať skutočnosť môžeme ceruzkou v skicári alebo fotoaparátom. Miloš Alexander Bazovský zachytával zaujímavé momenty cez optický hľadáčik a vytvoril archív negatívov, ktoré spracovával pre svoju maliarsku činnosť. Aké ďalšie výstupy môže mať fotografia v digitálnej podobe a čo znamená jej postprodukcia sa dozvieme na výstave a vyskúšame v ateliéri.

Reč stavby
25. január - 20. máj 2018
Témy: jazyk a skladba, vyjadrovacie prvky, konštrukcia, moderná architektúra

Hoci sa to môže zdať nepravdepodobné, aj stavby s nami komunikujú. Hovoria napríklad o tom, kto a ako v nich býva. Ale každá volí iný spôsob komunikácie. Väčšina ľudí vníma modernú architektúru ako sterilnú a nekomunikatívnu. No stačí sa len dobre započúvať a prezradí toho veľa. Pozrieme sa aj na to, ako sa zmenil spôsob reči stavieb, keď sa zmenilo spoločenské myslenie. Alebo to bolo naopak?

Realita, akú chceme mať
28. február - 29. jún 2018
Témy: skutočnosť, reprezentácia, médium, realizmus, umenie a spoločnosť

Niektorí veria, že keď po niečom naozaj silno túžite, tak sa to stane. Iní sa presviedčajú, že veci sa stali tak, ako si to predstavovali. Vytvoria si veľmi realistický obraz týchto udalostí. Môže to podobne fungovať aj s umením? Je toto dôvod, prečo sa v druhej polovici 20. storočia vracia umenie k realizmu? A akú úlohu majú potom múzeá a galérie? Odpoveď na tieto zložité otázky nám možno pomôže nájsť aj jeden obraz.

VÝSTAVA NESTEX - Nestála expozícia SNG

O mukách ani muk!
nepretržite
2. - 6.ročník ZŠ /90 min
Témy: symbol, vizualizácia, cyklus, výtvarný kontext

Predstavte si, že čítanie ešte nie je úplne bežné a túto výnimočnú schopnosť nemá každý. Ako by ste sa v stredoveku dozvedeli o príbehoch, ktoré sú pre ľudí také veľmi dôležité? Úlohu sprostredkovateľa vtedy plnilo výtvarné umenie. Sochami a obrazmi sa prerozprávali celé príbehy, podobenstvá a legendy. Na výstave sa naučíme čítať symboly aj obsahy diel a príbehy posunieme vlastným smerom pri tvorivom zadaní v ateliéri.

Architektúra
nepretržite
8. a 9.roč. / 90 min.
Témy: gotika a barok, slohové znaky architektúry, pôvod diel a ich pozícia v interiéri

Hoci sú diela v nestálej expozícii SNG Nestex nenávratne vyňaté zo svojho prirodzeného prostredia - katedrál, kostolov a kaplniek, pokúsime sa ich tam vrátiť. Každá pozícia diela v architektúre má svoj význam. Pri programe sa dozvieme viac o základných princípoch gotickej a barokovej architektúry a podporíme svoju priestorovú predstavivosť.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2018  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste