English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Základné školy

1. ročník ZŠ / dĺžka programov 60 min.

Na prieskume

Cez umelecké diela preskúmame veci okolo nás.

Dotyk so svetom / do 10. januára 2021
Program k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Témy: zmyslové vnímanie, hmat, ruky

Cieľ: Zistiť, aké informácie získavame dotykom a ako dotykom možno vytvárať a meniť.

Šaty pod lupou / od 5. októbra 2020 do 10. januára 2021
Program k výstave Ó, šaty!
Témy: odev, textil, jeho štruktúra a vzhľad

Cieľ: Spoznať rôzne druhy látok, ich pôvod, vlastnosti a využitie.

Farebné experimenty / do 10. januára 2021
Program k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Téma: fyzikálne a výtvarné vlastnosti farieb

Cieľ: Preskúmať spôsoby práce s farbou a jej pôsobenie na dielach a pri vlastnej objavnej činnosti.

Prvý stupeň ZŠ

Dotyk so svetom / 2. ročník ZŠ / 90 min.
Program k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Témy: zmyslové vnímanie, hmat, ruky

Cieľ: Zistiť, aké informácie získavame dotykom a ako dotykom možno vytvárať a meniť.

Nadhľad / 3. - 5. ročník ZŠ / 90 min.
Program k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Témy: spôsoby zobrazovania, výtvarná syntéza, výtvarná štylizácia

Cieľ: Zamerať sa na spôsoby zaznamenávania sveta. Všimnúť si vplyv svetových hnutí v našom kontexte.

Šaty života / 2. - 4.ročník ZŠ / 90 min.
Program k výstave Ó, šaty!
Témy: špeciálne príležitosti, spoločenský odev

Cieľ: Priblížiť špeciálne spoločenské príležitosti a zistiť, čo všetko súvisí s prípravou na ne. Oboznámiť sa s významom a špecifikami spoločenského odevu.

Ako vzniká animovaný obraz? / 2. - 4.ročník ZŠ / 90 min.
Program k výstave Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom
Témy: príbeh, vlastnosti animácie, čas

Cieľ: Preskúmať skladbu príbehu a nástroje v pohyblivom obraze. Všimnúť si prácu s časom.

5.-8.ročník ZŠ / dĺžka programov 90 min.

Hodnotenie / 6. - 8. ročník ZŠ / 90 min.
Program k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Témy: spôsoby hodnotenia, kritické myslenie

Cieľ: Zamerať sa na rôzne spôsoby hodnotenia umenia, priblížiť mechanizmy vytvárania hodnôt.

Strih / 5. - 8. ročník ZŠ / 90 min.
Program k výstave Ó, šaty!
Témy: priestorová predstavivosť, odevný dizajn, vzťah tela a odevu

Cieľ: Priblížiť navrhovanie odevov, uvedomiť si ako sa priestorové telo premietne do plochy strihu. Zamerať sa na vzťah objemu tela a odevu.

Veľavravný odev / 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Program k výstave Ó, šaty!
Témy: komunikácia odevom, móda a odevný dizajn

Cieľ: Uvedomiť si možnosti komunikácie rôznymi spôsobmi obliekania sa, priblížiť svet módy a dizajnu.

Move it! / 5. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Program k výstave Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom
Témy: mediálna výchova, rozprávanie obrazom, animácia

Cieľ: Pochopiť princípy a účinky techniky stop motion.

Svet umenia / 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Program k výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia
Témy: umelecká scéna, umelecké inštitúcie, kritické myslenie

Cieľ: Sledovať úlohu galérie pri tvorbe dejín umenia, oboznámiť sa so štruktúrou umeleckej scény.

Zbieranie myšlienok
2. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Program k výstave Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
Témy: zbieranie a uchovávanie, pamäť, vzdelávanie

Cieľ: Uvedomiť si, ako a kde hľadáme informácie, i to, ako si ich ukladáme. Preskúmať, ako sa dá vyznať v už nadobudnutom poznaní.

Slovom a obrazom
2. - 9.ročník ZŠ, SŠ / 90 min., program je možné realizovať iba v stredu
Program k výstave v Antimúzeu J. K. 

Témy: obraz a text, výtvarné princípy, hra, písmo, slovo vo vizuálnom umení, mesto, konceptuálne umenie

Cieľ: Program pre mladších žiakov sa zameria na slovo a písmo, ich miesto vo výtvarnom umení a rôzne spôsoby ich využitia a kombinácie. Program pre starších žiakov a študentov bude skúmať možnosti vyjadrenia informácie slovom a obrazom a predstaví niekoľko hlavných princípov súčasného umenia.

Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky.

žiaci ZŠ - 1,50 €
pedagogický dozor - zdarma

Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Odporúčaný počet je najviac 20 žiakov v jednej skupine. Prosíme vopred ohlásiť aj väčšie skupiny nad 10 osôb prichádzajúce bez objednaného programu alebo výkladu, kapacita priestorov je obmedzená.

Dbáme na vašu i našu bezpečnosť, preto prosíme všetkých účastníkov vzdelávacích programov, aby boli počas celého trvania programu chránení rúškom.

Miroslava Mišová / miroslava.misova@sng.sk

02/ 204 96 270; 0915 786 712


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter