Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Základné školy

Hovoriaci svet

cyklus pre 1. ročník ZŠ / dĺžka programov 60 min.

Ako a prečo spolu hovoríme? A ako k nám môže prehovárať všetko okolo nás? Jesenný cyklus programov pre materské školy sa zameriava na rôzne spôsoby komunikácie.

Od slova do slova
nepretržite
Témy: verbálna komunikácia, vyjadrovanie, abeceda


Z písmen sú slová, zo slov vety, z viet príbehy. Ktoré slovo s ktorým spojíme? Pri veľkej zásobe kníh rozšírime našu slovnú zásobu.

Vlastným telom
do 10. novembra
Témy: neverbálna komunikácia, gestá, mimika


Čo všetko a ako môžeme vyjadriť vlastným telom? Vystrieme sa, otočíme, vyskočíme a necháme za seba prehovoriť gestá a pohyby.

Kniha bez písmen
do 12. januára
Témy: čítanie značiek, symbol, univerzálny jazyk


Červená, zelená, krížik, šípka... Aj keď čítať ešte nevieme, správnym pohľadom sa spolu o svete dozvieme toľko, ako z veľkej knihy.

1. stupeň ZŠ / dĺžka programov 90 min.

Zbieranie myšlienok
nepretržite
Témy: zbieranie a uchovávanie informácií, pamäť, vzdelávanie


Je skvelé, že dnes už mnohé informácie dokážeme nájsť behom pár sekúnd. Aby sme sa ale v ich množstve nestratili, čoraz dôležitejším sa stáva to, ako a kde ich hľadáme. Vo výstave-knižnici sa pozrieme, či sa v tom celom dá vyznať a ako spojiť to nové s niečím, čo už vieme do vlastného poznania.

Domov so sebou
do 10. novembra
Témy: cestovanie, výtvarné spracovanie zážitku, domov

Presúvanie z miesta na miesto je v dnešnom svete úplne bežné. Viete si ale predstaviť, že by ste si so sebou na cesty zabalili aj umenie? Maliar Arnold Peter Weisz-Kubínčan nám po sebe zanechal plný kufor diel, kde má miesto aj téma domova, ktorej sa dlhodobo venoval. Počas programu budeme na pomedzí blízkosti a diaľok pátrať po dôvodoch a podobách ciest aj dôležitosti miest návratov.

Orientácia v teréne
do 12. januára
Témy: mnohosť podnetov, koncentrácia, informácie


Svet sa nám niekedy môže javiť ako celkom neusporiadaný. Slová, veci, situácie a obrazy sa v ňom vynárajú, stretávajú, miešajú a miznú a my máme pocit, že sa v tomto labyrinte celkom strácame. Dá sa nájsť aj v chaose nejaký poriadok? Premeňme mnohosť podnetov na výhodu a spoločne sa zorientujme v pestrom svete.

Programy pre 2. stupeň ZŠ / dĺžka programov 90 min.

Zlatý font
nepretržite
Témy: obsah a forma, vizuálna identita, font, typografia


Keď sa knihy ocitnú na výstave v galérii, začneme uvažovať aj o takých stránkach, ktoré si na nich úplne bežne nevšímame. Čím sa nám knihy prihovárajú ešte predtým, než sa do nich začítame?

O tom, ako sa môže obsah a forma ovplyvňovať, dopĺňať či naopak popierať sa porozprávame pri bohatom knižnom fonde Földváriovcov a v ateliéri pri tvorivých i precíznych zadaniach.

Tvárou v tvár
do 10. novembra
Témy: individuálna a skupinová identita, osobnosť, život umelca

Osobnosť človeka je zložitý systém, ktorý utvára a mení mnoho vonkajších aj vnútorných podnetov. Čo a ako formovalo maliara Arnolda Petra Weisza-Kubínčana sa dozvieme na výstave z jeho osobného príbehu aj tvorby. V ateliéri budeme skúmať našu vlastnú identitu samostatne i v rámci skupiny, kde sa aj napriek mnohým podobnostiam ukáže jedinečnosť každého z nás.

Remix
do 12. januára
Témy: hra, vážne vs. banálne, netradičné spojenia, postmoderna


Diela maliara Laca Terena sú veľké, farebné a zrozumiteľné. Nájdeme na nich známe veci, avšak nie v úplne známych situáciách. Historické stojí po boku aktuálneho, vážne je podané banálnym spôsobom, tušíme absurdnosť či iracionalitu. Rozmanitou hrou s významom vecí nás autor podnecuje prehodnocovať zaužívané, ale tiež nestrácať nad minulým i dnešným svetom nadhľad a zdravú dávku humoru.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter