English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Zbierka Linea v SNG

V roku 2018 sa SNG podarilo získať novú rozsiahlu akvizíciu diel. Veľkorysý dar od Zbierky Linea, ktorá je jednou z najvýznamnejších súkromných zbierok na Slovensku, obsahuje viac ako 150 umeleckých diel v odhadovanej nadobúdacej hodnote približne 3,5 mil. eur.

Sochy, maľby, grafiky, kresby, objekty a inštalácie sú reprezentatívnym výberom z výsledkov zberateľského úsilia dvoch generácií rodiny Zubaľovcov.

V kolekcii pre SNG sa nachádzajú niektoré vzácne artefakty starého umenia od polovice 18. storočia (Kristus a neveriaci Tomáš od Franza Antona Maulbertscha, Portrét cisárovnej Márie Terézie od Franza Antona Palka), portréty a krajinomaľby z 19. storočia napríklad od Eduarda Majscha, Karola Marka st. či Ladislava Mednyánszkeho. Moderna je bohato zastúpená dielami autorov pôsobiacich v rôznych umeleckých okruhoch, spomeňme aspoň niektorých autorov ako Anton Jasusch, Július Jakoby, Edmund Gwerk, Elemír Halász-Hradil, ale aj Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Bedrich Hoffstädter či Vincent Hložník.

2_Karol Marko st..JPG

Karol Marko st.: Idylická krajina s jazierkom. Okolo 1850. Slovenská národná galéria

Najväčšiu časť daru tvoria diela autorov a autoriek zo 60. až 80. rokov 20. storočia, napríklad od Jozefa Jankoviča, Rudolfa Filu, Alexa Mlynárčika, Júliusa Kollera, Jany Želibskej, Stana Filka, Vlada Popoviča, Petra Bartoša, Juraja Meliša, Alojza Klima, Tamary Klimovej, Pavla a Danuty Binderovcov, Milana Adamčiaka, Petra Rollera. SNG v tomto dare získava aj konvolút diel súčasného umenia od Ivana Csudaia, Ilony Németh, Romana Ondáka, Borisa Ondreičku, Doroty Sadovskej, Svätopluka Mikytu, Emöke Vargovej a ďalších.

V budúcnosti plánujeme špeciálne sprístupniť diela z daru návštevníkom stálych expozícií zrekonštruovanej budovy SNG.

Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
SNG

5_Martin Benka.JPG

Martin Benka: Z Čadce (Na čadčianskych poliach). 1937. Slovenská národná galéria

8_Jana Želibská (1).jpg

Jana Želibská: Nos. Z prostredia Možnosť odkrývania. 1967. Slovenská národná galéria
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter