English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Neskorá renesancia, manierizmus, barok v zbierkach SNG

2,32 € (2,11 € bez DPH) Produkt bol pridaný

Každá umelecká zbierka má svoj jedinenčý a neopakovateľný charakter, ktorý sa utvára pod vplyvom rôznych komponentov, vychádza zo spoločensko-politickej situácie a jej kultúrnych podmienok, z prvotných predsavzatí a predstáv o zbierke, umeleckého vkusu jej zakladateľov a v neposlednom rade je daná konkrétnymi možnosťami získavať hodnotné umelecké diela a udržať vzostupný trend.
Od prvých dní konštituovania SNG sa predmetom záujmu stalo budovanie špecializovanej zbierky. Medzi ťažiskové kolekcie starého umenia patrí umenie 16.18. st., v ktorých sú obsiahnuté vývojové trendy neskorej renesancie, manierizmu a baroka končiaceho prejavmi klasicizmu a rokoka súbežnými slohovými prejavmi záveru 18. storočia v Európe.
V katalógu nájdete farebné a čiernobiele reprodukcie diel.


Edícia FONTES  2. zväzok

Spracovala: Magda Keleti
Recenzenti: Doc. Dr. Karol Kahoun, CSc., Dr. Ján Krampl
Grafická úprava: Bedrich Schreiber ml.
Počet strán: 435
Formát: 21,5 x 21 cm
Väzba: mäkká
Jazyk: slovenský
Resumé: rusky, nemecky, anglicky, franúzsky
Vydala: Slovenská národná galéria, Bratislava, 1983

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter