English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Stano Filko 1 .

45 € (40,91 € bez DPH) Produkt bol pridaný

Monografická publikácia Stano Filko 1 predstavuje verejnosti tvorbu výnimočného slovenského neoavantgardného umelca Stana Filka (1937 - 2015) s ťažiskom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Koncepcia knihy rešpektuje charakter Filkovho oeuvre. Diela zo sledovaného časového obdobia sú zasadené do väčšieho obrazu jeho celoživotného umeleckého programu vzhľadom na autorskú prax Stana Filka, ktorý svoje diela spätne prepracúval, usporadúval, premenúval a predatovával podľa svojho psychofil(k)ozofického systému. Keďže ako umelecká osobnosť bol Filko výrazne reflexívny autor, kniha obsahuje aj mimoriadne široký horizontálny kontext domáceho a medzinárodného diania.

Editormi knihy sú Lucia Gregorová Stach a Aurel Hrabušický. Kapitoly ich dvoch štúdií sa medzi sebou striedajú podľa logiky obrazového materiálu. Vizuálne grafické riešenie ako podstatnú charakteristiku knihy navrhol a štruktúroval dizajnér Peter Liška vo zvolenej logike čítania, radenia a vrstvenia veľmi rozmanitého Filkovho životného diela. Publikácia obsahuje diela, ktoré pochádzajú z viacerých zdrojov domácich a medzinárodných, štátnych aj súkromných zbierok, ďalej obsahuje dokumentáciu z verejných aj zo súkromných archívov na Slovensku a v zahraničí, ako aj miscelanea zachovaných fragmentov Filkovho archívu. Samostatnou editorskou prácou bol výber z bohatej tvorby autora, vyhľadanie obrázkov, ich popísanie a zoradenie.

Publikáciu autori budovali ako trojrozmerný model - architektúru, ktorá umožňuje ukázať rozličné prepojenia jej súčastí. Nechceli totiž, aby sa pri podrobnejšom spracovaní staršej tvorby stratila zo zorného poľa vízia veľkého syntetického diela, ku ktorému autor dospel. Súčasťou publikácie sú aj komparácie starších a novších motívov a realizácií a kontextuálne rozšírenia o autorove novšie diela, informácie a myšlienky.

Okrem stručnej biografie, bibliografie a zoznamu výstav obsahuje publikácia aj výber z textov a text-artov Stana Filka. Tomu zodpovedá aj jej veľký formát, sprístupňujúci tento vzácny a zaujímavý materiál na čítanie laickému aj odbornému publiku. Knihu pripravila SNG v čase, keď rastie medzinárodný aj lokálny záujem o Filkovu tvorbu.


Autori: Lucia Gregorová Stach, Aurel Hrabušický

Grafická úprava a layout: Peter Liška

Počet strán: 440

Formát: 34 cm x 25 cm

Väzba: pevná

Jazyk: slovenský + anglický

Vydala: Slovenská národná galéria v Bratislave, 2018

ISBN: 978-80-8059-212-7

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter