Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Svetlo na hrane

Ľutujeme, ale tovar je vypredaný

Katalóg Svetlo na hrane predstavuje po prvý raz fotografiu modernej architektúry ako samostatnú tému v rámci dejín slovenskej fotografie i v rámci oblasti architektonickej tvorby.

Architektúra ako téma mala pre fotografiu význam už od jej vzniku v roku 1939, z hľadiska rozvoja vlastných vyjadrovacích prostriedkov fotografie však omnoho zaujímavejšie obdobie predstavovala nasledujúca etapa od 20. rokov 20. storočia – obdobie zrodu modernej fotografie paralelné s presadením sa modernej architektúry.

V tom období mali moderná fotografia a moderná architektúra viacero spoločných čŕt – odmietanie predchádzajúcej tradície, nové spôsoby zobrazenia a tvorby priestoru, smerovanie k jednoduchosti a odľahčenosti hmoty (formy), hľadanie riešení cez tvorivé experimenty s tvarovou abstrakciou a elementárnymi geometrickými formami, objektmi a štruktúrami, zachytenie novej dynamiky, tiež sviežosť, optimizmus a vedomie tvorby pre novú spoločnosť.

Ako dvojrozmerné vizuálne médium pomáhala fotografia významným spôsobom dokumentovať prácu architektov a propagovať a interpretovať ju najmä v súdobej odbornej tlači. Naopak, pre fotografiu bola architektúra modernej doby novou zaujímavou témou a svojou odlišnosťou od tradície podnecovala hľadanie nových modernistických pohľadov, priehľadov a výrezov alebo motivovala k ďalšej autorskej interpretácii s využívaním prvkov poetiky či rešpektovaním špecifickej atmosféry miesta.

V postupnom slede katalóg prezentuje viac známe mená autorov ako Josef Hofer, Rudolf Sandalo ml., Jaromír Funke, Miloš Dohnány, Viliam Malík, Karel Plicka, Miro Gregor, Ľubo Stacho alebo Tibor Škandík; z menej exponovaných mien to budú František Silavecký, Anton Horník, Filoména Trefná, Rajmund Müller, Ján Sláma, Alexander Jiroušek, Pavol Havran, Ivan Lužák alebo Ivan Kozáček.

Editorky a autorky textu: Lucia Almášiová, Viera Dlháňová
Úvod: Alexandra Kusá
Grafická úprava: Matúš Lelovský
Počet strán: 160
Väzba: V4 mäkká
Formát: 220 × 288 mm
Jazyk: slovenčina, anglické resumé
ISBN: 978-80-8059-181-6
Rok vydania: 2014

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter