English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Autopoesis

4 € (3,64 € bez DPH) Produkt bol pridaný

Témou výstavy Autopoesis je osobnosť umelca, problémy jeho sebareflexie, seba-reprezentácie, seba-konštrukcie a seba-mýtizácie, ale i seba-popierania a seba-deštrukcie. V jeho tvorivom akte sa totiž viac ako v ktorejkoľvek inej ľudskej činnosti vyjavuje v jedinečnej a svojráznej podobe univerzálna „ľudská podmienka", vzťah človeka ako bytosti k svetu okolo i k sebe samému, ako jeho integrálnej súčasti.

Prečo Autopoesis? Lebo ak „autos" znamená v latinčine „sám", druhá zložka tohto pojmu, „poesis" - „ poézia" naznačuje, že ide o seba-poetizáciu, seba-vytváranie. Pojem „autopoesis" je v tomto prípade synonymom vedomého uchopenia a tvorivého spracovania zážitkov a skúseností jednotlivca v prezentácii obrazu o sebe samom. Veď je to často práve jeho špecifická skúsenosť „inakosti", ktorá napomáha prelamovať stereotypy uvažovania o bytí a súcne individuálneho „ja".

Nejde tu však len o monológ, ale vždy aj o vyjadrenie vzťahov k druhým, keďže tvorca ako subjekt nemôže vynechať komunikáciu a interakciu či už s daným spoločenským status quo, alebo s históriou umenia, s ktorou zostáva chtiac či nechtiac spojený pupočnou šnúrou. V tomto zmysle je ťažko nájsť zjednocujúcejšiu platformu pre rozmanité výrazové polohy súčasného umenia v rozličných krajinách sveta, než je práve umelcova sebareflexia a seba-reprezentácia.

Problematika AUTOPOESIS do veľkej miery súvisí aj s diskurzom o tvorivom autorskom subjekte v súčasnom umení - najmä čo sa týka pozície autora, jeho telesnosti, kontextu, vnímania vzťahu subjektu a objektu tvorby, ale v druhom pláne aj úlohy originality a majstrovstva či zdôraznenia úlohy interpreta v tvorbe významu.

Editorka: Zora Rusinová
Autorka textu: Zora Rusinová
Grafická úprava: Mária Čorejová
Počet strán: 214
Formát: 240 × 280 mm
Väzba: mäkká
Jazyk:  slovenský, anglický
Vydala: Slovenská národná galéria, Bratislava 2006
ISBN: 80-8085-116-4

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter