English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Objednávky, ktoré stihneme vybaviť do Vianoc, prijímame do piatku 16.12.2022. Objednávky uskutočnené po tomto termíne budú vybavené až v januári 2023.

Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie | PREDPREDAJ

42 € (38,18 € bez DPH) Produkt bol pridaný

V roku 2021 Slovenská národná galéria vydala publikáciu Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie. Je to príbeh našej krajiny – prostredníctvom umenia. Kniha sa za krátky čas kompletne vypredala, preto sme sa rozhodli urobiť dotlač, aby každý mohol mať doma náš príbeh umenia.
Dotlač: 7.12.2022

Táto publikácia nie je iba kniha o umení – je to kniha o Slovensku, ktorá náš príbeh rozpráva prostredníctvom umenia.
 
Príbehy krajiny sú rôzne – historické, politické, osobné, aké si len zmyslíme. My sme dostali príležitosť zostaviť príbeh, ktorý rozprávajú – už vyše sto rokov – umelci a umelkyne. Ako sa na nás dívajú? Je to krajina, alebo sú to ľudia? Je ten obraz zhodný s naším chápaním? A bude sa nám páčiť? Alebo nás vystraší? Sme naozaj definovaní iba mäkkými kopcami a mýtom zeme a jej ľudu?
 
Idea pozrieť sa na zbierky SNG inak prišla z vonku. Vyplynula z diskusie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ivanom Korčokom, ktorý sa aktívne hlási k tomu, aby naša diplomacia oveľa intenzívnejšie prezentovala Slovensko cez umenie. Na presvedčení, že obrazy sú univerzálny vyslanec, je postavený koncept publikácie – vizuálneho atlasu, ktorým sa posúvame od dejín umenia viac k vizuálnej kultúre.

Knihu sme usporiadali do poeticky ladených kapitol, diela zo zbierok SNG sme však vyberali tak, aby sme prípadný sentiment ironizovali, relativizovali a kontextualizovali. Upozadili sme dielo ako artefakt a uprednostnili jeho vizuálnu informáciu. To nám umožnilo lepšie rozprávať, skladať a odkazovať medzi dielami navzájom a umožniť divákovi prežiť okúzlenie z „náhodne“ odhalenej blízkosti. Osloviť obrazom.

Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery
This publication is not just an ordinary book about art - it is a book about Slovakia, which tells the story of our country through art.
Different countries have different stories - historical, political, personal, whichever you fancy. We were given an opportunity to compile a story that is being told - for more than a hundred years - by artists. How do they see us? Is it the landscape or the people? Is the image consistent with our own understanding? Will we even like it? Or will it frighten us? Are we truly defined solely by those soft hills and myths of the earth and its people?
The idea to take a different look at our collections came from the outside world. It resulted from a discussion with the minister of foreign affairs, Ivan Korčok, who actively advocates for our diplomacy to present Slovakia through its art. The paintings are a universal ambassador; the concept of our publication is based upon this belief. We created a visual atlas ­– a slight shift from art history to visual culture.
 
We split the book into poetically titled chapters, but the works from the SNG’s collections we have chosen often ironise, relativise or contextualise any sentimentality. We favoured the visual information contained in the artwork while shifting the actual artefact into the background. This approach allowed us to create a better narrative, compile and connect artworks and enable the viewer to experience the magic of "accidentally" exposed closeness. Speak through images.

 
Zostavili: Alexandra Homoľová, Alexandra Kusá, Pavlína S. Morháčová, Ivan Korčok
Texty: Alexandra Homoľová, Alexandra Kusá
Odborné rešerše: Miroslava Nemšáková
Preklady: Matúš Benža
Grafická úprava a layout: Pavlína S. Morháčová
Počet strán: 416 
Formát: 210 x 250 mm
Väzba: tvrdá
Jazyk: slovenský a anglický
Vydala: Slovenská národná galéria, Bratislava v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2021
ISBN: 978-80-8059-242-4

 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter