English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

SNG predstavuje dve knižné publikácie venované Vladimírovi Dedečkovi

Slovenská národná galéria už čoskoro predstaví dve publikácie venované dielu architekta Vladimíra Dedečka, ktorý je (aj) autorom areálu SNG v  Bratislave. Slávnostné uvedenie oboch publikácií bude v piatok 23. júna 2017 o 17.00 v galerijnej kaviarni Berlinka v bratislavskom Esterházyho paláci. 

Slovenská národná galéria sa dielu architekta Vladimíra Dedečka začala systematickejšie venovať v roku 2001 pri príležitosti uzavretia dunajského krídla, tzv. premostenia SNG, keď otvorila verejnú diskusiu o budúcnosti galerijných budov na bratislavskom nábreží. V roku 2008 galéria darom nadobudla zachované časti architektovho diela do Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu SNG. Myšlienka vydať architektovi Dedečkovi knihu vznikla v SNG v roku 2009. Vtedy prijala účasť na jej príprave i viedenská fotografka Hertha Hurnaus, ktorá už Dedečkove stavby fotografovala v rámci vlastných projektov (kniha Eastmodern, 2007). V nasledujúcich siedmich rokoch postupne odfotografovala významné stavby Vladimíra Dedečka a k tým, ktoré už zaznamenala, sa opakovane vracala.

Kniha o Vladimírovi Dedečkovi vznikala postupne na základe rozhovorov s architektom, archívneho výskumu, štúdia a interpretácie stavieb aj ich architektonickej dokumentácie. Záverečnú podobu získala v rokoch 2014 – 2015. Vtedy sa rozčlenila do dvoch publikácií.

Prvú autorsky pripravila teoretička architektúry Monika Mitášová pod názvom Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. Venuje sa obdobiu 40. – 50. rokov 20. storočia, keď architekt Dedeček študoval na martinskom gymnáziu a na bratislavskej Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva (FAPS SVŠT). Predstavuje individuálne i spoločenské sily v akademickej aj v mimo akademickej komunite výtvarníkov, sociológov a architektov na Slovensku, ktoré Dedečka viedli k rozhodnutiu študovať architektúru a stať sa architektom. Na druhej strane poukazuje aj na zrod jeho vlastných postupov navrhovania v skicách a kresbách prvých stavieb ako na jednu z foriem stávania sa architektom. Integrálnou súčasťou tejto knihy sú tri rané architektove skicáre.

_NIK2082.jpg

Druhú, interpretačnú publikáciu autorovho diela editorsky pripravila Monika Mitášová so spoluautormi: teoretikom architektúry Marianom Zervanom, fotografkou Herthou Hurnaus a s architektmi Benjamínom Brádňanským a Vítom Haladom pod názvom Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Táto kniha predstavuje textovú, architektonickú a fotografickú interpretáciu štyroch významných a súčasne najviac diskutovaných Dedečkových architektonických diel a spolu s nimi prináša aj zdroje na rozšírenie sformulovanej metodológie a postupov interpretácie ďalších kľúčových Dedečkových diel 60. – 90. rokov 20. storočia.

SNG_Publikacie venovane Vladimirovi Dedeckovi (1).jpg

Okrem návrhu a príkladov nových interpretačných možností utvára predpoklady nezaujatej diskusie o Dedečkovom architektonickom diele, ale aj o interpretácii architektonického diela vôbec. Rovnako ako prvá kniha, aj táto zámerne nadobúda formu „pracovných zošitov“, s úmyslom poskytnúť čitateľkám a čitateľom otvorený komplexný prístup k architektonickému mysleniu významného slovenského tvorcu architektúry druhej polovice 20. storočia. Autormi dobových fotografií sú spravidla interní fotografi a fotografky ČSTK / TASR, Stavoprojektu, SNG a významní fotografi architektúry Rajmund Müller a Ľubo Stacho.

Názov: Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom
Vydala: © Slovenská národná galéria, Bratislava 2017
Autorka: Monika Mitášová
Grafická koncepcia knihy: Emil Drličiak, Kateřina Koňata Dolejšová
Grafická úprava & layout: Kateřina Koňata Dolejšová (štúdia), Zuzana Liptáková (skicáre)
Počet strán: 360
Väzba: mäkká
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8059-200-4

Názov: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela
Vydala: © Slovenská národná galéria, Bratislava 2017
Editorka: Monika Mitášová
Autori a spoluautori: Monika Mitášová, Marian Zervan, Hertha Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Grafická úprava & layout: Kateřina Koňata Dolejšová
Sadzba: Kateřina Koňata Dolejšová, Zuzana Liptáková
Počet strán: 872
Väzba: pevná
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-8059-198-4

Publikácie si môžete zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG alebo v našom eshope:

Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom

Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter