English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Vyjadrenie SNG k relácii Téma dňa: Štát, umelci a peniaze

Veľmi nás mrzí, že sme v súčasnej vyhrotenej situácii hroziacej vojny na „kultúrnom fronte" manévrovaní do pozície kontroverzie a neradi by sme prispievali k rozdeľovaniu spoločnosti. Polopravdy a zavádzajúce informácie, medializované v posledných dňoch, nám však nedávajú na výber. Ak sa teda - v súvislosti so SNG - operuje číslami, radi by sme uviedli doplňujúce fakty k informáciám, ktoré odzneli v rozhovore dňa 23.5. na TA3 v Téme dňa s ministerkou kultúry. (link na rozhovor https://www.ta3.com/clanok/1155733/povodnove-rizika-stat-umelci-a-peniaze.html)

1. Odznelo: Kunsthalle momentálne patrí pod Slovenskú národnú galériu, tá ju zastrešuje, a z rozpočtu Slovenskej národnej galérie sa vyčleňuje okolo stošesťdesiattisíc eur na čistú umeleckú tvorbu Kunsthalle.

Vyjadrenie SNG:

Súčasťou bežného rozpočtu SNG je aj príspevok na činnosť Kunsthalle, ktorý je v roku 2019 vo výške 314 079 EUR, z toho mzdy a odvody 167 322 EUR, na prevádzku a činnosť ostáva 146 757 EUR z toho len základné prevádzkové náklady (nájom, bežná prevádzka, strážna služba, a pod.) predstavujú 97 641 EUR. Podrobnejšie informácie sú vo vyjadrení Kunsthalle.

2. Odznelo: Vlani dostala Slovenská národná galéria v rámci rozpočtu štyri milióny tristodesaťtisíc eur, pričom rozpočet sa navyšoval o šesťdesiattisíc na dofinancovanie alokovaných pracovísk, tohtoročný rozpočet je podstatne vyšší, štyri a pol milióna eur, už teraz vieme, že je zvýšený o dvestotisíc, hej. Toto je rozpočet, s ktorým sa pracuje.

Ja by som ešte raz upriamila pozornosť na rozpočet, ktorým Slovenská národná galéria disponuje, a ešte raz by som upozornila, že tento rok je o dvestotisíc eur vyšší, to znamená, že je to viac ako štyri a pol milióna eur. Takže v tejto situácii dávať do médií informácie, že vlastne za tie peniaze môžu iba kúriť a svietiť, sa mi zdá naozaj veľmi nekorektné.

Vyjadrenie SNG:

Príspevok zo štátneho rozpočtu pre SNG bol na rok 2019 schválený v kontrakte, uzavretom medzi MK SR a SNG v decembri 2018 v sume 4 137 383 EUR

Link na kontrakt: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/zmluvy

V roku 2019 bol príspevok navýšený o 209 585 EUR, ktoré sú alokované výhradne na zvýšenie platov vrátane odvodov zamestnancov v súlade s uznesením vlády č. 571/2018 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Navýšenie teda iba saturuje sociálny balíček vlády na zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - inými slovami všetky verejné inštitúcie dostali financie na zákonné navýšenie miezd

Po uvedenom navýšení teda príspevok na rok 2019 predstavuje 4 346 968 EUR

SNG zamestnáva 200 zamestnancov - v roku 2019 na mzdy a odvody potrebuje 2 838 716 EUR

Na udržateľnosť projektu Digitálna galéria sme zaviazaní vynaložiť 553 154 EUR

Na zabezpečenie správy 7 objektov, ktoré SNG prevádzkuje na celom území SR a temer všetky sú kultúrnymi pamiatkami (Hurbanove kasárne, Esterházyho palác, Kunsthalle, Zvolenský zámok, Kaštieľ Strážky, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Schaubmarov mlyn v Pezinku) ostáva 955 098 EUR

3. Odznelo: Takže opäť čísla, na prioritné projekty v roku 2017 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V roku 2018 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V tomto roku sa objavila v kapitole požiadaviek Slovenskej národnej galérie na prioritné projekty suma päťsto, päťstodesať, päťstodvadsať, päťstotridsaťtisíc eur, ale tak isto bez zdôvodnenia. Je ale treba povedať, že už momentálne vedia, že stošesťdesiatpäťtisíc na prioritné projekty dostali, hoci ešte nie je ani koniec roka a do konca roka teda by sme im mali dať viac ako tristotisíc. Vrátim sa k sume navýšenej päťstotisíc eur, ktorú žiadajú na prioritné projekty, ale my tak isto potrebujeme vedieť, prichádzajú s unikátnou svetovou výstavou, prichádzajú s veľkolepým dielom, a preto chcú o dvestotisíc na prioritné projekty viac. Toto sa, bohužiaľ, nestalo. Z vlastnej iniciatívy sme teda aj Slovenskej národnej galérii dali ešte navyše päťdesiattisíc eur, ktoré budú venované špeciálnym výstavám k tridsiatemu výročiu Nežnej revolúcie.

Vyjadrenie SNG:

Prioritné projekty na rok 2019 boli predložené v novembri 2018, každá žiadosť - tak ako je obvyklé - obsahovala cieľ projektu, jeho charakteristiku a požadovanú výšku financovania. Všetky prioritné projekty boli prerokované s vecnou sekciou, v našom prípade so Sekciou kultúrneho dedičstva.

Prioritné projekty zamerané len na odbornú činnosť (výstavy, programy, výskumná a publikačná činnosť, edukačná činnosť a pod.) pre všetkých 7 objektov:

rok

pre Kunsthalle

pre SNG

     na akvizície (nákup diel)

2018 žiadané

170 000 €

226 000 €

     110 000 €

poskytnuté

95 000 €

175 000 €

     90 000 €

2019 žiadané

180 000 €

367 000 €

    110 000 €

poskytnuté

15 000 €

114 000 €

    36 000 €

4. Odznelo: Keď som nastupovala do funkcie, tak som si stanovila niekoľko priorít a jednou z nich bola aj rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. Už napríklad sa nám veľmi krásne podarilo naštartovať Krásnu Hôrku. Toto bude trošku väčší problém, pretože Slovenská národná galéria pôvodne mala na svoju rekonštrukciu objem dvadsaťsedem miliónov, my už dnes vieme, že to bude násobne vyššia suma. Ja si pomáham tými číslami a pomáham si profesionálmi, odborníkmi, takže pred niekoľkými mesiacmi som požiadala audit, aby preskúmal vlastne hlavne hospodárenie Slovenskej národnej galérie, aby sme podľa toho, koľko majú a koľko budú potrebovať, aj v súvislosti s rekonštrukciou vedeli nastaviť podmienky. Dnes vám viem povedať iba toľko, že to bude určite viac ako pôvodne plánovaná suma dvadsaťsedem miliónov.

Vyjadrenie SNG:

Uznesením vlády 710/2015 vláda schválila objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu areálu SNG vo výške 48 718 937 EUR vrátane DPH. Čo sa týka primeranosti, na porovnanie - na rekonštrukciu len objektu Veletržního paláca Národnej galérie v Prahe bolo alokovaných viac ako 116 mil. EUR.

5. Odznelo: Ak dovolíte, ešte by som sa vrátila k jednej téme... nedávno sa v médiách objavili správy, že galéria stráca desiatky tisíc eur ročne na nevýhodnom, až podozrivo nevýhodnom prenájme svojich priestorov, ktoré ponúka istej kaviarni, ako som spomínala, za veľmi zvláštnych a nevýhodných podmienok, ak si uvedomíme, že toto sú priestory v absolútne lukratívnej časti hlavného mesta. Takže buď teda sa snažím nejaké peniaze získať, napríklad aj serióznym prenájmom, alebo potom musím uvažovať, či všetky informácie, ktoré dávam von, sú korektné a pravdivé.

Vyjadrenie SNG:

Priestor kaviarne Berlinka neprenajímame, priestor využívame na aktivity a sprievodné programy SNG, je to náš jediný spoločenský priestor, ktorý zároveň poskytujeme na krátkodobé prenájmy s finančným efektom pre SNG. Link na viac informácií: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/aktuality-a-oznamy/1694_reakcia-na-clanok-v-hospodarskych-novinach

Všetky uvedené informácie vychádzajú z oficiálnych a verejne prístupných zdrojov.

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter