Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

SNG predstavuje publikáciu Prerušená pieseň

Publikácia Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 - 1956 jevenovaná umeniu socialistického realizmu v čase jeho nástupu a najtvrdšieho stalinského obdobia 50. rokov - tzv. sorely. Kniha je výsledkom dlhodobého výskumu nadväzujúceho na rovnomenný galerijnývýstavný projekt SNG z roku 2012, ktorý ako prvý po roku 1989 dôsledne zmapoval umenie socialistického realizmu v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. Výstava v tom čase získala veľký ohlas a vzbudila rôzne kritické diskusie.

Ambíciou Prerušenej piesne je vykresliť dané obdobie ako výsledok svojbytného sociálneho a kultúrneho systému, ktorý mal svoje pravidlá, históriu, ambivalencie a pochybnosti. Odkryť zákonitosti a dobové mechanizmy kultúrnej praxe, popísať dobu, ktorá ani jedno výtvarné dielo neprijala bez výhrad, a tiež nastupujúcu generáciu umelcov a intelektuálov, ktorých osudy boli v mnohom podobné ako tej „stratenej" pred viac ako dvoma dekádami.

Screenshot 2019-06-14 at 18.25.02.png

Sumarizujúca vedecká monografia prináša prvý ucelený kritický názor na obdobie stalinského realizmu. Privádza späť na svetlo sveta dnes nepoznanú a zabudnutú kultúrnu produkciu tohto obdobia, ktorá sa v čase svojho vzniku tešila veľkej mediálnej pozornosti a ekonomickej podpore. Vo výsledku ukazuje umenie sorely v kontexte globálnych dejín umenia, nie ako digresiu, ale ako súčasť dejinného vývoja. Chronologicky štruktúrovaný text knihy je doplnený o obrazový a textový poznámkový aparát, obrazovú prílohu a o antológiu dobových textov.

Screenshot 2019-06-14 at 18.26.31.png

Knihu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG alebo na e-shope SNG za cenu 42 €.

Názov: Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 - 1956

Editorka a autorka textov: Alexandra Kusá
Odborné recenzentky: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.; doc. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Grafická úprava a layout: Pavlína Morháčová
Počet strán: 642
Formát: 27 x 21 cm
Väzba: tvrdá
Jazyk: slovenský
Vydala: Slovenská národná galéria v Bratislave, 2019
ISBN: 978-80-8059-218-9

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter