Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Diela SNG na výstave Photobloc v Krakove

Międzinarodowe centrum kultury v Poľskom Krakove usporiadalo výstavu Photobloc. Central Europe in Photobooks, na ktorú Slovenská národná galéria zapožičala zo Zbierky fotomédií fotografie našich najvýznamnejších fotografov 20. storočia - Martina Martinčeka a Karola Kállaya. Výstava predstavuje prvé komplexné a kriticky poňaté spracovanie búrlivej histórie strednej Európy, ilustrované albumami, umeleckými knihami a propagačnými publikáciami.

"Viac ako sto kníh z Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska ilustruje, ako fotografia odrážala procesy formulovania novej identity spoločnosti a mladých štátov strednej Európy, formovanie ich imidžu, ideológie, snov o modernizácii a budúcnosť."

Výstava prebieha od 22. novembra 2019 do 1. marca 2020 v galérii Międzinarodowe centrum kultury (International Cultural Center) na adrese Rynek Główny 25 v Krakove.

"Sny stredoeurópskych umelcov, utopické vízie budúcnosti, boj za nezávislosť a dokumenty každodenného života spojené s propagandou, tragédiou a vojnou. Videné cez prizmu fotoknihy je stredná Európa krásna a brutálna, dojímavá a šokujúca."


Viac o výstave

191122_p18_2166_fotoblok.jpg

SNG works at the Photobloc exhibition in Krakow

Międzinarodowe centrum kultury in Krakow, Poland, organised the exhibition Photobloc. Central Europe in Photobooks, for which the Slovak National Gallery loaned photographs by our most important photographers of the 20th century - Martin Martinček and Karol Kállay from the Collection of Photomedia. The exhibition presents the first comprehensive and critical approach of the turbulent history of Central Europe, illustrated by albums, art books and promotional publications.

"More than a hundred books from Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Romania illustrate how photography reflected the processes of formulating the new identity of society and young Central European countries, shaping their image, ideology, dreams of modernisation and future. "

The exhibition runs from November 22nd, 2019 to March 1st, 2020 at Międzinarodowe centrum kultury (International Cultural Center) at Rynek Główny 25 in Krakow.

"Dreams of Central European artists, utopian visions of the future, struggle for independence and pictures of everyday life along with propaganda, tragedy and war. Seen through a prism of photobook, Central Europe is beautiful and brutal, moving and shocking."

More about exhibition

191122_p18_1391_fotoblok.jpg

191122_p18_1376_fotoblok.jpg

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter