English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Verejné pripomienkovanie k projektu „Malé zlepšenia eGov služieb SNG“

Slovenská národná galéria sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k pripravovanému projektu s názvom „Malé zlepšenia eGov služieb Slovenskej národnej galérie“. Účelom verejného pripomienkovanie je získanie konštruktívnych a cenných pripomienok k uvedenému projektu od všetkých stavovských organizácií ako aj širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje informatizácií a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt rieši otázky súvisiace s efektívnym poskytovaním elektronických služieb SR cezhraničným používateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej ako „Nariadenie o Jednotnej digitálnej bráne“).

Dôvodom projektu je potreba riešenia problematiky identifikácie a autentifikácie používateľov služieb verejnej správy SR. Doterajší stav a požiadavky na poskytovanie služieb aj pre cezhraničných používateľov poukázali na potreby zmien v tejto oblasti. Kľúčové nedostatky sa prejavujú pri používaní autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR.

Projekt:

Zlepší dostupnosť zbierkového fondu galérie pre laickú aj odbornú verejnosť - zefektívni elektronické služby, zvýši úroveň elektronizácie služieb, navigácie, vyhľadateľnosť a zrozumiteľnosť

Zvýši používateľskú prívetivosť koncových služieb a webových sídiel - zefektívni a vytvorí responzívne používateľské rozhranie v súlade s ID-SK, zmena informačnej architektúry pre koncové služby a webové sídla

Zvýši spokojnosť s poskytovaním služieb - zavedie sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov a zavedie manažment spokojnosti čo umožní pre používateľov flexibilne implementovať ich požiadavky a budovať tak zákaznícky orientovaný prístup

Optimalizuje a zefektívni spracovanie procesov – optimalizuje, podporí elektronizáciu a automatizáciu vybraných procesov

Zabezpečí princíp otvorenosti riešení a ich následnej dlhovekej udržateľnosti - zabezpečí kompletné zdrojové kódy a ich publikovanie ako otvoreného zdrojového kódu v rámci najnovšie podporovaných technológií

Zlepší kvalitu údajov - zníži chybovosť, implementuje funkčnosť pre nastavenie pravidiel pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov

Projektová dokumentácia na verejné pripomienkovanie sa nachádza nižšie v uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácií uvedeného projektu je možné zasielať v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru a to v termíne najneskôr do 23.08.2022 na e-mailovú adresu: michal.cudrnak@sng.sk

Dokumentácia na pripomienkovanie sa nachádza tu:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/6b89a3d6-be68-4c5d-b794-1d3436aaf90c/cimaster?tab=projectDocumentsForm

Formulár na pripomienky

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter