Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

SNG vydáva druhé číslo magazínu o umení 365°

Slovenská národná galéria vydáva druhé číslo magazínu 365°. V magazíne vás formou rozhovorov, prehľadových článkov a reflexií výstav vtiahneme do diania na domácej i zahraničnej umeleckej scéne.

Obsahovú koncepciu magazínu aj tento raz pripravili Lucia Gavulová a Alexandra Kusá spolu so širším kolektívom interných aj externých prispievateľov. Autormi grafického dizajnu sú Pavlína Morháčová a Branislav Matis. Do distribúcie na vybraných predajných miestach sa druhé číslo 365° s rozsahom 200 strán dostane v druhej polovici mája.

1.jpg

Magazín vydávaný s ročnou periodicitou bol premiérovo uvedený v minulom roku a výsledky jeho predaja vypovedajú o veľkom záujme verejnosti. Druhé, obsažnejšie vydanie, prináša oproti minuloročnému číslu viac strán a tým aj obsahu: viac rozhovorov (napríklad s konceptuálnym umelcom Petrom Bartošom, ktorému kladú otázky teoretici, historici umenia a kurátori; s umelkyňami Luciou Tkáčovou a Ilonou Németh - nadväzujúc na minuloročný úspešný formát transgeneračného rozhovoru; s českým teoretikom a kurátorom Jiřím Ptáčkom, ktorý získal minulý rok Cenu Věry Jirousové za prínos v oblasti umeleckej kritiky; so slovenským umelcom Karolom Pichlerom vo forme metatextovo-obrazovej výpovede; s dizajnérkami Sylviou Jokelovou, Silviou Lovasovou a Ľubicou Segečovou, ktoré tvoria aj v rámci spoločnej platformy trivjednom; s architektmi a dizajnérmi Borisom Melušom a Martinom Šichmanom z architektonického štúdia oximoron a i.)

Náhľad druhého čísla magazínu 365°


Pribudli reflexie zahraničných a  domácich výstav i niekoľko nových rubrík, ako Manuál pro milovníky současného umění.sk, prinášajúci pohľad na domácu scénu „zvonka" (autorom je český kurátor Ondřej Chrobák); Z archívu, v rámci ktorej môže čitateľ nahliadnuť do archívnych fotografií Slovenskej národnej galérie; poviedka (v tomto čísle od španielskej umeleckej dvojice Cabello/Carceller ako súčasť jej konceptuálnej umeleckej výpovede) i  fotoreportáže (napríklad z ateliéru a domu zosnulého košického sochára Jána Mathého). Novinkou sú viaceré autorské príspevky medzinárodne etablovaných umelcov, napr. Jiří Thýn vytvoril subjektívnu fotografickú interpretáciu opustených priestorov administratívnej budovy Slovenskej národnej galérie na Riečnej ulici tesne pred rekonštrukciou, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová sú autorkami digitálnych koláží, vytvorených pre novú rubriku Artmanual.

Mnohé overené rubriky sme zaradili aj do aktuálneho čísla: nechýba prehľadová štúdia o stave domáceho trhu s umením; rubrika, ktorá sa zaoberá zobrazovaním výtvarných tém v domácej i hollywoodskej filmovej produkcii (tentoraz sa teoretička umenia Gabriela Kisová zamerala na „stereotypy" zobrazovania umelcovho ateliéru); rubrika Ako býva umenie, prinášajúca pohľad na spolunažívanie ľudí s umením vo svojich domácnostiach, mapovanie tematicky zameraných múzeí umenia vo svete i u nás (kurátor SNG a historik umenia Dušan Buran sa tentoraz zamyslel nad aktuálnymi trendmi v expozičných možnostiach a spôsoboch prezentácie vojenských múzeí); prehľadový súhrn udalostí minulého roka Švédsky stôl, Generácia 85 - 90 o mladých slovenských umelcoch a ich tvorbe a iné.

Druhé číslo magazínu o umení  je možné zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG a vo vybraných predajniach na Slovensku za sumu 13 €.

Magazín vznikol a vychádza vďaka podpore partnera J&T BANKA.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste