English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Rudolf Krivoš (16.11.1933 Tisovec – 18.10.2020)

V nedeľu 18. októbra opustil tento svet vo veku nedožitých 87 rokov posledný galandovec, maliar Rudolf Krivoš (1933 - 2020). Bol jednou zo zakladajúcich a profilujúcich osobností Skupiny Mikuláša Galandu (1957), autorom sugestívneho programu postaveného na temperamentnom maliarskom geste.

Čoskoro sa odklonil od spoločnej názorovej platformy, konštruktívne cítené tvaroslovie a sklon k výrazovej skratke prehodnotil expresívnymi a novofiguratívnymi podnetmi, experimentoval s netradičnými materiálmi a technologickými postupmi. Narábal takmer výlučne s figuratívnymi - figurálnymi formami, ktoré umiestňoval do nečakaných, často konfliktných situácií vyplývajúcich z protirečivej povahy súdobej civilizácie, aktuálne prežívaných a pociťovaných problémov človeka. Svoj maliarsky program postavil na silnej subjektívnej vízii, expresivite gesta a slobodnom narábaní s farbou -„maľoval napätie" (Ján Johanides).

Nový mohutný zdvih nastal v jeho tvorbe po polovici 60. rokov 20. storočia, keď na veľkorozmerných plátnach zviditeľňoval burácajúce vnútorné drámy, pocity ohrozenia a odcudzenia, úzkosti s cieľom čo najviac zasiahnuť emócie diváka, sarkasticky otriasť jeho otupeným svedomím. Obrazová plocha sa preňho stala svojráznym „bojiskom", plochou bičovanou intuitívnou a energickou mužskou silou. Neskôr sa vracal k motívom, ktoré ho zaujali na začiatku, na jeho plátnach znovu defiloval svet dediny a detstva, aj z týchto scén však vyžaroval ťažko definovateľný nepokoj, skrytý dramatizmus, možno pocit márnosti, odstupu, možno smútok nad svetom a životom, ktorý sa stával minulosťou.

SVK:SNG.O_3526

Rudolf Krivoš: Terče, 1966, SNG

Počas 60. rokov 20. storočia boli jeho diela zaraďované do väčšiny výstav českého a slovenského umenia v zahraničí; vystavoval na Bienále mladých v Paríži (1961), v São Paulo (1963), v československej kolekcii na Bienále v Benátkach (1968) atď. V období normalizácie sa aj on musel na základe politického tlaku stiahnuť z výtvarnej scény, znovu začal vystavovať až pred polovicou 80. rokov minulého storočia. Poslednú veľkú výstavu sme videli v Galérii mesta Bratislavy pred tromi rokmi (2017). Česť jeho pamiatke!

Katarína Bajcurová, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
Slovenská národná galéria

SVK:SNG.O_3397

Rudolf Krivoš: Znamenie, 1967, SNG

Odkaz: Diela Rudolfa Krivoša na Web umenia


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter