English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Bogdanovi pod „kožu“

K najstarším zbierkovým predmetom Slovenskej národnej galérie s inv. č.O 2 a O 3 patria dve olejomaľby Jakuba Bogdana (Jacob Bogdani, 1658 - 1724). Boli to prvé diela formujúcej sa zbierky barokového umenia v galérii. Obe majstrom signované maľby sú variantami dobovo obľúbených pohľadov do vtáčich a zvieracích voliér, aké ho preslávili.

Návštevníkov dodnes pútajú svojou bezprostrednosťou podporenou realistickými detailmi. Ich vznik sa spája s anglickým admirálom Georgeom Churchillom, jedným s Bogdanových mecénov, ktorý mal slávnu, primárne vtáčiu, voliéru vybudovanú v parku vo Windsore. Autor diel pochádzajúci z nášho územia je ukážkovým príkladom tvorcu úspešného v zahraničí. Rodný Prešov opustil v čase víťaziacej protireformácie 70. rokov 17. storočia a po pôsobení v Amsterdame sa usadil a presadil v Anglicku. Ako špecialista na v baroku emancipované žánrové spodobenia zvierat, zvlášť vtákov pracoval pre najvyššie kruhy. Okrem iného prispel aj k výzdobe známeho panovníckeho sídla Hampton Court palace v Middlessexe.

SNG--O_2--1_1--2010_03_15--L2_WEB.jpg

Jakub Bogdan: Zápas kohútov, 1706-1710, SNG

003.jpg

Porovnanie detailov maľby v dennom svetle a v IČ žiarení

Jeho maľby zdobia mnohé súkromné i verejné zbierky sveta. Tie, ktoré sa s jeho menom spájajú či spájali v Slovenskej národnej galérii, sú v rámci výskumu od leta 2020 postupne podrobované kritickým analýzam. Vo vzťahu k aktuálnym umenovedným poznatkom a s pomocou najmodernejšej techniky vzniká databáza údajov smerujúca okrem iného k postupnej revízii tradovaných atribúcií a datovaní. Hoci sme ešte len na počiatku, niektoré výsledky už vidno.

SNG--O_3--1_2--_2015_07_28_--L2_WEB.jpg

Jakub Bogdan: Mačka medzi kohútmi, 1706 - 1710, SNG

002.jpg

001.jpg

Porovnanie detailov maľby v dennom svetle a v IČ žiarení

Nová argumentácia potvrdzuje staršie podozrenia a je zrejmé, že časť v minulosti Bogdanovi na Slovensku pripísaných diel už nebude udržateľná. Týka sa to napríklad aj zaužívaného pripísania mu Kvetinového zátišia, ktoré sa odvolávalo na staršie konzultačné potvrdenie anglickými znalcami. Autora či skôr autorku tejto maľby však skôr bude treba hľadať mimo nášho dnešného územia, pravdepodobne v Taliansku, o čom svedčia nápadné podobnosti s maľbami Margherity Caffi, prípadne Elisabetty Marchioni.

V tomto fascinujúcom nazeraní pod „kožu" Bogdanových malieb v SNG využívame nové možnosti aktuálne budovaného výskumného laboratória, ktoré je v príprave pre zrekonštruované priestory inštitúcie. V jeho výbave je už viacero sofistikovaných prístrojov umožňujúcich držať krok s významnými znaleckými pracoviskami, ako napríklad Elektrónový mikroskop na výskum SEM - EDS analýz, ďalej prístroje ako sú IR zobrazovací spektrometer FTIR, Ramann spektrometre, XRF spektrometer , IR zobrazovací spektrometer, ale napríklad aj klimatická komora, ktoré sú postupne zavádzané do praxe aj v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Image1110.jpg

Jakub Bogdan: Zápas kohútov, 1706-1710, SNG, vzorka modrej farebnej vrstvy z maľby kohutieho chvosta

V prieskume Bogdanovej techniky maľby hrá dôležitú úlohu spolupráca kurátorky zbierky a reštaurátorských ateliérov i laboratória SNG s Mgr. Patrikom Farkašom, absolventom Univerzity Komenského v Bratislave a dnes doktorandom Palackého univerzity v Olomouci. Jeho výskum podporený Baderovým štipendiom je zameraný na svetské námety barokovej maľby Uhorska, vrátane tvorby Jakuba Bogdana. Pričom ním nájdená archivália v British Library opisujúca nuansy umelcovej maliarskej techniky je kľúčovým komparačným materiálom k získaným dátam z majstrom signovaných diel, ako aj prác mu rôzne pripisovaných.

Výskumný tím je nateraz naviac rozšírený o spoluprácu s laboratóriom Národného technického múzea v Prahe a v závislosti od výsledkov je plánovaná aj ďalšia zahraničná spolupráca. Takto získané poznatky budú ako referenčný rámec prístupné tiež organizáciám so zbierkovými predmetmi spojenými s maliarom Jakubom Bogdanom. Aj v tomto ohľade sa teda v tomto roku máme na čo tešiť.

SVK_SNG.O_7091.jpg

Jakub Bogdan: Zátišie s broskyňami, hroznom, slivkami a melónom, cca 1705-1710

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter