English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

FAQ | Slovenská národná galéria 2021

Začiatkom tohto roka sme sa viac ako inokedy museli obzrieť za rokom minulým, aby sme dokázali zmysluplne nastaviť naše budúce činnosti. Vychádzame z poznania, že aj tento rok bude obdobne iný, vzdialený nášmu obvyklému fungovaniu - aký teda bude ten náš New Normal?

Foto_Gabo Kuchta.jpg Pri jeho stanovení oveľa intenzívnejšie berieme do úvahy vonkajšie okolnosti a až potom umeleckohistorické potreby. Vychádzame z niekoľkých hlavných tém: vyrovnať sa s krátením rozpočtu tak, aby sme napriek tomu pripravili kvalitný a inteligentný program; pokračovať v hľadaní rovnováhy medzi reálom a virtuálnom a v neposlednom rade sa venovať príprave na nemalé manévre budúceho roka - začína nás už zamestnávať plánovanie na veľké sťahovanie.

Alexandra Kusá, generálna riaditeľka SNG


Akí partneri nás budú sprevádzať v roku 2021?


Aj tento rok budeme pokračovať v spolupráci s generálnym partnerom Tatra bankou, a. s., vďaka ktorému môžeme našim návštevníkom ponúknuť voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava a nielen tým sprístupňovať umenie širokému publiku. „Tešíme sa, že sme mohli aj prostredníctvom nášho pokračujúceho partnerstva so Slovenskou národnou galériou prispieť ku kultivovaniu našej krajiny a podporiť vznik mnohých hodnotných projektov, akým je aj výstava Ó, šaty!, či priniesť na Slovensko dielo významného slovenského konceptuálneho umelca Romana Ondaka Time Capsule. Veríme, že rok 2021 bude rovnako bohatý na umelecké zážitky a inšpiráciu," uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Voľný vstup na výstavy v Bratislave pokračuje aj v roku 2021.

Aké výstavy ponúkneme návštevníkom v roku 2021?

Erik Binder_Juraj_2.jpg Výstavnú sezónu otvoríme samostatnou výstavou Erika Bindera s názvom Avatsýv, ktorá nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Multimediálna výstava predstaví Bindera ako tvorcu v jeho vlastnom prostredí, v labyrinte vlastného života, v ktorom sa snaží zorientovať. O mesiac neskôr sprístupníme výstavný projekt 7x7 - kolektívne dielo kurátorov SNG, ktoré ukáže virtuálny svet netradične ako východisko fyzickej výstavy, a nielen ako jej doplnok. Tematické kurátorské články „7 vecí o..." na platforme Slovenskej náhradnej galérie, sprevádzané ukážkami diel, budú prenesené z online priestoru do výstavných miestností a zrekonštruované „naživo" v kolekciách samotných originálov, dominantne zo zbierok SNG.

Koncom roka prinesieme výstavu s pracovným názvom SNG V MEDZIČASE_FAQ, ktorá v Esterházyho paláci pretrvá až do otvorenia novej zrekonštruovanej budovy galérie. Kolektívny, v mnohých ohľadoch netradičný výstavný projekt priblíži zákulisie vrcholnej zbierkovej inštitúcie, akou je SNG a zároveň otvorí všeobecnejšie otázky kultúrnej politiky múzea umenia či enviromentálnej záťaže vo výstavných sieňach. Návštevník určite nebude ukrátený o originály starých majstrov, ale ani o provokatívne diela súčasných umelcov či o vizualizácie dát.

Akcia ZET_5.jpg Obľúbené Experimentálne expozície - Krajina za mapou na 1. poschodí Esterházyho paláca si od ich otvorenia našli svoje publikum a zostávajú prístupné aj naďalej. Špeciálnym projektom, ktorý bude pokračovať do júna tohto roka, je umenovedná výprava AkciaZET - živá maliarska akcia v átriu galérie, rozšírená do pestrého sprievodného programu, online obsahu a rôznych spoluprác.

Aj mimo Bratislavy ponúkneme novinky vo výstavnej dramaturgii. Prebiehajúcu výstavu v Schaubmarovom mlyne v Pezinku začiatkom leta nahradí projekt kurátorky Lucie Gavulovej. Návštevníci Schaubmarovho mlyna si budú môcť naživo pozrieť aj výnimočné dielo Time Capsule Romana Ondaka.

V Galérii Ľudovíta FulluRužomberku sa tohto roku predstaví nedávna absolventka ateliéru Sklo na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave Kristína Ligačová. GĽF prinesie aj výstavu slovenského autora Karola Molnára (1903 - 1981) a súboru jeho abstraktných malieb, ktoré vznikli pod vplyvom umelcovho ročného pobytu v ateliéri Františka Kupku v Paríži. Výstava 13. komnata ukáže kontrast medzi tým, čo sa v galérii návštevníkom ponúka „pekne zabalené" a realitou, ktorá má za normálnych okolností ostať pred ich zrakom ukrytá. Výstava je šitá na mieru konkrétnej galérii, ale symbolicky poukazuje aj na podmienky pre umenie a kultúru všeobecne.

Na Zvolenskom zámku prebehne revitalizácia dvoch stálych expozícií - Ikony na Slovensku a Gotické umenie, ktoré prejdú koncepčnými, ale aj technicko-výstavníckymi zmenami.

Aké publikácie pripravujeme?

Edicak 20-21.jpg V roku 2021 vám prinesieme prvý česko-slovenský detektívny príbeh s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a s historickým ponaučením. Ztracený Svatý vzniká ako sprievodná publikácia projektu AkciaZET a vychádza zo zabudnutého, pritom pravdivého príbehu kedysi obdivovaného, ale aj zatracovaného, dnes strateného obrazu. Je vystavaná na historických faktoch a overených informáciách českých a slovenských bádateľov a vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext obdobia stalinského socialistického realizmu. Druhá rovina rozprávania zavedie čitateľov do súčasnosti, kde sa dvojica česko-slovenských kurátorov pokúša stratený obraz nájsť a opäť vystaviť.

Nové a prepracované anglické vydanie bude mať monografická publikácia Stano Filko 1 autorov Lucie G. Stach a Aurela Hrabušického, ktorú SNG vydala v roku 2018. Publikácia je súčasťou dlhodobej stratégie národnej galérie zasadzovať slovenské umenie do medzinárodného kontextu, jej nová anglická verzia vzniká v spolupráci s londýnskym vydavateľstvom Scala Arts & Heritage Publishers.

Záujemcom o umenie sa dostane do rúk aj kniha Prečo umenie? Odpovede na najčastejšie otázky kladenégalériách ako slovenská mutácia českého originálu. Kniha odpovedá na často kladené otázky návštevníkov galérie a je výsledkommedzinárodného kolektívuautorov spojených pod platformou Máš umelecké črevo? Otázky sú doplnené o reprodukcie diel zo zbierok spolupracujúcich inštitúcií a o zábavné ilustrácie umelca Kakalíka.

V nadväznosti na výstavu Zkruhu von. Modernásúčasná slovenská keramika z rokov 2018 - 2019 vyjde rovnomenný katalóg v slovenskom a anglickom jazyku. Katalóg sleduje domácu profesionálnu ateliérovú tvorbu od 50. rokov 20. storočia do súčasnosti a okrem úvodnej štúdie, stručne mapujúcej situáciu slovenskej keramiky v modernej i súčasnej polohe, prináša fotografický report o výstave a obrazový prehľad 49 autorov a takmer 120 diel.

Magazín o umení 365° vydáva SNG od roku 2015 a jeho plánované šieste vydanie je už iba v gescii galérie, bez externého sponzora, pod edičným vedením Lucie Gavulovej. Šieste číslo sa bude niesť v znamení „2020" a prinesie rozličné pohľady na problematiku kríz, vyššej moci, plynutia času a rôznych typov provizórií. Nebudú chýbať klasiky ako bilancia trhu, reflexia výstav na Slovensku a v zahraničí. Predstavíme infosystém novej budovy SNG a zrekapitulujeme si, čomu všetkému sa tento rok SNG venovala. Po grafickej stránke prejde magazín komplexnou obnovou.

Eastern Sugar_1.jpg Tešiť sa môžete aj na publikáciu Eastern Sugar vychádzajúcu z prác Ilony Németh, v ktorých reflektuje prechodnú sociálnu a ekonomickú infraštruktúru východnej Európy. Príspevky a rozhovory umelcov, kritikov a kurátorov z rôznych krajín sa sústredia na deindustrializačnú históriu rýchleho úpadku slovenského cukrovarníckeho priemyslu v postkomunistickom období. Projekt nadväzuje na výstavu v Kunsthalle Bratislava z roku 2018.


Ako pokračuje digitalizácia a digitálne služby?

Vstupujeme do posledného roku udržateľnosti národného projektu Digitálna galéria. Do konca roka 2021 by malo byť zdigitalizovaných 132 000 zbierkových predmetov, čo predstavuje 66 % z celkového objemu diel zbierkotvorných galérií v SR. Tento obsah tvorí základnú a nevyhnutú bázu pre vývoj ďalších digitálnych služieb v galériách. Zdigitalizovaný obsah postupne sprístupňujeme na Webe umenia a naďalej poskytujeme službu digitalizácie spolupracujúcim galériám bezplatne na vysunutom pracovisku na Zvolenskom zámku.

Virtualne prehliadky_FILLA-FULLA.png Medzi popredné inštitúcie patríme aj v schopnosti vytvárania virtuálnych prehliadok a plánujeme v tom pokračovať. Postupne do nich budeme pridávať nové nástroje tak, aby užívateľ získal komplexnejší pohľad na prezentovanú výstavu a radi by sme ich doplnili aj o audiokomentár. Okrem už publikovanej virtuálnej prehliadky výstavy FILLA-FULLA: Osud umělce / Osud umelca tento rok plánujeme sprístupniť minimálne ďalšie tri.

Web Umenia_Vzdelavanie.png Kolegovia z lab.SNG pripravujú na Webe umenia v spolupráci s naším Oddelením galerijnej pedagogiky
novú sekciuVzdelávanie", kde budú môcť učitelia, rodičia a deti nájsť kolekcie, metodické listy a ďalší obsah, ktorý pracuje s výtvarnými dielami. Viaceré časti Webu umenia takisto získajú nový dizajn. Vďaka lab.SNG vznikne aj web stránka pre projekt Akcia ZET (www.akciazet.sng.sk) venovaná aktuálnemu stavu maliarskej akcie Marcela Mališa - tvorbe autorskej repliky strateného diela, ďalej výskumu k stratenému obrazu, ako aj bohatému online obsahu v podobe videí, podcastov a článkov, ktoré k projektu postupne vznikajú.

Pre Slovenskú komoru architektov pripravuje lab.SNG novú stránku, ktorá nadväzuje na úspešnú realizáciu novej podoby online Registra architektúry pre Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV z minulého roka. Web má okrem prehľadnej informačnej architektúry a používateľského zážitku za cieľ dostať do popredia register architektonických diel, ktoré vytvorili členovia Slovenskej komory architektov.

Mária Bohumelová, riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

Ako budeme ďalej fungovať online?

Minuloročná situácia zvýraznila potrebu zostať s návštevníkmi v online spojení viac než kedykoľvek predtým. Aj tento rok budeme podľa aktuálnej situácie a možností našim návštevníkom a sledovateľom prinášať nové rozhovory zo zákulisia galérie SNG nažive či ďalšie krátke videá Z klinca na klinec, v ktorých kurátori predstavujú vybrané diela zo zbierok SNG. Z galerijného audio archívu vytiahneme rôzne skryté nahrávky minulých prednášok, kurátorských výkladov a iných programov, ktoré budeme uverejňovať na našom Soundcloud profile. Pribúdať bude aj ďalší obsah na platforme Slovenskej náhradnej galérie - obľúbená séria článkov „Sedem vecí o... " či návody na kreatívne aktivity pre rodiny s deťmi, ale aj novinky na blogu SNG.

Bohdana Hromádková, riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG

Ako SNG pomáha rozvíjať vzdelávanie?

 Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravilo sériu metodických listov určených pre pedagógov a pedagogičky základných, stredných a základných umeleckých škôl, ktoré sme nedávno sprístupnili na Webe umenia. Séria sa zameriava na aplikáciu prierezových tém vo vzdelávacej oblasti umenie a kultúra a na prácu so zdigitalizovanými zbierkami, pričom kladie dôraz na využívanie medzipredmetových prepojení vo vyučovacom procese, či už vo forme dištančného vzdelávania, alebo priamo na hodine v škole. V príprave sú ďalšie metodické listy, ktoré budú reagovať aj na požiadavky pedagógov na konkrétne témy vyplývajúce z nášho dotazníka - týkajúce sa moderného a súčasného umenia či slovenského umenia.

Postupne vznikne aj séria metodických materiálov a online stretnutí k projektu Akcia ZET, na ktorých kolegovia z OGP spolupracujú s externými partnermi, ako sú Ústav pro studium totalitních režimů v Prahe, Akadémia kritického myslenia, Iva Vachková, Tomáš Kriššák, Martin Piaček či Pavol Prekop. Zaoberať sa budú kritickým myslením, hoaxami, propagandou, kultom osobnosti či plagiátorstvom a vizuálnou kultúrou v kontexte historických prameňov.

Výtvarná rozcvička_všeobecný vizuál 1.jpg

Začiatkom tohto roka sme uverejnili prvé tri videá cyklu vzdelávacích animovaných videí Výtvarná rozcvička, ktoré jedinečným spôsobom približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma. Ďalšie videá, ktoré vznikli vďaka grantovej výzve Férovej nadácie O2 na tému Digitálnaškola, prinesieme už čoskoro.

V edukačnom a interaktívnom priestore Zóna na 3. poschodí Esterházyho paláca budeme naďalej pokračovať v skúmaní výtvarného jazyka umeleckých diel. Návštevníkom predstavíme videá zo spomínaného cyklu Výtvarná rozcvička, doplnené o kontext originálov diel a o interaktívnu výtvarnú dielňu. V druhej polovici roka sa pozrieme na perspektívu a budovanie priestoru na dielach starého a nového umenia cez edukačné interaktívne inštalácie.

Barbora Tribulová, vedúca Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Aké projekty realizujeme?

Slovenská národná galéria realizuje v spolupráci s KHB medzinárodný projekt súčasného umenia so silným vzdelávacím poslaním Eastern Sugar. Jeho východiskom je výskum vývoja cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe a jeho dôsledkov, sociálno-politického a environmentálneho dopadu. Rámec projektu je založený na diskusii o konkrétnych procesoch týkajúcich sa neskorého kapitalizmu, prostredníctvom kolaboratívnej kurátorskej praxe, vzniku nových diel, interdisciplinárneho výskumu a publikácie, ako aj vzdelávacích programov so zameraním na zapojenie publika. Projekt, ktorý iniciovala slovenská umelkyňa Ilona Németh, reflektuje, aký dopad mali zmeny po páde železnej opony v roku 1989 na stredoeurópske krajiny a Európu ako takú. Projekt Eastern Sugar prebieha od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021 a zahŕňa aktivity realizované v 6 krajinách Európy s 5 zahraničnými partnermi.

Mária Bohumelová, riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

Do akých medzinárodných spoluprác sme zapojení?

Prebiehajúca umenovedná výprava Akcia ZET bola pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in the Face of Socialist Realism, 1948 - 1959 v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave, na ktorú budú zapožičané vybrané diela zo zbierok SNG. Viac o tejto spolupráci sa budete môcť dozvedieť aj v online debate Curatorial talk, ktorú s kurátormi výstavy (Jérôme Bazin a Joannou Kordjak) povedie vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia G. Stach a ktorú vám prinesieme už čoskoro.

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNGsa zapojilo do tretieho ročníka projektu Digital Service Infrastructure organizácie EuropeanSchoolnet, ktorého cieľom je v pracovnej skupine s múzejnými a galerijnými pedagógmi a pedagogičkami z Talianska, Grécka a z Írska pripraviť vzdelávacie materiály na aktuálne európske témy s využitím zdigitalizovaných artefaktov kultúrneho dedičstva medzinárodnej databázy Europeana. Súčasťou projektu je tieto materiály v domovskej krajine otestovať a aktívne prispieť k propagácii Europeany ako online vzdelávacieho nástroja.

Ak situácia dovolí, budeme tento rok hostiť medzinárodné stretnutie súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií Máš umelecké črevo?. Za ideálnych podmienok tak návštevníci v júni uvidia víťazné umelecké projekty študentov z Čiech, Slovenska a Maďarska na tému Idol. Stretnutie je okrem iného príležitosťou na zdieľanie skúseností mladých ľudí so záujmom o umenie, ale aj galerijných pedagógov zo zastúpených krajín.

Ako budeme riešiť havarijný stav Galérie Ľudovíta Fullu?

JKpb._mg_8136_jpg.jpg  Opakované havárie v GĽF sú dôsledkom pretrvávajúceho všeobecného finančného podhodnotenia potrieb údržby pamiatkových objektov. V posledných rokoch sme pripravili niekoľko projektov, prispôsobených rôznym výzvam na obnovu objektu prostredníctvom „eurofondov", bohužiaľ nepatrili sme medzi úspešných žiadateľov. V tomto úsilí nepoľavujeme, máme pripravený hotový projekt komplexnej revitalizácie a pozitívny prísľub z MK SR, ktoré pripravuje väčší projekt zameraný na obnovu národných kultúrnych pamiatok. V prípade rekonštrukcie sa kolegovia so svojimi vzdelávacími akciami presunú do liptovského terénu, čo si už úspešne vyskúšali na festivale Soundgarden v Partizánskej Ľupči. Podobne by sme chceli pristúpiť aj k ďalším pamiatkam - Schaubmarovmu mlynu, Zvolenskému zámku a ku Kaštieľu v Strážkach.

Alexandra Kusá, generálna riaditeľka SNG

Ako pokračuje rekonštrukcia?

Deko 3.jpg V súvislosti s rekonštrukciou pripravujeme v súčinnosti s vecnou sekciou návrh na úpravu Uznesenia vlády tak, aby sme nenavyšovali schválený rozpočet, ale zároveň pokryli všetky súvisiace potreby. Veľmi pozitívnou správou pre verejnosť je nadviazanie spolupráce so Starým Mestom a podpísanie dohody s pani starostkou Zuzanou Auftrichtovou o budúcej kultivácii „zadného dvora" a rozšírení vstupných priestorov - Piazzetty Karola Vaculíka. „Slovenská národná galéria zdieľa so Starým Mestom verejný priestor na Rázusovom nábreží, ktorý si vyslovene pýta kultúrnu intervenciu. Spolupráca obidvoch inštitúcií má preto veľký potenciál," uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Tento priestor bude súčasťou ponuky sústavy verejných priestorov bez lístka určených aj širšiemu spektru obyvateľov a návštevníkov mesta: nádvorie - piazzetta - travertínová záhrada. Pandemická situácia nevyhnutne narušila plynulosť rekonštrukčných prác a dodávateľských reťazcov, čo ovplyvnilo plánovaný termín dokončenia - predbežne nás dodávateľ stavby informoval o polročnom posune oproti schválenému harmonogramu.

Alexandra Kusá - generálna riaditeľka SNG
Zuzana Aufrichtová - starostka BA-Starého Mesta

Ako sa galérie dotkne celoplošné krátenie rozpočtu?

Krátenie rozpočtu je pre nás najcitlivejšie v personálnych otázkach, keďže sa pripravujeme na sťahovanie do nového areálu, ktorý si bude vyžadovať navýšenie personálneho zabezpečenia v súvislosti s jeho prevádzkou i programom. Preto pokladáme za neekonomické krátiť počet zamestnancov, ktorý by sme mali podľa dlhodobých plánov navyšovať. Z týchto dôvodov budeme minimalizovať krátenie úväzkov aj za cenu redukcie programovej štruktúry. Šetrenie sa premietne do utlmenia externých záväzkov, pretože okrem kmeňových zamestnancov spolupracujeme s ďalšími kultúrnymi profesionálmi. Málokto si uvedomuje, že kultúrne inštitúcie sú zamestnávateľom rôznych kolegov v kreatívnych povolania - bohužiaľ, tieto záväzky budeme musieť krátiť, čo sa premietne do ďalšieho prehlbovania nerovností v kultúre. V programových štruktúrach sa preto zameriame na výkony vo vlastnej réžii a na menej nákladné spolupráce.

Alexandra Kusá, generálna riaditeľka SNG

Už v galérii uvažujete, čo po dokončení rekonštrukcie?

Tento rok začíname pripravovať plán sťahovania zbierok do budúcich depozitárov. Keďže je zariadenie depozitárneho domu súčasťou stavby, bude nám k dispozícii ako prvé. Sťahovanie zbierok je veľká logistická, bezpečnostná a aj tvorivá úloha. Netreba zorganizovať iba samotný prevoz, to je najmenej, ale vymyslieť, ako budú zbierky v nových depozitárov uložené, aké susedstvá zvolíme, ako ich budeme ošetrovať pred prevozom a po ňom. Nie je to nepodobné sťahovaniu domácnosti - čo založíte v novom byte zle, bude vám prekážať stále - tomu sa chceme vyhnúť. Bude to aj veľký test správneho fungovania - depozitárny dom bude najmodernejšie pracovisko tohto typu v republike, kde sa budú formulovať budúce štandardy. Veľa záleží od toho, či sa nám podarí zaobstarať aj interiér, aby sme sa mohli presťahovať aj s odbornými a administratívnymi pracoviskami a hlavne, aby sme mali zariadené priestory pre návštevníkov. Samostatnou témou je výstavný plán otvorenia a stále expozície, na ktorých už kolegovia pracujú. Tak ako v prípade zariadenia depozitárov, aj tu cítime zodpovednosť „trendsetera, teda toho, kto určí štandardy. Tento rok berieme ako rôzne štartovacie bloky - prvú ochutnávku sme zverejnili v našej tohtoročnej PF-ke, ktorú si môžete vziať v pokladni galérie hneď po otvorení priestorov a tešiť sa spolu s nami!

Alexandra Kusá, generálna riaditeľka SNG

berlinka.JPG Na záver by sme radi poďakovali kolegom z kaviarne Berlinka, s ktorými sme k začiatku roku 2021 museli ukončiť spoluprácu z dôvodu plánovaných stavebných úprav priestorov, v ktorom sa kaviareň nachádzala. Ďakujeme za starostlivosť o nás a našich návštevníkov a za všetky spoločné vernisáže, programy a akcie, ktoré Berlinka počas ostatných rokov hostila.


Slovenská národná galéria je inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava aj v roku 2021!

Pre ďalšie otázky prosím píšte na info@sng.sk 

Celý Press Kit s tlačovou správou a fotografiami nájdete TU

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter