English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Majiteľ erbu umiestneného na 1. poschodí zámku nájdený

Z autentických súčastí interiéru Zvolenského zámku sa okrem fragmentov neskorogotickej nástennej maľby prevažne z 15. storočia a kazetového stropu s portrétmi rímsko-nemeckých cisárov z 18. storočia veľa nezachovalo. Preto nás veľmi teší, ak získame nové informácie o niečom, čo na zámku máme.

V rohovej miestnosti južného a západného krídla je umiestnený kamenný erb. Štít tvorí na pažiti vztýčený uhorský vojak so zdvihnutou pravicou, v ktorej drží meč s napichnutou hlavou Turka. Erb sa nachádza na kamennom podklade a je súčasťou kamennej steny.

DSC00637.JPG

Erb Tomkovcov na Zvolenskom zámku dnes (zdroj: archív SNG - Zvolenský zámok)

V roku 2019 sa skúmaniu zámockého erbu venovala Barbora Dobiasová, študentka FF UK v Bratislave. Svoje poznatky spracovala pod vedením doc. PhDr. Frederika Federmayera, PhD., v bakalárskej práci HERALDICKÉ PAMIATKY NA NEHNUTEĽNÝCH PAMIATKACH VO ZVOLENSKOM OKRESE.

Presná identifikácia majiteľa erbu bola zložitá. Podobným uhorským rodovým erbom disponovalo veľmi veľa rodov. Pre lepšiu identifikáciu majiteľa by bola potrebná aspoň prítomnosť klenotu, ktorý v súčasnosti chýba. Pomoc sme našli pri skúmaní dokumentácie Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti z obdobia prestavby zámku v 60. rokoch 20. storočia. Jedna z fotografií zachytávala aj stenu s erbom. Erb bol zobrazený aj s prilbou, korunou a klenotom.

Informácie získané z fotografie pomohli pri identifikácii majiteľa. Takto vyobrazený erb nachádzame u Jozefa Nováka a pripisuje sa rodu Tomkovcov (Thomka). Ako zakladateľ tohto rodu sa označuje Ladislav Tomčiansky, ktorý žil na prelome 15. a 16. storočia v Tomčanoch, ktoré sú dnes súčasťou Martina. Oženil sa s Katarínou Folkušovskou v dvadsiatych 20. rokoch 16. storočia a v roku 1528 sa stal na základe donácie vlastníkom Folkušovej a Bystričky. O samostatnom rode Tomkovcov hovoríme až od roku 1528, pretože dovtedy spolu s Tomčianskyými predstavovali jeden spoločný rod. Tomkovci sa objavujú vo Zvolenskej stolici už v 17. storočí. Významným predstaviteľom rodu bol Ján Tomka-Sásky, ktorý prímenie získal od starého otca žijúceho v obci Sása. Študoval v Banskej Bystrici a bol žiakom Mateja Bela. Pripisuje sa mu autorstvo mnohých geografických a historických prác. Novák spomína ešte Pavla Tomku, ktorý pôsobil vo Zvolene v roku 1902 ako mestský radca.1

Sme veľmi radi, že môžeme informácie o historických artefaktoch zo Zvolenského zámku doplniť o tieto nové poznatky. Erb umiestnený v expozičných priestoroch na 1. poschodí už viac nie je erbom neznámeho uhorského veľmoža. Prečo dnes z erbu zostal len štít a či bol erb súčasťou pôvodnej steny, alebo bol prenesený z iného miesta, zostáva predmetom ďalšieho skúmania.

N_11031 (2).jpg

Erb Tomkovcov počas rekonštrukcie zámku (zdroj: Ruttkayová, 1961, Archív PÚ SR)

- - - - - - - -

1 NOVÁK, Jozef: Rodové erby na Slovensku II. Martin: Osveta, 1986, s. 149-150

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter