English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Dominik Skutezky a jeho výtvarný odkaz. Malé zamyslenie sa nad účasťou na miléniovej výstave v roku 1896

Jedným z plánov, ako si pripomenúť 100. výročie úmrtia maliara Dominika Skuteckého (Skutezky, 14. 2. 1849 - 13. 3. 1921), bola príprava výstavy, ktorá by túto osobnosť predstavila v kontexte nového výskumu. Na ňom pracujeme už niekoľko rokov spoločne s kolegyňou zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici Katarínou Baraníkovou. Nielen kvôli už rok trvajúcej pandémii je pred nami ešte stále veľa práce.

Napriek absencii živej prezentácie Skuteckého diela som si pre záujemcov o tvorbu tohto nášho dôležitého predstaviteľa výtvarnej scény prelomu 19. a 20. storočia pripravila malé zamyslenie sa pri príležitosti uplynutia sto rokov od maliarovej smrti.

SVK_GPB.O_904.jpg

Dominik Skutecký: Pobožnosť, 1891, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Skuteckého tvorba bola významne prepojená s dvoma mestami. Benátky, kde študoval a tvoril, a Banskou Bystricou, kam sa rozhodol po roku 1889 odsťahovať a kde prežil veľkú časť svojho života. I keď sa môže zdať, že jeho odchod do Horného Uhorska ho vzdialil od umeleckého centra monarchie, nebolo to úplne tak. Veľkou výzvou pre celú výtvarnú scénu bola výstava, ktorá sa konala v roku 1896 v Budapešti, v novej budove miestnej Kunsthalle (Műcsarnok). Jej zámerom bolo pri príležitosti osláv milénia priblížiť nielen domácu scénu, ale konfrontovať ju i s veľkými menami majstrov činných v monarchii. Stále doznieval kult tzv. veľkých M - majstrov salónnej maľby ako Mihály Munkácsy, Hans Makart a Jan Matejko. Na výstave sa prezentovalo okolo 268 umelcov a dokopy bolo vystavených cez 1350 diel. Skutecký sa predstavil dvomi obrazmi - Na letnom bytePobožnosť, pričom medzi umelcami ako Pál Szinyei Merse, Árpád Feszty alebo Július Benczúr vzbudil pozornosť. Maliar získal zlatú medailu, ktorou komisia ocenila jeho tvorbu a obraz Pobožnosť zakúpil štát do zbierok Múzea krásnych umení (Szépművészeti Múzeum) v Budapešti (dnes je v zbierke Maďarskej národnej galérie). Druhý obraz sa časom dostal do zbierky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a ďalší variant tohto námetu sa nachádza v zbierke Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. „Pravý význam tohto úspechu vyniká najmä pri celkovom pohľade na maliarsku časť výstavy. Okrem bohatého retrospektívneho materiálu, ktorý nebol oddelený od súčasnej tvorby, bol tu zastúpený každý, kto v uhorskom maliarstve na konci storočia niečo znamenal,"[1]uvádza Skuteckého prvý monografista Vojtech Tilkovský.

SVK_SNG.O_5454.jpg

Dominik Skutecký: Interiérová scéna, okolo 1895, SNG

Skuteckého umelecká cesta okolo roku 1900 oscilovala medzi tradičnými objednávkami portrétneho charakteru, prípadne námetmi z okolia Banskej Bystrice, a na druhej strane jeho vlastnej línie pozorovania pracovného prostredia medených hámrov. Obidve tieto línie čiastočne odkazovali na záujem o spracovanie svetla. Súdobý luminizmus adaptoval Skutecký na témach, ktoré spájalo pozorovanie každodennosti banskobystrického prostredia. Je pravdepodobné, že práve mileniárna výstava poskytla Skuteckému prehľad o stave výtvarnej scény a podporila jeho rozhodnutie venovať sa vlastným témam. Zároveň to ale ovplyvnilo jeho ďalšiu výstavnú činnosť, napríklad v pražskej Krasoumnej jednote. Zároveň na konci 19. storočia sa rozhodol ostal trvalo žiť v Banskej Bystrici a inicioval postavenie vlastnej vily s ateliérom od staviteľa Adolfa Holescha. Na fasádu Skutecký navrhol medzi dva portréty svojich vzorov, Rafaela a Tiziana, nápis - Ars et Amor, Labor et Gloria (Umenie a láska, Práca a sláva).

SVK_SNG.O_3760.jpg

Dominik Skutecký: Obed kotliarov, okolo 1899, SNG


- - - - - - -
1/ Vojtech Tilkovský: Dominik Skutecký. Život a dielo, Bratislava : TVAR, 1954, s. 68.
2/ Katarín Baraníková - Katarína Beňová (eds.): Dominik Skutezky. Ars et Amor - Labor et Gloria, Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 2014

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter