English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Alexander Trizuljak sa narodil pred sto rokmi

Dňa 15. mája sme si pripomenuli sté nedožité narodeniny význačného slovenského sochára Alexandra Trizuljaka, ktorý sa narodil v roku 1921 vo Varíne pri Žiline a do konca svojho života pôsobil a tvoril v Bratislave. Jeho umelecké vzdelávanie sa začalo už počas vojny na oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. M. Schurmann a J. Kostka).

Po vojne študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. K. Pokorný), kde absolvoval v roku 1949. Po štátnom prevrate v roku 1948 umelci staršej i mladšej generácie sa prispôsobovali politickému diktátu socialistického realizmu a métam angažovanosti umenia.

Koncom 50. rokov 20. storočia začal Trizuljak realizovať svoje legendárne sochárske dielo pre bratislavský pamätník Červenej armády na Slavíne - figurálnu sochu Víťazstvo (1957 - 1959), ktorá stojí na takmer štyridsať metrov vysokom pylóne a zobrazuje sovietskeho vojaka držiaceho víťaznú zástavu a ľavou nohou rozbíjajúceho symbol nacizmu. Charakteristická silueta monumentálnej sochy a celkovej pamätníkovej architektúry patrí k typickej panoráme mesta Bratislavy. Je menej známe, že vo vojakovi údajne zachytil portrét svojho vlastného brata. Pri nedávnom reštaurovaní socha pre ľudský zrak v nedostupnej výške prezradila Trizuljakom do kompozície vložené privátne odkazy pre budúcnosť.

SVK_GMB.C_16397.jpg

Alexander Trizuljak: Víťazstvo, 1957, Galéria mesta Bratislavy

Po realistickej etape sa Trizuljak v 60. rokoch priklonil k moderne štylizovanej ľudskej figúre a ženskému torzu v rôznych materiálových, tvarových riešeniach, v ktorých uplatnil aj reflexné vlastnosti kovových, vysokoleštených materiálov (Milenci, 1960; Veľké torzo, 1961 - 1963).

SVK_SNG.P_958.jpg

Alexander Trizuljak: Torzo veľké, 1961 - 1963, SNG

V liberálnejšej atmosfére polovice 60. rokov sa sústredil na abstraktné, konštruktívne kompozície - zvárané oceľové a kovové geometrické sochy s odkazmi na symboly a znaky starej i novej, kybernetickej a kozmickej doby (Variácie na oceľ, Variácie na nekonečno). V súčasnosti sú považované za jeho vrcholné autorské obdobie, v ktorom sa zapojil do aktuálneho medzinárodného diania, i keď pre verejnosť zostávajú menej známe než jeho realistická produkcia. Pri hodnotení Trizuljakovho umeleckého prínosu sa zvykne zabúdať na jeho tradičné sochárske portréty. Dokázal v nich empaticky zachytiť charakteristickú podobu nielen významných historických a umeleckých osobností, ale aj členov vlastnej rodiny. Z týchto diel v zbierke Slovenskej národnej galérie sa nachádzajú portréty Trizuljakových rodičov, farebná povrchová úprava sochárskeho zobrazenia jeho otca prostredníctvom výrazne tyrkysovej patiny rozostruje pevné tvary a dodáva portrétu takmer až spirituálne vyznenie (Otec, 1950).


SVK_SNG.P_2181.jpg

Alexander Trizuljak: Otec, 1950, SNG

Alexander Trizuljak ako kresťan bol pre svoje náboženské presvedčenie v normalizačnom období vylúčený z pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kam hneď po štúdiu nastúpil ako asistent a neskôr vedúci oddelenia monumentálnej sochárskej tvorby. Ďalej pracoval v skromnejších a menej priaznivých podmienkach ako umelec v slobodnom povolaní, s minimálnymi príležitosťami vystavovať a tvoriť významnejšie sochárske diela.

SVK_SNG.P_1244.jpg

Alexander Trizuljak: Zuby, 1960 - 1965, SNG

V tomto ľudsky i umelecky náročnom období realizoval monumentálky pre verejný priestor a sakrálnu architektúru. Okrem sochárskej tvorby sa zaslúžil aj o rozvoj galerijného života na Slovensku, stál napríklad pri založení Galérie mesta Bratislavy, Nitrianskej galérie v Nitre a trenčianskej Galérie M. A. Bazovského, a pri zakladaní výnimočného Sympózia v kove pri košických železiarňach, zásluhou ktorého od polovice 60. rokov vznikali moderné progresívne sochárske realizácie domácich aj zahraničných autorov, nachádzajúce sa dnes na viacerých miestach v Košiciach.

SVK_SNG.P_192.jpg

Alexander Trizuljak: Zvárač Horváth, 1951, SNG

Rozporuplnosť dvoch Trizuljakových sochárskych ciest, realistickej a abstraktnej, spôsobuje, že bol považovaný za tápavého autora; vykročiť radikálne iným smerom je však skôr znakom odvahy a neutíchajúcej výtvarnej zvedavosti. Sochárske dielo Alexandra Trizuljaka a jeho početné aktivity v slovenskom výtvarnom živote stále ešte obsahujú neznáme a nezmapované územia, ktoré by si zaslúžili intenzívny výskum a objektívnejší, aktuálnejší pohľad a komplexnejšie poznanie.

- - - - - -

Úvodná fotografia: Alexander Trizuljak / zdroj: ABART https://cs.isabart.org/

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter