English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Storočnica Ladislava Gudernu

Prvého júna si pripomíname storočnicu Ladislava Gudernu(1921 - 1999), ktorý patril medzi ústredné postavy nášho povojnového umeleckého vývoja.Hoci sa jeho začiatky viažu k časom druhej svetovej vojny, prvý výrazný vrchol jeho umenie zažilo krátko po vojne, v rokoch 1946 - 1949, keď sa ocitol pod vplyvom neskorej tvorby Pabla Picassa a španielskych maliarov Parížskej školy, ktorá, možno povedať, priam zachvátila vtedajšie slovenské výtvarníctvo.

SVK_SNG.O_193.jpg

Ladislav Guderna: Balada, 1947, SNG


O niečo neskôr, v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa ako jeden z mála pokúsil o tvorivé riešenia v rámci metódy socialistického realizmu prevzatej z vtedajšieho sovietskeho umenia, ktorá bola v rokoch 1949 - 1956 direktívne presadzovaná zhora straníckym aparátom. Práve Gudernovi sa podarilo odhaliť „pravú tvár sorely jej vlastnými zbraňami - ziluzívnením samotnej ilúzie". Jeho maľby sa vyznačovali zvláštnym napätím medzi obrazovo-epickým a pojmovo-symbolickým prístupom: renesančne cítené portréty (spomeňme si na portrét Klementa Gottwalda verzus portrét Federica da Montefeltro od Piera della Francesca), figurálne kompozície a zátišia akoby existovali v stave zvláštnej snovej nehybnosti, „najrealistickejšie" diela tak nadobudli paradoxne metafyzický akcent.

SVK_SNG.O_1360.jpg

Ladislav Guderna: Sestričky, 1954, SNG

Tento prístup vyvrcholil v neskoršej symbolickej kompozícii Prízrak (1957), prekladajúcej motív Picassovej Guernicy zo surrealistickej reči do jazyka realisticko-angažovanej maľby. Gudernova tvorba prešla viacerými fázami, základným východiskom, ku ktorému sa po celý život vracal a ktoré vytrvalo rozvíjal, bol surrealizmus. Pokračoval v jeho kultivovaní aj v Kanade, kam roku 1968 emigroval a kde žil a tvoril do konca života.

SVK_SNG.O_1514.jpg

Ladislav Guderna: Prízrak, 1957, SNG

V druhej polovici štyridsiatych rokov nastalo u Gudernu celkom osobité spojenie imaginatívneho a konštruktívneho prístupu k obrazu, ktorý si stále zachovával skryté surrealistické jadro. Figurálny tvar rozkladá na svietivé, kontrastné farebné plochy orámované čiernou kontúrou; expresia je síce spútaná, ale obraz si zachováva tajomné, magické vyžarovanie a významovosť, až akúsi pochmúrnu tragickosť. V tom čase bola žena jedným z najobľúbenejších motívov Gudernovej tvorby (možno aj preto, že roku 1946 stretol svoju budúcu manželku Evu): pristupoval k nej rôznymi spôsobmi, poetický portrét mladej ženy však uňho nikdy nebol podobizňou konkrétnej ženy, ale skôr jej symbolickou esenciou, zovšeobecneným obrazom mladosti a nepoškvrnenosti i nositeľom celej škály významov.

Dizajn bez názvu (1).png

Ladislav Guderna: Melanchólia, 1946, SNG / Ladislav Guderna: Dievča s kvetinou, 1946-1949, SNG

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter