English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Rekonštrukcia SNG: Odpovede na najčastejšie otázky

Pripravili sme pre vás zopár odpovedí na najčastejšie otázky týkajúce sa rekonštrukcie areálu SNG. Koľko to bude celé stáť? Aké služby pribudnú? Aký materiál bol použitý pri stavbe? Na čo zaujímavé sme narazili pri prestavbe? Prečítajte si, čo pre vás pripravujeme, kedy otvárame, čo vás čaká a na čo sa môžete tešiť. Pre viac informácií si pozrite celú sekciu Rekonštrukcia na našom webe, alebo sa prihláste na odber nášho newslettra, vďaka ktorému budete v obraze o všetkom, čo sa deje v SNG. 1. Kedy sa plánuje ukončenie rekonštrukcie SNG?

To sú síce jednoduché otázky, je však komplikované na ne odpovedať. Prvá odpoveď je, že momentálne je vo výhľade termín ukončenia stavebnej časti budúci rok v lete 2022. Ukončenie stavby však automaticky neznamená ukončenie Investičnej akcie a otvorenie brán galérie. Po dokončení stavby musíme prejsť kolaudačným procesom, ktorý má svoju postupnosť a termíny. Ďalším krokom je zariadenie interiérov a stálych expozícií, čo by sme radi spustili súbežne s kolaudáciou. Poslednou časťou je sťahovanie. Dobrou správou je, že areál by sme chceli sprístupniť hneď po jeho kolaudácii - aj v prípade, že ešte nebude hotový interiér a expozície, určite chceme otvoriť aspoň nádvorie a pripraviť také programy a exkurzie, ktoré by sme zvládli aj v týchto podmienkach. Nielen verejnosť, ale aj my v galérii chceme budovu čo najskôr používať a ukazovať!

2. Koľko bude celý projekt rekonštrukcie stáť?

Rekonštrukcia je súčasťou veľkej Investičnej akcie, ktorá začala v roku 2005 a postupuje po etapách. Najväčšou položkou je stavba. Okrem toho by investičná akcia mala zahŕňať aj interiér, expozície, sieťové vybavenie, projekty, revízie, stavebný dozor, merania, naplnenie depozitárneho domu a všetky súvisiace práce, aby bol výsledkom funkčný a plný dom - momentálne pracujeme s rozpočtom na celú túto akciu 75 mil. eur. Všetky prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

_NIK3623.jpg

Foto: Martin Deko

3. O akú sumu sa navyšoval pôvodný plánovaný rozpočet? A prečo?

Navýšenie je dvojakého druhu. Plánované - pôvodný rozpočet neobsahoval prostriedky potrebné na interiér a expozície, sieťové a dátové vybavenie a iné súvisiace práce. Tieto položky sa mali vyčísliť až po začiatku výstavby, aby boli zrejmé ich verifikované objemy. To druhé sa týka stavby - navýšenie objemu stavebných prác súvisiacich s odkrytím nových skutočností na stavenisku, s revíziami a so zmenami, ale aj s predlžovaním lehoty výstavby. Takže presná odpoveď je, že navýšenie pozostáva z rozšírenia úlohy a zo zvýšenia ceny stavby celkovo o 26,8 mil. eur.

4. Čo všetko sa rekonštruuje?

Investičná akcia sa týka celého areálu - nie je iba o rekonštrukcii pôvodného areálu, je to aj dostavba a modernizácia. Týka sa niekoľkých objektov - novostavby 7+2-podlažného Depozitárneho domu, rekonštrukcie Administratívnej budovy, rekonštrukcie Premostenia a národnej kultúrnej pamiatky Vodné kasárne, prístavby Nového krídla a Veľkého átria, Umenovednej knižnice, revitalizácie Nádvoria a Travertínovej záhrady. Je to veľmi komplexný projekt pozostávajúci z niekoľkých budov, spoločenských priestorov a vonkajších verejných priestorov - je to jedinečný kultúrny areál.

5. Čo stálo najviac peňazí?

Najviac prostriedkov spotrebuje stavba - zatiaľ konkrétne oceľové konštrukcie, ich ošetrenie a doplnenie.

6. O aké služby pre verejnosť sa priestor SNG rozšíri?

SNG sa rozšíri v prvom rade o výstavné a expozičné priestory (5 000 m2), modernú verejnú Knižnicu s patiom, moderné pracovisko Archívu, o komplex digitálno-fotografických a reštaurátorských ateliérov, o kreatívne ateliéry, ale aj o kníhkupectvo a obchod s reprodukciami. Takisto o novú kaviareň, kinosálu a seminárne miestnosti, mestské pasáže, oddychové nádvorie pre verejnosť, travertínovú záhradu a i. Celková veľkosť riešených priestorov je 33 000 m2. Nakoniec, čo verejnosť môže oceniť nie z hľadiska užívateľa, ale z hľadiska majiteľa kultúrneho dedičstva - pribudne 7-poschodový Depozitárny dom, kde nájde bezpečné miesto uloženia takmer stotisíc umeleckých diel.

5.jpg

Vizualizácia: Ján Krížik

7. Ako dlho trvá rekonštrukcia? Prišlo k nejakému zdržaniu pre COVID-19?

Z nášho pohľadu trvá od 1. marca 2001, keď sme z havarijných dôvodov zatvorili Premostenie a vedenie galérie začalo so Zriaďovateľom úlohu riešiť. Neskôr sme uzatvorili z havarijných dôvodov aj Vodné kasárne - už neboli pre zbierky bezpečné. Samotná stavba sa fyzicky začala v roku 2016. K zdržaniu pre pandémiu prišlo - narušila sa plynulosť výstavby, keďže mnohé firmy, ktoré dodávajú stavbe materiály, sú závislé od zahraničných dodávok (Čechy, Ukrajina, Rakúsko).

8. Aký materiál je použitý pri stavbe? Aký je rozdiel oproti pôvodnému?

Rekonštrukcia je naozaj dôkladná - pred tromi rokmi boli Premostenie a Administratívna budova doslova ohlodané na kosť, teda na oceľový skelet. O to viac nás teší, že architekti veľmi dbali na znovupoužitie pôvodných materiálov všade, kde to bolo možné. Tento názor sme prácne obhajovali voči Zhotoviteľovi, keďže vymeniť za nové je ľahšie. Takže celé obloženie nového objektu Depozitárneho domu je z druhotne použitého Hunter-Douglas obkladu z Premostenia a Administratívnej budovy. Opätovne sa použili aj keramické tvárnice, ktoré oddeľovali Riečnu ulicu od Amfiteátra - bude z nej monumentálny múr smerom k Hviezdoslavovmu námestiu. Ďalej sme preniesli biely kosoštvorcový podhľad zo starej Kinosály (ten opravený vyzerá skvostne) a drevený obklad miestnosti. Keďže nová Kinosála má menej stien, zvyšok bude použitý v dvoch nových seminárnych miestnostiach. Staré drevené skladacie stoličky sme druhotne osadili na rôzne miesta v spoločných priestoroch. Travertínové obklady budú druhotne využité ako lavičky v Travertínovej záhrade, bridlica na nohách Premostenia zostáva a opadané časti budú doplnené. Silnou materiálovou novinkou je povrchová úprava všetkých zadných fasád Vodných kasární - je očistená na základné zmiešané murivo a reštaurátorsky opravená s priznanými stopami rôznych zásahov. Pribudnú aj moderné zasklené fasády na prízemiach. Je to obrovský areál, takže sú tu vápenato-pieskové omietky, pohľadový betón, keramické tvárnice, priznané zmiešané murivo, vintage Hunter-Douglas, nové Hunter-Douglas, terazzo, bridlica, hliníkové profily okien s izolačným dvojsklom, obkladové hliníkové rošty a zaujímavosťou je stabilné plynové hasiace zariadenie - to kvôli zbierkovým predmetom, voda by ich zničila.

9. Prečo sú v štítoch Premostenia dve nové okná?

Dve nové okná v štítoch Premostenia majú niekoľko dôvodov, ktoré súvisia nielen s požiadavkou pracovať s Dedečkovou architektúrou, ale aj s prevádzkovým komfortom. Koncepčne odkazujú na pôvodný zámer širšieho záberu areálu - jeho súčasťou bolo dlhšie Premostenie, malo končiť až na rohu Riečnej ulice. Takže ten stav, aký poznáme, je len fragmentom jeho zamýšľanej figúry. Preto tie štíty. Umiestneným okien sa potvrdila definitíva Premostenia, je to vlastne pocta jeho samostatnosti.

Tým druhým dôvodom je situácia v interiéri - okná vytvárajú príjemný priestor pre návštevníka a pripomínajú situáciu, že sa nachádzame nad cestou, nad chodníkom, a teda sme v Premostení. Toto riešenie sa páčilo aj architektovi Dedečkovi, ktorému ho architekti rekonštrukcie prezentovali - fyzicky už ale miesto nestihol navštíviť.

_NIK3604.jpg

Foto: Martin Deko

10. Naozaj sme si chceli to Premostenie zbúrať?

Áno, tlak verejnosti, ale aj architektonickej obce (Š. Šlachta, J. Bahna) bol veľký. Tu bol zásadný postoj generálnej riaditeľka Kataríny Bajcurovej, ktorá sa jednoznačne postavila za architektúru Premostenia. Sem by sme mohli datovať obrat v angažovaní sa SNG vo veci hodnôt architektúry - odvtedy sa konzekventne angažujeme nielen v zbieraní, ale aj vo vzdelávaní a v propagácii. Ideme ešte ďalej, na spolupráce si prizývame renomovaných partnerov (Gut-Gut, I. Skoček, M. Jančok, A. Šedivec, Plán B, Peter Jurkovič), zabezpečovali sme slovenskú reprezentáciu na Bienále architektúry v Benátkach a odborne sa angažujeme v debatách súvisiacich s hodnotovými otázkami kvalitnej architektúry.

Ak sa však vrátime k búraniu, druhým silným krokom bolo vypísanie druhej súťaže na rekonštrukciu, kde bola už zadefinovaná podmienka zachovať Dedečkov stupeň - čo v prvej súťaži takmer nikto nerešpektoval. A to sme považovali za chybu vzhľadom na autora a dejiny architektúry, aj za isté pochybenie zo strany našej vlastnej odbornosti.

11. Narazili ste počas rekonštrukcie na niečo zaujímavé, unikátne?

Celý ten príbeh vydá na román - publikáciu chystáme k otvoreniu. Od bizarných príbehov veľkej populácie kún, ktoré žili v strechách Vodných kasární, odkrytých nápisov z rekonštrukcie v roku 1977 až po prepadnutý vozík do neznámej pivnice. Užili sme si aj pozostatky svojrázu socialistického betónovania - „cement tam vôbec nebol" alebo vypĺňanie medzier odpadkami. Unikátny však bude výsledok: zrazu sa v centre Bratislavy objaví verejný areál - zeleň, kaviareň, sochy, obrazy, knižnica - ako taký kultúrny ostrov.

12. Bude vstup do SNG stále zadarmo?

Nad vstupným sme zatiaľ nepremýšľali, keďže ešte nevieme, aká nákladná bude prevádzka areálu. Náš ideál však je tzv. britská cesta - expozície s voľným vstupom a platené výstavy. Celé prízemie so službami však bude voľne prístupné pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

_NIK3631.jpg

Foto: Martin Deko

13. Ako sa vyvíja vízia vzniku travertínovej záhrady a Námestia Karola
Vaculíka? Kedy by mohli byť realitou?

Námestie sme si interne premenovali na Piazzettu - Taliansko bolo obľúbenou destináciou doktora Vaculíka. Vďaka pani starostke Starého mesta Zuzane Aufrichtovej naberá tento plán reálnejšie kontúry. Keďže sú to povrchové exteriéry, stále čiastočne slúžia ako stavebný dvor, takže zrejme ich úprava bude zaradená v harmonograme skôr ku koncu výstavby.

14. V akom štádiu je príprava stálych expozícií? Čo do nich plánujete zaradiť?

Stále expozície sú v rôznych štádiách príprav, ich koordináciu zabezpečujú hlavní kurátori Dušan Buran a Lucia Gregorová Stach spolu s Alexandrou Homoľovou. Jednotlivé expozície už pripravujú interní kurátori v rôznych menších tímoch a tandemoch. Máme rozvrhnuté a rozdelené priestory, primárne by sme chceli mať veľký okruh na druhom poschodí, ktorého súčasťou je aj spodná časť Premostenia. Toto situovanie súvisí s logikou priestorov novej SNG a snahou sústrediť jej zbierkové prezentácie na jedno poschodie, hoci aj hneď v troch budovách.

Po odbornej stránke sú expozície stále ešte „bitevným" poľom ideí a názorov - vieme, že tie naše budú podrobne sledované a komentované. Niekoľko východísk je ale známych už teraz: chronologické prezentácie ako „husí pochod štýlov" považujeme za prekonané; tiež nechceme expozíciami predstierať ucelené „dejiny slovenského umenia". Naopak, sústredíme sa na samotný fond SNG, jeho kľúčové kolekcie aj ikonické diela. Namiesto oddelených expozícií maliarstva, sochárstva, umeleckého remesla a podobne nám ide skôr o dôležité aspekty, ktoré dovolia integrovať všetky spomenuté druhy - či už pôjde napr. o neskorú gotiku, vysokú aj masovú kultúru 18. a 19. storočia alebo o medzivojnovú modernu.

15. Už viete, aká bude prvá nová výstava v obnovenej budove?

Áno, už dlho. Máme plány. Vieme, že táto otázka bola myslená konkrétne, ale rozhodli sme sa odpoveď vysloviť, až keď budeme mať termín expozícií a potvrdený záväzok.

16. Čo bude s Berlinkou?

Kaviareň Berlinka tak, ako fungovala doteraz, ukončila ku koncu roka 2020 svoju pôsobnosť. Momentálne ju budeme musieť využiť ako sklad výstavníckeho fundusu, keďže platiť externú lokalitu je pre aktuálny rozpočet galérie neúnosné. Zároveň sa v zázemí kaviarne odohrávajú rekonštrukčné práce súvisiace s napojením budovy Esterházyho paláca na celý areál. Po ukončení rekonštrukcie by sme chceli kaviareň komerčne prenajať na kaviarenské účely - v súťaži o nového nájomníka by mal byť rozhodujúcim prvkom kvalitný prevádzkový koncept a nie výška nájomného.

9.jpg

Vizualizácia: Ján Krížik

Pre ďalšie otázky píšte na klara.hudakova@sng.sk

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter