English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Diela SNG na varšavskej výstave Cold Revolution

Dňa 27. mája 2021 sa v poľskej národnej galérii Zachęta vo Varšave otvorila výstava Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism mapujúca politicky, spoločensky i umelecky náročné a zložité obdobie rokov 1948 - 1959. Jej kurátori Joanna Kordjak a Jérôme Bazin sa pri výstave snažili kriticky uvažovať o vtedajších zmenách a ilustrovať ich rozsah a dynamiku pomocou vizuálneho materiálu z viacerých oblastí - z maľby, fotografie, filmu, dizajnu a z architektúry.

PohĖad do vžstavy_01.jpg

Pohľad do výstavy Cold Revolution. Fotografie: Daniel Chrobak/Archív Zachęta

V „studenom" období 50. rokov 20. storočia - v rastúcom medzinárodnom napätí a posilňovaní komunistických diktatúr - nastala v krajinách strednej a východnej Európy sociálna revolúcia. Išlo o revolúciu v zmysle hlbokých transformácií vedúcich k vytvoreniu nových sociálnych hierarchií a k nastoleniu „diktatúry proletariátu" striktne viazanej na rýchlu industrializáciu a urbanizáciu tejto časti Európy.

PohĖad do vžstavy_08.jpg

Pohľad do výstavy Cold Revolution. Fotografie: Daniel Chrobak/Archív Zachęta
Ďalšie fotografie nájdete na konci článku.

Umenie tohto obdobia sa všeobecne redukuje na obrazy veselých robotníkov alebo na hrdinskú prezentáciu ich práce, preniknuté vierou v jasnú budúcnosť, ale to je len časť vizuálnej produkcie socialistického realizmu. Aby bolo možné získať jej plnší a rôznorodejší obraz, kurátori siahli po dielach, ktoré sa odchyľujú od týchto stereotypných predstáv, sú často ďaleko od propagandistického nadšenia, niekedy poznačeného melanchóliou alebo úzkosťou. Skrz ne začali polemizovať s dlhoročným presvedčením, že socialistický realizmus bol „šou, ktorá vytvorila novú realitu" (Evgenij Dobrenko), odtrhnutú od sociálnej reality. Z početných zobrazení si vybrali tie, ktoré predtým zostali v tieni, ale dnes môžu vrhnúť nové svetlo na studenú a drsnú realitu tej doby. Zamerali sa na úlohu, ktorú kultúra a umenie zohrali pri vytváraní socialistického spoločenského poriadku a pri oceňovaní nových elít. Uvedomujúc si nezrovnalosti medzi prezentovanými snímkami a skutočnou situáciou sociálnych aktérov, sledovali osud robotníkov (migrácie z vidieka do mesta, získanie nového profesionálneho postavenia, predefinovanie vlastnej identity) a cez vybrané diela sa snažili zachytiť emócie, ktoré ich sprevádzajú: nadšenie, úzkosť a sklamanie. Výstava ukázala meniacu sa tvár robotníckej triedy: konflikty a napätie v tejto heterogénnej skupine, ako aj jej nejednoznačný prístup k autoritám. Jedným z predpokladov projektu bolo zahrnúť aj socialistický realizmus (nazývaný tiež „veľký iný" v rámci 20. storočia) do transformačných procesov umenia 20. storočia a ukázať ho v prekvapivej rozmanitosti a nejednoznačnosti.

Názov Studená revolúcia očividne odkazuje na politický kontext studenej vojny (aj keď sa v tom čase tento výraz v jazykoch krajín strednej a východnej Európy nepoužíval) a predovšetkým na ovzdušie politického chladu stalinskej doby: činy svojvoľného násilia a strachu. Pojem „cold - studený, chladný" vyvoláva tiež otázku stupňa zapojenia celej spoločnosti do revolúcie v 50. rokoch a stupňa revolučnej horlivosti, s akou sa začalo budovanie nového sveta.

Výstava zahŕňa viac ako 400 diel zo šiestich krajín bývalého východného bloku: Poľska, Československa, východného Nemecka, Bulharska, Rumunska a Maďarska. Sme veľmi radi, že sme ako Slovenská národná galéria mohli do výstavy prispieť nielen partnerstvom, ale i väčším počtom umeleckých diel z našich zbierok - napríklad dielami od Ladislava Čemického, Ladislava Gudernu, Karola Kállaya, Martina Martinčeka alebo Kamila Vyskočila.

Kamil Vyskoüil. Elektrolžza. 1953 -1960. SNG_UP-DK 2767.jpg

Kamil Vyskočil: Elektrolýza, 1953-1960, SNG

Ladislav Guderna. Vojaci v klubovni. 1952. SNG_O 2362.jpg

Ladislav Guderna: Vojaci v klubovni, 1952, SNG

Dve fotografie zo Zbierky fotomédií sa stali aj titulnými snímkami obálok oboch verzií obsažného a bohato ilustrovaného výstavného katalógu: Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism 1948 - 1959. Eds. Jérôme Bazin, Joanna Kordjak. Warsaw - Milan: Mousse Publishing, Adam Mickiewicz Institute, Zachęta - National Gallery of Art, 2020.

Výstava v poľskej národnej galérii Zachęta trvá do 19. septembra 2021.

Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism 1948 - 1959, Zachęta - Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / National Gallery of Art, plac Stanisława Małachowskiego 3, Varšava
Trvanie výstavy: 27. 5 - 19. 9. 2021
Link na výstavu

Link na online magazín galérie Zachęta s ďalšími doplňujúcimi textami k výstave

Link na konferenciu k výstave realizovanú v januári roku 2020

- - - - - - - - - - -

Pohľady do výstavy Cold Revolution.
Fotografie: Daniel Chrobak/Archív Zachęta

PohĖad do vžstavy_06.jpg

PohĖad do vžstavy_05.jpg

PohĖad do vžstavy_02.jpg

PohĖad do vžstavy_04.jpg

PohĖad do vžstavy_09.jpg

PohĖad do vžstavy_11.jpg

Fotografie našich vystavených diel na výstave:

Karol K†llay. Spartaki†da. 1955. SNG_UP-DK 4174.jpg

Karol Kállay: Spartakiáda, 1955, SNG

Karol K†llay. Z podbrezovskžch ßeleziarn°. 1957. SNG_UP-DK 42.jpg

Karol Kállay: Z podbrezovských železiarní, 1957, SNG

Ladislav ¨emickž. Nastali novā üasy. 1951. SNG_O 2583.jpg

Ladislav Čemický: Nastali nové časy, 1951, SNG

Ladislav Guderna. Chlapec na koĖajniciach. 1954. SNG_K 994.jpg

Ladislav Guderna: Chlapec na koľajniciach, 1954, SNG

Ladislav Guderna. Chorž. 1954. SNG_K 998.jpg

Ladislav Guderna: Chorý, 1954, SNG

Ladislav Guderna. Kosec a traktor. 1949. SNG_O 1938.jpg

Ladislav Guderna: Kosec a traktor, 1949, SNG

Ladislav Guderna. L£üenie. 1954. SNG_O 844.jpg

Ladislav Guderna: Lúčenie, 1954, SNG

Ladislav Guderna. Mao Ce-tung. 1950. SNG_O 2368.jpg

Ladislav Guderna: Mao Ce-Tung, 1950, SNG

Ladislav Guderna. Novostavba strojovej stanice v Galande. 1949. SNG_O 2386.JPG

Ladislav Guderna: Novostavba strojovej stanice v Galante, 1949, SNG

Ladislav Guderna. Odovzd†vanie traktora. 1950. SNG_O 4828.JPG

Ladislav Guderna: Odovzdávanie traktora, 1950, SNG

Ladislav Guderna. Z†tiÁie s chlebom. 1954. SNG_O 1491.JPG

Ladislav Guderna: Zátišie s chlebom, 1954, SNG

Martin Martinüek. Mlatba. 1957 - 1960. SNG_UP-DK 3323.jpg

Martin Martinček: Mlatba, 1957 - 1960, SNG

Martin Martinüek. Stohovanie I. 1956 -1957. SNG_UP-DK 3322.jpg

Martin Martinček: Stohovanie I., 1956 - 1957, SNG

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter