English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Edu-X-change

V mesiacoch apríl - jún 2021 prebiehal v piatich vybraných slovenských galériách edukačný projekt Edu-X-change zameraný na zvýšenie kvality odbornej práce galerijných pedagógov, rozšírenie inovatívnych prístupov v galerijno-pedagogickej praxi a networking. Jeho cieľom bola výmena skúseností prostredníctvom rezidencií odborných pedagogických pracovníkov v hostiteľských galériách.

Do projektu sa v aktuálnej prvej etape zapojilo osem galerijných pedagogičiek: Viera Ballasch Dandárová a Petra Filipiaková - Východoslovenská galéria v Košiciach, Andrea Kapráliková a Petra Feriancová Baldovičová - SNG - Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Lucia Konfalová - Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Martina Martincová a Zuzana Medzihorská - Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a Elena Tarábková - Nitrianska galéria v  Nitre.

Aj napriek zmenám súvisiacim s pandémiou a ich priamemu vplyvu na realizáciu rezidencií a edukačných programov, galerijné pedagogičky dokázali každú zo zúčastnených galérií obohatiť o svoje know-how a  zároveň aj spoznať spôsob práce hostiteľskej galérie. Svoje skúsenosti z výmeny zhrnuli v metodickej publikácii. Zároveň vznikla skupina na sociálnej sieti Facebook s názvom Edu-x-change pre vzájomnú komunikáciu poznatkov z oblasti galerijnej pedagogiky medzi odbornými zamestnancami aj z iných galérií.

Edu-X-change-GĽF na návšteve SSG_0.JPG

Prínos projektu spočíva vo zvýšení odbornosti a inovatívnych prístupov, rozšírení metodík práce v oblasti galerijnej pedagogiky. Prispieva zároveň k posilneniu statusu galerijných pedagógov a  vytvoreniu networkingu nielen medzi inštitúciami zapojenými do projektu. V neposlednom rade prináša podporu spolupráce v edukačných projektoch, k vytvoreniu podporného a tvorivého prostredia v galériách.

Projekt má ambíciu pokračovať vo výmene nových galerijných pedagógov v ďalších registrovaných galériách na Slovensku a zvýšiť záujem o  vzdelávanie v galériách všeobecne.

Projekt vznikol pod taktovkou Rady galérií Slovenska a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Edu-x-change_GĽF na návšteve SSG_7.jpg 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter