English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Pavol Janek (21. 3. 1933 – 23. 9. 2021)

S oneskorením sme sa dozvedeli, že v septembri toho roku opustil fotografický svet výtvarný a módny fotograf Pavol Janek. Chceme mu preto dodatočne venovať malú spomienku.

Pavol Janek bol absolventom Vyššej školy umeleckého priemyslu v Bratislave (1953). Od roku 1955 pôsobil ako fotograf v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, kde sa venoval fotografickej dokumentácii ľudových odevov a predmetov ľudového úžitkového prejavu. V roku 1961 bol prijatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov a v roku 1967 sa rozhodol stať sa fotografom v slobodnom povolaní.

Keď ho koncom roka 1968 požiadali, aby nafotografoval vianočnú obálku pre časopis Móda, zaradil sa tým do skupiny významných fotografov tohto časopisu ako boli Kamil Vyskočil, Magdaléna Robinsonová, Juraj Bartoš, Peter Francisci, Jena Šimková, ale najmä dvorný fotograf časopisu Karol Kállay. Viedlo to však i k ponuke stať sa fotografom novovznikajúceho časopisu Dievča. Janek súhlasil a spoločná spolupráca trvala potom celých nasledujúcich dvadsať rokov, pričom pri práci na módnych snímkach sa striedal najčastejšie s kolegom-fotografom Jánom Krížikom. Janekovu módnu fotografiu charakterizoval dôraz na výber zaujímavého exteriérového prostredia pre pozadie modelky a dynamickejší až reportážny prístup, pričom sa nevyhýbal ani vtedy obľúbeným efektom snových pohľadov, alebo naopak v ateliéri tvorba viac štylizovaných a komponovaných snímok. Módu príležitostne fotografoval aj pre iné časopisy a bola pre neho cestou aj k reklamnej fotografii. Naposledy bolo možné Janekove módne fotografie vidieť v SNG na výstave Nech šije!, ktorá sa venovala fenoménom československej módy v období socializmu.

01.jpg

Pavel Janek: Módna fotografia IV. 1976. SNG

V priebehu 60. a 70. rokov 20. storočia sa v rámci úžitkovej fotografie venoval aj tvorbe monumentálnych realizácií do interiérov veľvyslanectiev, zotavovní a úradov na Slovensku i v zahraničí (Kyjev, Moskva). Tieto sa vyznačovali väčšou dekoratívnosťou, pričom pri ich realizácii viac experimentoval so staršími fotografickými procesmi.

02.jpg

Pavel Janek: Púpava. 1960. SNG

Popri úžitkovej fotografii sa od začiatku venoval aj svojej voľnej tvorbe. Už v roku 1960 spolu so svojimi bývalými spolužiakmi zo školy, Ladislavom Borodáčom, Jurajom Šajmovičom a Alexandrom Strelingerom, vzbudili pozornosť výstavou fotografií, na ktorých uprednostnili tiché, osobné okamihy, lyrické motívy a poetiku všedného dňa, čo bolo po období tradičných propagandistických tém socialistického realizmu veľmi cenené. Už vtedy sa ukázal Janekov sklon k meditatívnosti a metaforickému vyjadrovaniu cez drobné scény a detaily z reálneho svetla. Inšpiráciou mu v tom období bola aj imaginatívno-poetická tvorba českého fotografa Viléma Reichmanna z 50. a 60. rokov. K svojej fotografii sa Janek raz vyjadril: „... keď sa mi zdá, že miera každodennej šedivosti sa prekročila, v hrdle vyschlo, žiada sa osviežiť sa, napiť sa z čerstvého prameňa, aby človek vládal ďalej. Vtedy beriem kameru a pokúšam sa dívať na svet tak, akoby som po prvý raz otvoril oči. Vidím obrazy krásne, niekedy trochu smutné, ... často tiež hodne sentimentálne." [1]

Témy, ktoré si vo fotografii vyberal, boli často inšpirované aktuálnym dianím alebo nejakým konkrétnym podnetom. Napríklad pre prelomovú výstavu Fotografické cykly v roku 1970 pripravil rozsiahlu sériu Nudogramy, ktoré predstavovali veľkorozmerné fotogramy pracujúce s ľudským telom. K práci na cykle sa ešte dvakrát vrátil v priebehu nasledujúcich rokov, takže mal nakoniec tri vývojové fázy a patril k jeho najrozsiahlejším.

Od začiatku 70. rokov sa tiež sa vrátil k tvorbe súborov, v ktorých obyčajné predmety pretváral na neobyčajné obrazy. Medzi najznámejšie z nich patril súbor Náš každodenný z roku 1973, v ktorom obyčajný chlieb a jeho časti premenil na výrazovo veľmi čisté výtvarné kompozície. (Neskoršiu verziu súboru pod názvom Chlieb z roku 1979 bolo aktuálne možné vidieť na výstave Sedmičky v SNG v časti venovanej téme jedla.) Zaujímavá však bola najmä časť súboru z roku 1973 odkazujúca na tému vesmíru. Aj tu boli Janekovi podnetom vtedajšie udalosti. „... čítam vo vtedajších novinách, že sovietskym vedcom sa podarilo vyfotografovať odvrátenú stranu Mesiaca. Všetky noviny, rádio, televízia ‚bzučia nadšením'. Ja tak veľmi nebzučím, očakával som oveľa kvalitnejšiu fotografiu! Tak vznikla moja fotografia Odvrátená strana chleba." Za pomoci rozostrenia a drobného protisvetla vytvoril obrazové podobenstvo o Mesiaci a o spätnom pohľade na Zem spoza jeho zaobleného horizontu či akejsi zvráskavenej hory a zároveň ponúkol pohľad ďalej do nekonečnej tmavej diaľky vesmíru.

03.jpg

Pavel Janek: Náš každodenný. 1973. SNG

V roku 1973 vytvoril aj triptych Návraty v podobe obrazového konfliktu bieleho pierka a čiernej rukavice ako symbolické vyjadrenie zápasu o voľnosť a slobodu ducha. Pri ich tvorbe experimentoval s kombinovaním fotografií a fotogramov. Málo známym bol jeho súbor Letecký deň venovaný obrazom lietadiel na oblohe, odlietajúcich do neznáma. Podľa Janekovho priateľa Fera Tomíka bolo očarenie technikou pre Janeka príznačné. Jeho obdiv k strojom, lodiam a lietadlám, ktoré človeka odvážajú, unášajú do diaľok, do neznáma, pretrvávalo od detstva. Neskôr v 80. rokoch sa jeho tvorba viac vnútorne upokojila a priklonila sa k väčšej dekoratívnosti, technickej precíznosti a výtvarnej prísnosti. Známe z tohto obdobia boli súbory Remeselnícke motívy (1986) alebo Rozety (1989 - 1990).

Odkaz tvorby Pavla Janeka opäť najlepšie asi charakterizujú slová Fera Tomíka, ktorý povedal, že sú to „Janekove meditácie, ktorými sa prihovára sebe, ale rezonuje prostredníctvom svojej tvorby i v nás. Pravda, ak rezonovať na tejto vlnovej dĺžke sme pripravení a ochotní." [2]

- - - - - - - -

[1] Janek, Pavel: Fotograf o sebe a o svojej práci. In: Hlaváč, Ľudovít: Pavel Janek. Katalóg výstavy. Bratislava : Profil. Komorná galéria fotografie - MDKO, 1973, nestr.

[2] Tomík, Fero: Výtvarná tvorba Pavla Janeka. In: Sprievodný text k výstave Pavla Janeka v Galérii mesta Bratislavy v roku 1989. Drobná tlač.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter