English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Miroslav Cipár (1935 – 2021)

Viedla ho čiara. Rozumel jej ako málokto. Akoby ňou bol presiaknutý skrz-naskrz. Aj portrét, ktorý otvára jeho najnovšiu monografiu, je pokreslený čiarami. Kresba sa výstižne volá Veľká anatómia. Keď médiami v pondelok 8. novembra prebehla správa, že Miroslav Cipár zomrel, mnohí z nás si uvedomili, že je to definitívna bodka od tvorcu, ktorý kultivoval naše životy a prostredie nenápadne, ale fatálne.

Vizualitu, ktorú vpísal a vkreslil do kníh, časopisov, logotypov, znakov, piktogramov, komunikoval s energiou, pádnosťou, umom, so zrozumiteľnosťou, s radosťou a so suverenitou. Sme potetovaní empatickými fantáziami jeho kresieb, opuncovaní arabeskami i lakonickými ťahmi jeho abecedy. Je naším fundamentálnym svorníkom nielen s rešpektovanou českou knižnou kultúrou a typografiou, ale aj s medzinárodným kontextom grafického dizajnu a ilustrácie.

SNG--UP-P_2795-5--0_1--2021_11_11--LP_WEB.jpg

Miroslav Cipár: Slovenská národná galéria. Logotyp. 1969. SNG

Bol jedným z iniciátorov (s Dušanom Rollom a Albínom Brunovským) Bienále ilustrácií v Bratislave (BIB). Akcie, ktorá po polovici 60. rokov 20. storočia vznikla na pôde SNG a práve logotyp BIB bol Cipárovou vstupenkou do spoločnosti svetových tvorcov grafického dizajnu a vlastne jeho prvým realizovaným logom. Navrhol aj značku ďalšej galerijnej prehliadky – Trienále insitného umenia, s ktorým bol tiež prepojený ako zakladateľ. K jeho raným prácam patrí aj logotyp SNG. Vzišiel zo súťaže vypísanej v roku 1969, ktorú Miroslav Cipár vyhral. Riaditeľ SNG Karol Vaculík už vtedy rozoznal jeho novátorský, civilný prístup, na dreň zredukovanú a pritom radikálne výpovednú ideu, takú odlišnú od „vlasteneckých motívov a lipových ratoliestok“, obľúbených podľa Miroslava Cipára v dobovej tvorbe značiek. Odvtedy sa logotyp usadil v jeho tvorbe natrvalo. Vytvoril okolo tristo značiek. Mnohé z nich sa stále používajú a u iných, ako napr. logotyp Slovenského národného múzea, Keramického sympózia v Lučenci, môžeme ľutovať, že ich objednávateľ nerealizoval, alebo spoločnosť/zoskupenie/akcia zanikli, ako napr. briskným a plavným gestom vedená značka Ars Populi – quadrienále naivného umenia.

SNG--UP-P_2795-1--0_1--2021_11_11--LP_WEB.jpg

Miroslav Cipár: Slovenská národná galéria. Variant logotypu. 1969. SNG

SNG--UP-P_2795-2--0_2--2021_11_11--LP_WEB.jpg

Miroslav Cipár: Slovenská národná galéria. Variant logotypu. 1969. SNG

Logotyp Slovenskej národnej galérie je kombináciou lineárnej písmovej a obrazovej skratky – v zbierke SNG je aj niekoľko variantov, ktoré predchádzali výslednému návrhu a je z nich zrejmé, že od začiatku uvažoval o pravouhlo radených líniách a blokovom usporiadaní, aby napokon našiel presvedčivé spojenie písma a symboliky galérie ako priepustnej a transparentnej štruktúry, odvolávajúcej sa zreteľne i v náznaku na obrazový rám, okno, darček. Značku rozpracoval tak, aby sa dala flexibilne využívať v rôznych prostrediach (tri verzie hrúbky loga, použitie s písmom atď.) K práci s logom Miroslava Cipára priebežne SNG prizývala aj neskôr. V 80. rokoch vznikla séria priestorových aplikácií v rôznych formách – ako monumentálna plastika / prícestný pútač (mal byť umiestnený popri diaľniciach), v zmenšenej mierke pred galériou, ale aj ako objekt pre interiér. Tieto smelé plány budovania vizuálnej identity SNG sa napokon uskutočnili len čiastočne, v návrhu zostali špeciálne verzie značiek pre tri odborné oddelenia/galérie SNG.

SNG--UP-P_2795-3--0_1--2021_11_11--LP_WEB.jpg

Miroslav Cipár: Slovenská národná galéria. Návrh písma pre príležitostný vizuál. 1977. SNG

Uplatnenie ale našiel príležitostný vizuál pri príležitosti otvorenia dostavby SNG v roku 1977, kde k značke pribudol kaligrafický font a silueta Dedečkovej prístavby. V 90. rokoch navrhol pre jednu z galerijných výstav sadu sprievodných predmetov, kde logo multiplikoval ako formu dekoratívneho rastra. Cipárova značka Slovenskú národnú galériu signuje už viac ako 50 rokov. Okná galérie otvorila dokorán. Vkročiť do umenia sa nám zásluhou jeho čiar stalo dôverne známou cestou.

SVK_SNG.K_6875.600w.jpeg

Miroslav Cipár: Viking Vike-6. 1967. SNG

V zbierkach SNG máme z monumentu jeho rozmanitého, na mnohé výtvarne médiá siahajúceho diela, predovšetkým knižné ilustrácie. Pohyblivo, ale pevne ukotvené v kresbe, zaznamenávajú uvažovanie autora, ktorý vedel stimulovať a zmagnetizovať detského i dospelého čitateľa. Sama nie som vôbec výnimkou. Dunajská kráľovná a Viking Vike sa v mojej taštičke do knižnice ocitali často. Mimochodom, v inom ako šalátovom vydaní, som ich za mojich detských čias ani nevidela. Knihy mali značku Mladé letá, vydavateľstva kníh pre deti a mládež. A mrštnú, usmievavú mačku, do ktorej je logo Mladých liet vtelené, navrhol práve Miroslav Cipár. Ako táto ikonická značka vznikala, si môžeme pripomenúť v Zbierke dizajnu a úžitkového umenia SNG, obsahujúcej aj subtílnu kolekciu Cipárových značiek a plagátov.

SNG--UP-P_2783-10--0_2--2021_11_11--LP_WEB.jpg

Miroslav Cipár: Logotypy, piktogramy. Mladé letá. Štúdie možností. 1969. SNG

Vitalita a pracovné nasadenie boli pre Miroslava Cipára typické, kresliť, tvoriť preňho bolo sebezáchovnou činnosťou. Ešte v lete roku 2020 so svojím priateľom, sochárom a keramikom Jozefom Sušienkom, pripravili spoločnú výstavu na zámku v Hlohovci. Žiaľ, pre Miroslava Cipára bola poslednou.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter