English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

100. výročie Ferdinanda Hložníka

18. novembra t. r. si pripomíname 100. výročie narodenia maliara Ferdinanda Hložníka (1921 – 2006); bol mladším bratom Vincenta Hložníka, ktorý mal naňho určite veľký vplyv a po celý život ostal trochu v jeho tieni. Osobný údel a tvorivý oblúk mal však viacero symptomatických znakov, ktoré ho spájali s jeho dobou – 20. storočím, so súčasníkmi i osudmi krajiny, v ktorej žil a tvoril.

Patril ku generácii umelcov druhej svetovej vojny (obdobne ako Ladislav Guderna, Vincent Hložník, Viliam Chmel, Ervín Semian, Ernest Zmeták či znovu objavovaný Orest Dubay); študoval v prvej polovici štyridsiatych rokov na Oddelení kreslenia a maľovania, ktoré vzniklo pri SVŠT v Bratislave ako náhrada za neexistujúcu vysokú výtvarnú školu. Jeho nástup v krátkom období rokov 1946 – 1948, v čase znovuotvárania okien do Európy, bol obdobný ako u jeho súpútnikov – všetci sa nadchli umením Španielov parížskej školy a neskorým Picassom, čo našlo svoj odraz v ponurých kompozíciách – zátišiach zostavených z „tvarových črepov“ a opretých o silnú čiernu linearitu.

SVK_SNG.O_1942.jpg

Ferdinand Hložník: Zátišie, 1948, SNG


Päťdesiate roky, poznamenané dogmatizmom a „bezalternatívnou sociálnou psychózou“ z neho urobili socialistického realistu, maľoval hlavne partizánov pri boji i odpočinku. Oslobodenie z pút novej metódy hľadal v scivilnení výrazu. Azda najviac sám sebou bol v šesťdesiatych rokoch – vyšiel z expresívnej figurácie a čoraz viac štylizoval predmetnú skutočnosť, až vzťahy medzi skutočnosťou a obrazom celkom rozrušil a svoju výtvarnú výpoveď postavil na znakovom základe abstraktnej formy, ako aj na poetickej skratke s metaforickým vyznením.

Radislav Matuštík o tomto období maliarovej tvorby napísal: „Zobrazenie ustúpilo vyjadreniu, dramatická situácia vnútornej dráme, jednotlivosť zákonitosti, rozprávanie poézii. Svet jeho maliarskych básní sa chveje v expresívnom červeno-modro-zelenom akorde, láme sa v boľavých ostrých hranách tvarových skratiek a zveličení... Tvorí závažný príspevok k tradícii určenej dielom Sokolovým, Majerníkovým a tvorbou Vincenta Hložníka“ (Moderné slovenské maliarstvo 1945 – 1963, 1965). Stvárňoval prízraky doby (v čase studenej vojny ich bolo viac ako dosť) v typicky hranatej, postkubistickej štylizácii a inšpiroval sa informelovými štruktúrami, jeho diela vyžarovali silný protivojnový pátos, sugestívnu spoluúčasť. Bol brilantný kresliarom a veľa ilustroval. V sedemdesiatych rokoch sa expresia – v duchu „normalizovaných“ čias – upokojila, ostal síce modernistom, ale s príznačne „pristrihnutými krídlami“, chcel byť angažovaný a zároveň ostať výtvarne kultivovaný.

SVK_SNG.O_2740.jpg

Ferdinad Hložník: Noc, 1964, SNG

SVK_SNG.O_3212.jpg

Ferdinad Hložník: Suchý strom, 1962, SNG

SVK_SNG.O_2739.jpg

Ferdinad Hložník: Terče, 1964, SNG
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter