English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Otvárame SNG ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine

Відкриваємо Словацьку національну галерею людям, які тікають від війни в Україні

V SNG hľadáme spôsoby, ako pomôcť ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine cez návštevu galérie, tvorivé aktivity či budovanie komunity. Ak poznáte Ukrajincov/Ukrajinky, pre ktorých by boli tieto informácie prospešné, budeme radi za ich zdieľanie.

· Vstup do SNG v Bratislave je pre všetkých aj naďalej voľný, ľudia prichádzajúci z Ukrajiny môžu zdarma navštíviť aj naše vysunuté pracoviská – Schaubmarov mlyn v Pezinku, Zvolenský zámok, Kaštieľ Strážky a Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

· Na podporu aktívne stráveného času v galérii sme vo výstave 7x7. Sedem slobodných úvah o umení na 2. poschodí Esterházyho paláca pripravili rôzne materiály a nástroje na kresbu, vďaka ktorým môže každý, kto má chuť, kresbou interpretovať vystavené diela. Aktivity sú dostupné nielen pre Ukrajincov/Ukrajinky, ale aj pre ďalších domácich a zahraničných návštevníkov/návštevníčky.

DSC09914.jpg

· Pre všetkých je otvorená aj Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov na 1. poschodí, ktorá ponúka priestor na oddych, výber viac ako 11 000 kníh, dostupnú wifi sieť či možnosť nabíjania telefónu alebo notebooku.

· Pri pokladni Esterházyho paláca a v kníhkupectve Ex Libris v SNG je zdarma dostupná mapa s tipmi na kultúrne inštitúcie a ďalšie voľnočasové miesta v okolí SNG so základnými informáciami v ukrajinskom jazyku.

· Kníhkupectvo Ex Libris v SNG je vďaka spolupráci s kníhkupectvom Artforum jedným z miest, ktoré zdarma ponúka knihy pre ukrajinské deti dovezené od ukrajinských vydavateľov. Ex Libris zároveň poskytuje ľuďom z Ukrajiny zľavu na literatúru z vlastnej ponuky.

DSC00013.jpg

· V Schaubmarovom mlyne v Pezinku sa pravidelne koná sobotňajšie varenie tradičného boršču určené nielen pre ukrajinskú komunitu. Podujatie sme vytvorili v spolupráci s mestom Pezinok pre potreby stretávať sa, zažívať vzájomnú blízkosť, vymieňať si rady a skúsenosti. Bližšie informácie o dátumoch konania tejto akcie nájdete na sociálnych sieťach Schaubmarovho mlyna.

· V súčasnej situácii silne vnímame potrebu integrácie odídencov/odídenkýň z Ukrajiny do spoločnosti, nielen z hľadiska ubytovania, práce a škôl, ale aj spoločenského života. Preto plánujeme otvoriť priestory SNG v Bratislave v pravidelných dňoch a časoch ako „meeting point“ pre ukrajinské rodiny, ale aj pre domácich, ktorí im pomáhajú. Na tomto mieste sa budú môcť kreatívne realizovať, stretnúť s  umením, navzájom si zdieľať svoje skúsenosti a nadväzovať nové kontakty. Viac informácií uverejníme na našich sociálnych sieťach čoskoro.

· Študenti a študentky Ľvovskej národnej akadémie umení, ktorých prijala VŠVU, budú mať možnosť absolvovať pedagogickú prax na Oddelení galerijnej pedagogiky SNG. V rámci nej nám umožnia pripraviť vzdelávacie programy pre ukrajinské triedy a skupiny detí v Bratislave, ktoré už prejavili záujem.

- - - - - - - - - - -

Відкриваємо Словацьку національну галерею людям, які тікають від війни в Україні

В СНГ ми шукаємо способи допомогти людям, які тікають від війни в Україні, через відвідування галерей, творчі заходи чи створення спільноти. Якщовизнаєтеукраїнців/українок, дляякихцяінформаціябудекорисною, будемовдячнізаїїпоширення.

· Вхід до СНГ в Братиславі для всіх є і надалі безкоштовним. Люди, які приїжджають з України, можуть безкоштовно відвідати і наші інші філіали - млин Шаубмара в Пезінку, Зволенський замок, замок Стражкі та Галерею Людовіта Фулли у Ружомберку.

· Щоби підтримати активне проведення часу в галереї, ми підготували для вас різноманітні матеріали та інструменти для малювання на виставці 7x7. Сім вільних роздумів про мистецтво на 2-му поверсі палацу Естерхазі. Завдяки цьому кожен охочий зможе власним малюнком інтерпретувати виставлені роботи. Розваги доступні не лише українцям та українкам, але й вітчизняним та іноземним відвідувачам.

DSC09942.jpg

· Бібліотека Корнела і Наде Фьолдварі відкрита для всіх охочих на 1-му поверсі і пропонує місце для відпочинку та більш ніж 11000 книг на вибір. Також доступний WI-FI та можливість зарядки телефону або ноутбуку.

· Біля кас палацу Естерхазі та в книгарні «Ex Libris» у СНГ безкоштовно можна отримати карту з порадами щодо культурних закладів та інших місць відпочинку біля СНГ з основною інформацією українською мовою.

· Завдяки співпраці з книгарнею «Artforum», книгарня «Ex Libris» у СНГ є одним із місць, де пропонують безкоштовні книжки для дітей з України, привезені з українських видавництв. Водночас «Ex Libris» надає людям з України знижку на обрану літературу свого магазину.

DSC00074.jpg

· В млині Шаубмара в Пезінку регулярно щосуботи відбувається приготування традиційного борщу призначене не лише для української спільноти. Ми створили захід у співпраці з містом Пезінок для проведення зустрічей, переживання взаємної близькості, обміну порадами та досвідом. Більше інформації про дати проведення цієї події можна знайти в соціальних мережах млина Шаубмара.

· У нинішній ситуації ми чітко усвідомлюємо необхідність інтеграції біженців з України в суспільство не лише з точки зору проживання, роботи та навчання, але а й соціального життя. Тому ми плануємо відкрити приміщення СНГ у Братиславі, що регулярно працюватиме, як «місце зустрічі» для українських сімей, а також для тих, хто їм допомагає. Тут вони зможуть творчо реалізувати себе, познайомитися ближче з мистецтвом, поділитися досвідом та завести нові знайомства. Незабаром ми опублікуємо більше інформації в наших соціальних мережах.

· Студенти Львівської національної академії мистецтв, прийняті до Академії образотворчих мистецтв в Братиславі, матимуть можливість пройти педагогічну практику у Відділі галерейної педагогіки СНГ. У межах цього з’явилась можливість підготувати освітні програми для українських класів та груп дітей в Братиславі, які вже проявили зацікавленість.

 

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter