English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

7. ročník súťaže Máš umelecké črevo? odštartoval

Vyhlasujeme 7. ročník umeleckej súťaže Máš umelecké črevo? pre žiačky a žiakov stredných škôl a gymnázií! Opäť ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže venujúcej sa súčasnému výtvarnému umeniu, ktorú organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Východoslovenská galéria v Košiciach a so Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici.

crevo_jedlo_fb_cover.png

Máš umelecké črevo? je súťaž pre mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie. Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike a od roku 2016 sa jej spoluorganizátormi stala aj Slovenská národná galéria a ďalšie významné inštitúcie susedných krajín, čím súťaž nadobudla medzinárodný charakter.

Súťaž je určená pre žiakov a žiačky stredných škôl a gymnázií, ako aj základných umeleckých škôl, vo veku od 14 do 19 rokov (vekové výnimky sú prípustné). Podmienkou je prihlásiť sa ako autorský tím (min. 2 osoby, max. 6).

Témou ročníka 2022/2023 je JEDLO.
Jedlo sa dá rôznym spôsobom uchopiť a začleniť do osnov vyučovaných predmetov a prierezových tém. Rady vám s tým pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať!

Téma jedla sa na prvý pohľad môže javiť ako úplne všedná. No v skutočnosti je neustále aktuálna a ponúka množstvo pohľadov a možností, ako k nej pristúpiť. JEDLO je možné vnímať ako nekonečný kreatívny priestor: konzumácia jedla ako napĺňanie základnej ľudskej potreby, jedlo ako znak rozmanitosti a ľudskej kreativity, jedlo ako spôsob komunikácie medzi ľuďmi aj celými národmi (recepty, využívanie surovín z celého sveta, národné kuchyne, kuchárske show...), jedlo ako estetický objekt a ako umelecké dielo (vizuálne atraktívne podoby jedla, estetizácia jedla v marketingu, či zobrazovanie jedla v dejinách umenia).

Na JEDLO je však možné nazerať aj zo spoločenského, ekonomického či politického uhla pohľadu aj kriticky: nedostatok jedla a plytvanie jedlom (sociálne rozdiely, environmentálne dopady), nadmerná výroba jedla a jej následky, nerovnomerná distribúcia po svete...
Sedem vecí o jedle v galérii si môžete prečítať aj v článku Kataríny Kolbiarz Chmelinovej, kurátorky SNG, na medium.com.

V každom prípade je to téma zrozumiteľná a každému dostupná. Navyše, v čase vojny na Ukrajine a ich možných dopadov na zásobovanie aj bolestne aktuálna pre nasledujúce obdobie.

Súťaž prebieha v období od septembra 2022 do mája 2023, pričom záväzné prihlasovanie sa končí 30. novembra 2022.

Všetky informácie nájdete na webe súťaže.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter