English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Diela SNG na výstave GROW. Der Baum in der Kunst vo Viedni

Koncom septembra bola vo viedenskom Dolnom Belvederi otvorená výstava Grow. Der Baum in der Kunst, na ktorú viacero diel zapožičala i Slovenská národná galéria. Výstava GROW sa venuje téme stromu ako predmetu v umení i jeho vzťahu k ľudstvu. Stromy sprevádzajú naše životy – ako zdroje kyslíka, poskytujú nám tieň, sú miestom pokoja.

01.jpg

Pohľad do výstavy GROW. Der Baum in der Kunst/The Tree in Art. Foto: Johannes Stoll / Belveder, Viedeň

Z kultúrneho hľadiska bol strom vždy symbolom – tajomným nositeľom vedomostí, symbolom sily a moci alebo predzvesťou budúcich ekologických abnormalít. Počas stáročí bol strom oblasťou premietania vzťahu ľudstva k prírode a otázok o ľudskej identite. Výstava v Dolnom Belvederi buduje tematické prepojenie od stromu poznania dobra a zla, k stromu osvietenia a k stromu ako metaforickej osi sveta – tematické „vetvenie“, ktoré sa rozširuje od duchovného cez racionálne hmatateľné až po ekologické proklamácie s cieľom vysvetliť význam stromu v umení.

Kurátor výstavy Miroslav Haľák: „Tento prístup k stromu ako k námetu má potenciál človeka zaskočiť svojou emocionálnou váhou – v priebehu storočí ľudia pripisovali stromu humánne aj božské atribúty. Vo svojej personifikovanej podobe strom pôsobí ako strážca, samotár, spoločenská bytosť, poslucháč, ochranca alebo záchranca klímy.“

Výstava pozýva návštevníkov, aby sa zapojili do duchovných myšlienok, inšpiratívneho hľadania foriem a filozofických konceptov. Najmä v čase lesných požiarov a odlesňovania kladie naliehavé otázky o nebezpečenstvách klimatickej krízy, a aj pri vlastnej realizácii sa vedome spolieha na udržateľné materiály a stratégie. Okrem optiky dejín umenia a teórie umenia s cieľom prehodnotiť strom ako dôležitý motív, chce výstava prispieť aj k diskusiám o vzťahu ľudstva k životnému prostrediu a o podmienkach našej ďalšej existencie.

Výstava zahŕňa viac ako 100 diel v podobe obrazov, sôch, fotografií a inštalácií v širokom rozsahu od 15. storočia až po súčasnosť. Slovenská národná galéria na výstavu zapožičala viacero umeleckých diel – od maliara Ladislava Mednyánszkeho, konceptuálneho umelca Michala Kerna a od fotografky Zuzany Mináčovej. Výstava trvá do 8. januára 2023.

02.JPG

Ladislav Mednyánszky: Lesný duch. 1890 – 1900. SNG


03.jpg

Michal Kern: Dvojité zrkadlenie. 1978. SNG


04.jpg

Zuzana Mináčová: Básnik. 1979. SNG

GROW. Der Baum in der Kunst
Kurátor: Miroslav Haľák
Dolný Belveder, Viedeň

Trvanie výstavy: 23. september 2022 – 8. január 2023

Link na výstavu


Pohľady do výstavy


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter