English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

SNG ako inkluzívna inštutúcia

V Slovenskej národnej galérii sa staviame za hodnoty tolerancie, otvorenosti, spravodlivosti a bezpečia všetkých ľudí, vrátane LGBTI+ komunity, ktoré by mali byť v spoločnosti 21. storočia samozrejmé. V poslednej dobe sa na Slovensku bohužiaľ stretávame s prípadmi, kedy je realitou pravý opak. Preto je dôležité o týchto hodnotách hovoriť, symbolicky a hlavne vedome ich podporovať a rozvíjať, napríklad aj vzdelávaním.
Pripomíname niekoľko tematických príspevkov a materiálov SNG, ktoré sa na ceste k vzájomnému pochopeniu a odstráneniu nenávisti dajú využiť.

Čítanie SNG - 7 vecí o queer umení v zbierkach slovenských galérií

Umenie je sloboda. Rozširuje a obohacuje naše vnímanie sveta aj seba samých. Nazrite na umenie v zbierkach slovenských galérií cez queer optiku, ktorá je jedným zo spôsobov, ako môžeme diela čítať. Zároveň je to spôsob, ako zviditeľniť dlhodobo prehliadanú a diskriminovanú skupinu ľudí a uznať významnú kultúrnu stopu, ktorú títo ľudia vytvorili a stále tvoria. Nielen v úlohe autorov a autoriek, ale aj konzumentov a interpretov umenia. Text pripravila Alexandra Tamásová, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia.

Podcast SNG - Queer identita a queer umenie

LGBTI+ ľudia sú na Slovensku stále znevýhodnenou menšinou. Na poli súčasného umenia sa ale zdá, že queer identita vo svojich rozmanitých prejavoch zažíva zlaté časy. S umelcami a súčasne členmi LGBTI+ komunity Marošom Rovňákom a Andrejom Dúbravským sa Alexandra Tamásová rozpráva o tom, aký je vzťah medzi queer identitou a queer umením, či je označenie „queer“ v umeleckej kariére výhodou alebo prekážkou, ale aj o tom, aký je rozdiel medzi pojmami „queer“ a „LGBTI+“. Z rozhovoru sa tiež dozviete viac o vlastnej tvorivej ceste oboch hostí.


Výtvarná rozcvička - umenie a identita

Vzťah k svojmu Ja a jeho vonkajšie prejavy sú témou mnohých umeleckých diel. Autori a autorky v nich skúmajú vnímanie seba samých, a tiež to, ako ich vníma okolie. Tieto otázky začínajú byť aktuálne najmä v období raného dospievania. Výtvarná rozcvička je určená primárne pre túto vekovú kategóriu. Snaží sa zdôrazniť, že sa jedná o univerzálnu tému, s ktorou sa v živote stretávame všetci. Tvorba a vnímanie umenia poskytujú ideálny priestor pre hlbšiu reflexiu toho, kým sme a ako svojimi postojmi k iným ľuďom prispievame alebo neprispievame k ich akceptácii.

Výtvarná rozcvička - Umenie a identita - metodický materiál


SNG Nažive špeciál: Inkluzívne umenie a kultúra


13. júla 2021 u nás prebehla diskusia, ktorou sme otvorili tému inklúzie v SNG. Hosťkami boli Jana Hojstričová - prorektorka VŠVU a Lucia G. Stach - vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG. Sedmičku queer umeleckých diel zo zbierok SNGpredstavila Alexandra Tamásová - kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG. Diskusiu viedla Jana Jablonická-Zezulová z Iniciatívy Inakosť.V júli tohoto roku sme ako sprievodné podujatie festivalu Dúhový PRIDE Bratislava v rámci výstavného cyklu Vo výklade v okne Esterházyho paláca v Bratislave vystavili dielo Ladislava Mednyánszkeho - Podobizeň dedinského mládenca. Dielo vybrala kurátorka Slovenskej národnej galérie Alexandra Tamásová.

Akcia ZET

Kritické myslenie vo vyučovaní - metodický materiál

Cieľom metodického listu je v postupných krokoch rovíjať u žiakov a žiačok schopnosť tvorby, prezentácie a rozlišovania argumentov ako základného predpokladu kritického myslenia a formulovania vôastného názoru. Aktivity prehĺbia citlivosť pre rozlišovanie zdrojov informácií, prácu so zdrojmi a rozhodovanie na základe overených faktov.
Kritické myslenie je tu voľne spojené s témami vyučovacích predmetov, ktoré je možné ďalej prispôsobiť podľa aktuálnej potreby.
Materiál je doplnený o aktivity, ktoré vychádzajú z obsahu diel súčasného umenia, ktoré rozširujú pohľad na danú problematiku a predstavujú súčasné umenie ako aktuálnu a podnetnú oblasť pre kritické myslenie.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter