English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Park Kaštieľ Strážky

Milí návštevníci, z dôvodu začiatku zimnej sezóny bude park Kaštieľa Strážky od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023 otvorený v čase od 7.00 do 17.00 hodiny. V pôsobivom anglickom parku, ktorý voľne nadväzuje na koryto rieky Poprad a na okolitú krajinu, SNG postupne buduje exteriérovú expozíciu sochárstva, v ktorej prezentuje práce významných sochárov druhej polovice 20. storočia z vlastných zbierok.

foM8._mg_7782_jpg.jpg

Park ponúka takto možnosť nielen preniesť sa do minulosti, ale aj spoznať významný architektonický objekt, dokumentujúci vývoj názorov na obytnú, reprezentačnú a fortifikačnú funkciu šľachtických sídiel od neskorogotických po barokovo-klasicistné podoby.

Návštevník či návštevníčka môže prostredníctvom špecificky zameraných expozičných celkov oceniť bohatosť a svojbytnosť kultúrneho vývoja spišského regiónu, oceniť hĺbku a výnimočnosť diela Ladislava Mednyánszkeho a zavŕšiť svoj umeleckohistorický exkurz stretnutím s artefaktmi, vytvorenými v súčasnosti i v nedávnej minulosti.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter