English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Archív výtvarného umenia

Archív výtvarného umenia SNG je v rámci organizačnej štruktúry začlenený do úseku výskumu a rozvoja. V sieti štátnych archívov SR patrí do skupiny špecializovaných verejných archívov.

Tematicky sa zameriava na dejiny SNG, ako aj na dejiny výtvarného umenia na Slovensku vo všeobecnosti. Jeho súčasťou sú aj osobné fondy významných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia a umenovedy.

Činnosť archívu je vykonávaná v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Hlavnou náplňou archívu je všestranná starostlivosť o archívny fond SNG, čo zahŕňa nadobúdanie archívnych dokumentov, ich evidenciu, odborné a vedecké spracovanie, ochranu a sprístupňovanie odbornej a laickej verejnosti.

Archív výtvarného umenia sprístupňuje archívne dokumenty pomocou archívnych pomôcok – inventárov –, ktorých elektronickú verziu uverejňuje na internetovej stránke. Prezenčné štúdium s možnosťou využitia reprografických služieb (skener, xerox) v bádateľni archívu upravuje Bádateľský poriadok Archívu výtvarného umenia SNG.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter