English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Digitálne zbierky a služby

Oddelenie digitálnych zbierok a služieb je v organizačnej štruktúre začlenené do úseku výskumu a rozvoja. Spravuje a sprístupňuje digitálny obsah uchovávaný v Slovenskej národnej galérii.

Na základe platnej legislatívy vyvíja a prevádzkuje informačný systém centrálnej evidencie galerijných zbierkových predmetov CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia) pre zbierkotvorné galérie SR. Tento systém je záujemcom prístupný aj v podobe papierovej kartotéky (centrálny katalóg). Štúdium v centrálnom katalógu upravuje interný predpis SNG o prístupe k údajom v centrálnej evidencii galerijných zbierkových predmetov. Štúdium v študovni centrálneho katalógu a vyhotovenie rešerše z centrálnej databázy je podmienené odsúhlasenou žiadosťou (príloha interného predpisu).

V nadväznosti na publikačné, propagačné a vedecko-výskumné aktivity inštitúcie koordinuje toto oddelenie digitalizáciu výtvarných diel a získané skúsenosti aj sprostredkúva ďalším galériám formou konzultácií a odporúčaní. Umožňuje zverejňovanie údajov o dielach v zbierkach slovenských zbierkotvorných galérií a digitálnych reprodukcií ich zbierkových fondov v rámci projektu Web umenia. Zodpovedá za ich sprístupňovanie cez služby prevádzkované inými organizáciami (Europeana).

Pre interné potreby SNG toto oddelenie spravuje a sprístupňuje aj ďalšie digitálne zbierky – publikačné, propagačné a výskumné materiály. Pre potreby zriaďovateľa koordinuje získavanie štatistických údajov o činnosti galérií v SR a následne ich spracúva do požadovaných výstupov. 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter