English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Knižnica

Knižnica SNG patrí v systéme knižníc na Slovensku medzi špeciálne knižnice. V organizačnej štruktúre SNG je začlenená do úseku výskumu a rozvoja. Činnosť knižnice SNG sa vykonáva v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.

Knižnica založená v roku 1949 buduje špecializovaný knižničný fond tematicky zameraný na oblasť teórie a dejín výtvarného umenia, architektúry a príbuzných vedných odborov. Typologicky ho tvoria knihy, periodiká, mikrofiše, CD aj DVD nosiče a významnú časť predstavuje zbierka katalógov z výstav výtvarného umenia, svojím rozsahom najväčšia na Slovensku.

Poslaním knižnice je poskytovať knižnično-informačné služby predovšetkým odborným, vedeckým pracovníkom inštitúcií umeleckého a kultúrneho zamerania, študentom vysokých a stredných škôl umenovedného a umeleckého zamerania, výtvarným umelcom, reštaurátorom a v rámci svojich možností aj ostatným používateľkám a používateľom. Odborný personál knižnice vytvára, spracúva, uchováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný fond. K 31. decembru 2011 ho tvorilo 105 051 knižničných jednotiek.

Celý fond sa spracovával do lístkových katalógov, ktoré sú v súčasnosti digitalizované a v elektronickej (online) verzii sprístupnené v troch samostatných subkatalógoch: knihy, výstavné katalógy a umelci. V roku 1995 SNG pristúpila k spracúvaniu fondu do elektronickej podoby. V súčasnosti (k 31. decembru 2015) je v knižnično-informačnom systéme Advanced Rapid Library sprístupnených 26 446 bibliografických záznamov a 30 755 záznamov autorít. Táto elektronická (online) verzia katalógu má funkciu internetového prehliadača s možnosťou zapojenia viacerých externých zdrojov tak, aby sa dalo z jedného prístupu vyhľadávať vo viacerých domácich i zahraničných katalógoch. Postupne sa automatizujú všetky knižničné procesy: katalogizácia, IPAC, autority, výpožičné služby, správa seriálov a akvizícia.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter