English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Oddelenie marketingu a tvorby programov

Oddelenie je v organizačnej štruktúre SNG začlenené do úseku marketingu a komunikácie. Hlavnou činnosťou oddelenia je strategické a operatívne plánovanie a realizácia komunikácie s odbornou a širokou verejnosťou priamo i prostredníctvom médií. Cieľom je informovať verejnosť, pozývať na podujatia galérie, teda na výstavné projekty, sprievodné programy a ostatné akcie SNG.

Oddelenie realizuje reklamné kampane (outdoorové, printové, elektronické) aj PR kampane, ktoré následne vyhodnocuje a monitoruje. Zabezpečuje propagáciu činnosti SNG na galerijných webových stránkach (www.sng.sk), buduje online marketing, komunikuje na facebooku, kde si galéria vytvorila svoju základňu fanúšikov a fanúšičiek. Oslovuje tiež partnerské a potenciálne sponzorské subjekty a firmy, pripravuje projekty a balíčky bonusov pre donorov. Oddelenie sa usiluje obohacovať spôsoby propagácie SNG o nové formy. Okrem pravidelných vydaní bulletinov a letákov informujúcich o programe galérie sa oddelenie stará o podporu značky a obchodovanie galerijných projektov prostredníctvom rôznych predajných produktov. Jednou z činností je individuálne cielená mimomediálna reklama na podujatiach iných galérií a múzeí či na kultúrnych festivaloch, teda priame budovanie vzťahov s podobne zameranými aktivitami a príbuzným kultúrnym prostredím. Cieľom práce oddelenia je zabezpečiť nielen zvyšovanie návštevnosti, ale aj monitorovanie a vyhodnocovanie záujmu a nárokov publika, aby galéria mohla poskytovať diferencovanejšiu ponuku a vyšší návštevnícky komfort.

Do kompetencie oddelenia patrí aj tvorba sprievodných programov k vernisážam, výstavám aj mimovýstavným aktivitám SNG. Sprievodné programy k výstavám a stálym expozíciám obvykle obsahujú kurátorský výklad niektorých vystavených diel, konferencie, jednotlivé prednášky a prednáškové cykly (voľné a užité umenie, architektúra), diskusie a filmové projekcie. Ďalej sem možno zaradiť koncerty a literárne večery tematicky sa týkajúce výstavných projektov. K mimovýstavným aktivitám patria najmä pravidelné programové cykly organizované galériou a uskutočňované v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami (koncerty v galérii, literárne večery a čítania v galérii, filmové predstavenia a prehliadky) i jednorazové podujatia organizované inými kultúrnymi združeniami a inštitúciami. Pestrými kultúrnymi aktivitami sa programové oddelenie usiluje osloviť čo najdiferencovanejší a najširší divácky okruh všetkých vekových skupín.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter