English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Správa zbierok

Oddelenie Správa zbierok je primárne orientované na evidenciu a ochranu zbierkového fondu SNG. Hlavné aktivity sa delia na činnosť v depozitároch a pohyb zbierkových predmetov. Pri starostlivosti o uložené zbierkové predmety v depozitároch sa kladie veľký dôraz na klimatické podmienky, bezpečnosť a materiálové špecifiká jednotlivých diel.

Súčasťou aktivít oddelenia je koordinovať a administratívne zabezpečovať procesy interných a externých výpožičiek. Tento pohyb zbierkových predmetov sa riadi platnými zákonmi SR a internými predpismi SNG. Pri procese pohybu zbierkových predmetov sa naplno využíva informačný systém CEDVU (centrálna evidencia diel výtvarného umenia) a kladie sa veľký dôraz na jeho aplikovanie v praxi.

Dôležitým nástrojom pri prezentácii kultúrneho dedičstva, ktoré uchováva a ochraňuje SNG, sa stala digitalizácia zbierkových predmetov. V tomto procese Správa zbierok zohráva dôležitú úlohu v rámci svojich kompetencií s dôrazom na prípravu a pohyb diel vyčlenených na zdigitalizovanie.

Akvizičná činnosť je základným pilierom tvorby zbierkového fondu SNG, založená na výskume a odbornej práci kurátorov. Správa zbierok sa podstatnou mierou podieľa na príprave akvizičnej činnosti, administratívne dohliada na procesy komisie, na tvorbu zbierok a následne spracováva prvostupňovú evidenciu schválených zbierkových predmetov ako základ pre druhostupňovú evidenciu kurátorov.


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter