English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Logo SNG

Ako formu protoznačky môžeme chápať kresbovú siluetu Vodných kasární od Dušana Kuzmu, ktorá sa objavovala na plagátoch k výstavám SNG (nie celkom pravidelne) v priebehu 50. rokov 20. storočia. Zaznamenávame ju od roku 1952, pomerne excentricky umiestnenú v spodnej časti plagátovej plochy. Pri príležitosti trvalej inštalácie zbierok 19. a 20. storočia a otvorenia celej budovy galérie v roku 1955 je perspektíva galérie dokonca zarovnaná do bloku a prekrytá skratkou SNG v serifovom fonte. Grafik Anton Hollý, ktorý má v tomto období na konte najviac grafických riešení plagátov a katalógov pre SNG, sa tu pokúsil dovtedy pomerne nenápadné kresbové označenie budovy SNG farebne i priestorovo vymedziť.

Dnes používanú grafickú značku SNG navrhol v polovici 60. rokov 20. storočia Miroslav Cipár. Spolu s logom Bienále ilustrácií Bratislava a Trienále insitného umenia (vzniklo tiež na pôde SNG) išlo o prvé značky vtedy začínajúceho výtvarníka, ktoré vo verejnosti širšie zarezonovali. Odvtedy si logotyp našiel pevné miesto v Cipárovej univerzálnej tvorbe, doposiaľ má na konte okolo tristo značiek, z ktorých veľká časť sa stále používa – pre tento segment grafického dizajnu je na Slovensku zásadnou autoritou. 

Logo SNG.JPG

Logotyp Slovenskej národnej galérie je kombináciou lineárnej písmovej a obrazovej skratky – v zbierke SNG je aj niekoľko variánt, ktoré predchádzali výslednému návrhu – je z nich zrejmé, že od začiatku uvažoval o pravouhlo radených líniách a blokovom usporiadaní, aby napokon našiel presvedčivé spojenie písma a symboliky galérie ako okna do sveta umenia, ale aj citácie charakteristického predmetu prezentácie umeleckých diel – rámu. Značku rozpracoval tak, aby sa dala flexibilne využívať v rôznych prostrediach (tri verzie hrúbky loga, použitie s písmom, atď.) K práci s logotypom ho priebežne prizývali aj neskôr – v 80. rokoch vznikla napr. séria priestorových aplikácií v rôznych formách – ako monumentálna plastika / prícestný pútač (mal byť umiestnený popri diaľniciach), v zmenšenej mierke pred galériou, ale aj ako objekt pre interiér.

Tieto ambiciózne prejavy budovania vizuálnej identity SNG sa napokon nerealizovali, rovnako ako špeciálne verzie značky pre jednotlivé odborné oddelenia SNG. Uplatnenie ale našli napr. príležitostný vizuál pri príležitosti otvorenia dostavby SNG v r. 1977, kde k značke pribudol kaligrafický font a silueta Dedečkovej prístavby. V 90. rokoch navrhol pre jednu z galerijných výstav sadu sprievodných predmetov, kde logo multiplikoval ako formu dekoratívneho rastra. Cipárova značka sa v rámci budovania identity galérie aplikovala a rozvinula na všetky materiály (hlavičkový papier, plagáty, katalógy a pod.) Ostatným upgradom logotypu bol príležitostný vizuál k 60. výročiu SNG, kde značku ako darček zabalila reklamná agentúra Komplot. 


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter