Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

SNG predstavuje tvorbu Majstra z Okoličného

„Viliam Stankay, moderátor: "Tvorbu umelcov spred vyše päťsto rokov na Slovensku približuje nová výstava Slovenskej národnej galérie. Sústreďuje sa na umelca, ktorého vlastné meno nie je známe, ale zanechal po sebe veľké umelecké dielo. Majstra z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 ponúka v Esterházyho paláci v Bratislave."


Patrícia Pružinská, redaktorka: "Keď sa hovorí o majstroch spred roka 1500, skôr sa tým myslia dielne, v ktorých títo majstri pracovali. Ich mená sú zväčša neznáme."

Dušan Buran, kurátor výstavy: "Jednoducho povedané, neboli to umelci v dnešnom slova zmysle. Oni sami seba považovali skôr za remeselníkov, to je aj dôvod, prečo svoje obrazy zväčša nesignovali."

Patrícia Pružinská: "Majster z Okoličného patril medzi najlepších maliarov stredoeurópskej neskorej gotiky. Pôsobil na Liptove a neskôr na Spiši. Spolupracoval s viacerými významnými sochármi aj s Majstrom Pavlom z Levoče."

Dušan Buran: "A súdiac podľa niektorých detailov na oltároch, podľa toho s akou starostlivosťou maľoval niektoré sekundárne figúry, bol určite vynikajúci portrétista."

Jozef Tomaga, správca farnosti Okoličné: "Keď poznáte dobre miesto, v ktorom bývate, potom vás môže následne to miesto aj obohatiť a Majster z Okoličného je určite tou personou, ktorá nás obohatiť môže."

Patrícia Pružinská: "Veľkým dielom Majstra z Okoličného je hlavný oltár Panny Márie vo františkánskom kláštornom kostole v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši. Keď ho v osemnástom storočí rozobrali, tabuľové maľby a sochy smerovali do rôznych zbierok u nás aj v zahraničí. Niektoré časti sa stratili."

Dušan Buran: "Všetko to, čo sa zachovalo, sa po prvýkrát od osemnásteho storočia podarilo zhromaždiť na jednom mieste."

Marcel Benčík, architekt výstavy: "Je to taká abstraktná inštalácia, no my napriek tomu sme umožnili, aby divák, ktorý na výstavu príde, si mohol predstaviť to, ako ten oltár vyzerá. Čiže na konci máme takú multimediálnu malú animáciu, ktorá ukazuje to, čo sa stane, keď jednotlivé časti oltára spojíme do celku."

Patrícia Pružinská: "Gotickým umelcom sa na chvíľu môže stať aj sám návštevník. Špeciálna aplikácia mu umožní vytvárať koláže tabuľových malieb. Slovenská národná galéria bude tvorbu Majstra z Okoličného a gotické umenie Spiša vystavovať v Bratislave do dvadsiateho šiesteho novembra."

Celý článok

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste