Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Rekonštrukcia

Investičná úloha týkajúca sa rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie na nábreží je aktuálna od roku 2001, keď vtedajšia generálna riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov zatvorila Premostenie. Po takmer 15 rokoch sa tak Slovenská národná galéria dočkala začiatku rekonštrukcie, ktorá podpisom zmluvy s dodávateľom dňa 28. 12. 2015 a najmä odovzdaním priestorov dodávateľovi dňa 18. 1. 2016 nadobúda reálnu perspektívu. Stavba je plánovaná na 36 mesiacov a po jej skončení bude mať verejnosť k dispozícii moderný a kultivovaný verejný priestor s 5 385 m2 čistej výstavnej plochy.

Rekonštrukciu areálu SNG nevnímame iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a jedinečnú možnosť ukázať, čo to znamená byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku. Chceli by sme, aby k nám po rekonštrukcii nechodili návštevníci iba za výtvarným umením, chceme byť aj dobrým mestským rezidentom, teda verejnosti sprístupniť celý areál vrátane populárneho Letného pavilónu a možností, ktoré ponúkal, o to viac, že nám jeho rozsiahlosť umožňuje pracovať tak, aby sme okolie nerušili. Plánujeme podporiť magnetizmus galérie, vyzrieť za galerijné steny a vyžarovať do okolia a pozitívne vplývať na susedné ulice, kde by našli svoje miesto dizajnérske prevádzky, kaviarne, pretože by mali zabezpečený prísun konkrétnych návštevníkov. Naše plány teda pripravujeme tak, aby sme okrem prezentácie kultúrneho dedičstva a umenia (čo pokladáme za samozrejmosť) vybudovali verejný areál, ktorý by slúžil ako kultivovaná mestská alternatíva na trávenie voľného času.


Nová architektúra galérie, ktorá vzišla z medzinárodnej súťaže v roku 2005 (predsedom poroty bol renomovaný architekt profesor Gustav Peichl z Viedne), je dielom architektonickej dvojice Martin Kusý a Pavol Paňák, držiteľov mnohých odborných ocenení. Zvolený prístup vychádza z niekoľkých zásad, rešpektuje pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka, zásadne rieši urbanizmus areálu a jeho zapojenie sa do mestských štruktúr – areál ako malá galerijná štvrť, účelné riešenie prevádzok v súlade s nastavením galerijných štandardov, t. j. nárokov na bezpečnosť umeleckých diel.

Základné informácie

Investičná akcia – Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Dodávateľ stavby: Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.
Podpis zmluvy: 28. december 2015
Dĺžka výstavby: 42 mesiacov
Predpokladaný termín ukončenie: 20. júna 2019

Investičný náklad na zhotovenie stavby 48.718.937 € s DPH
Investičný náklad na špeciálny dozor: 649.800 € s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2018  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste