English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Časová os

2001

dňa 1. marca bolo uzavreté Premostenie z dôvodu havarijného stavu.

2003

prebehla prvá architektonická súťaž, ktorá nepriniesla uspokojivé a adekvátne riešenie

2004

po povodňovom ohrození bol evakuovaný hlavný depozitár, najpr na Premostenie a neskôr do Zvolena

2004 - 2005

uskutočnila sa prvá časť rekonštrukcie - modernizácia Esterházyho paláca

2005

bola vyhlásená verejná súťaž návrhov na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG. Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty, ktorej predsedal prof. Gustav Peichl z Viedne, sa víťazom tejto súťaže stali Architekti BKPŠ, s.r.o. Bratislava (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák a kol.).

2006

Víťazný návrh sa stal podkladom pre vypracovanie Stavebného zámeru Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG, na ktorý Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 10/2006 v júli 2006, ktorý potvrdil celkový náklad stavby v cenovej úrovni 2005 v objeme 839 759 tis. Sk bez DPH. Celá stavba bola rozdelená do 4 etáp a bolo vydané stavebné povolenie na I. etapu ostatné nasledovali.

2007

na podnet MKSR sa menila etapizácia stavby (celkovo dvakrát, najprv zo štyroch etáp na dve, a potom na jednu);


2009

Investičná akcia bola pozastavená z dôvodu ekonomickej krízy.

2012

MKSR investičnú akciu obnovilo a vydalo pokyn na vypracovanie realizačného projektu. IA sa mala realizovať ako jedna stavba

prenajalo SNG Hurbanove kasárne

2013

MKSR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby

administratíva a všetky prevádzky z areálu sa presťahovali do Hurbanových kasární

2014

MKSR vypísalo užšiu súťaž na poskytovanie služieb Stavebný dozor (04-10/2014)

2015

vyhotovenie Znaleckého posudku na vysúťaženú cenu stavby

dňa 28. decembra bola podpísanás zmluva so Zhotoviteľom stavby Konzorcioum Hornex-Strabag

2016

odovzdanie staveniska (18. januára)

zdržanie prác v súvislosti s konaním Predsedníctva SR v EU (z dôvodu organizácie stavby)

2017

výkon štátneho dozoru nad verejnou prácou / Ministerstvo dopravy a výstavby

2018

Príprava projektu interiéru a stálych expozícií

2019

(k dňu 23.10.2019, sú dokončené tieto celky)

novostavba 9-podlažného depozitárneho domu (Sarkofág)

sanácia všetkých oceľových konštrukcií (Administratívna budova, Premostenie, Nové krídlo)

nové podlažie a fasády Administratívnej budovy

nové prestrešenia na jednotlivých budovách

sanácia a zabezpečenie všetkých suterénov

fasády na Dedečkovom Premostení, ktoré odkrylo jeho finálnu podobu

konštrukcie veľkej dvorany a krídla nových expozícií do Riečnej ulice

všetky fasády historických Vodných kasární

tzv. Hongkongská ulička vrátane prestrešenia

prekládky plynárenských sietí, dve nové studne, exteriérové trasovanie vzduchotechniky a ostatná základná infraštruktúra v exteriéroch

stavba by mala byť do zimných mesiacov uzavretá; presun stavebných prác do interiérov


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter