English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Súťaže na rekonštrukciu SNG

Na Webe umenia nájdete kompletný zoznam z rokov 2003 a 2005 všetkých prihlásených súťažných návrhov na rekonštrukciu areálu SNG Bratislava. 

Súťaže na rekonštrukciu SNG

Prvá súťaž, 2003

V dňoch 21. a 22. mája 2003 sa uskutočnilo zasadnutie súťažnej poroty architektonickej súťaže Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave, ktorej predsedal prof. ing. arch. Emil Přikryl (AVU Praha). Súťažné podmienky si vyzdvihlo 82 uchádzačov, v termíne bolo predložených 39 projektov, 3 projekty boli odovzdané po termíne uzávierky.

Porota ocenila prvou cenou ex aequo dva návrhy: návrh architektov Juraj Koban a Štefan Pacáka návrh architektov Ilja Skoček ml., Matúš Vallo a Oliver Sadovský. Druhá a tretia cena neboli udelené, odmenu získal návrh architektov David Kopecký, Ján Studený, Martin Vojta, Oldřich Skyba.

Druhá súťaž (2005)

Prvá architektonická súťaž nepriniesla jednoznačného víťaza, ani uspokojivé a adekvátne riešenie všetkých nahromadených problémov, preto SNG po dohode so zriaďovateľom vyhlásila druhú verejnú súťaž návrhov na Rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG (2005) s upresnenými podmienkami rešpektujúcimi nové funkčné skutočnosti. V dňoch 11. - 12. júla 2005 sa v SNG v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie návrhov.

Porota zasadala v zložení: prof. Gustav Peichl (predseda poroty, Viedeň, Rakúsko), Petr Pelčák (Brno, Česká republika), Andrej Hrausky (Ľubľana, Slovinsko), Peter Vitko (Bratislava), Peter Moravčík (Bratislava), Katarína Bajcurová (SNG), Andrej Zmeček (MK SR), Martin Mašek (MK SR).

Uchádzači si vyzdvihli 24 súťažných podkladov, do súťaže bolo prihlásených 9 uchádzačov. Po overení požadovaných dokladov boli zo súťaže vylúčené dva návrhy pre formálne nedostatky. Po posúdení návrhov porota po individuálnom vyhodnotení rozhodla, že víťazným sa stal návrh kolektívu pod vedením architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka.

Druhú cenu získal návrh architektov Eduarda Šuteka a Andreja Šuteka, tretiu cenu získal návrh autorského kolektívu: Gabriel Zajíček, Dušan Jurkovič, Matúš Ivanič, Gabriel Drobniak.


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter