English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Základné informácie

Investičná akcia – Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák
Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: Konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s.r.o.
Podpis zmluvy: 28. december 2015
Pôvodná dĺžka výstavby: 36 mesiacov
Predpokladaný termín ukončenie: apríl 2020

Investičný náklad akcie: 48.718.937 € s DPH
Investičný náklad na zhotovenie stavby: 45 600 000 € s DPH
Špeciálny dozor investora: 649 800 € s DPH
Bezpečnostný projekt: 1 657 254 € s DPH
Autorský dozor v celkovej sume: 369 184 € s DPH
Záverečné revízie a projekt skutočného vyhotovenia: 442 699 € s DPH

Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2
Čistá depozitárna plocha: 1844 m2

Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 (Vodné kasárne), SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkongská ulička

Pozn. k investičnému nákladu (2015)
Podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcami zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, je reálna cena rekonštrukcie SNG pri zohľadnení aktuálnej cenovej úrovne podľa platného indexu stavebných prác na úrovni 56 588 000 eur s DPH, a to vrátane odporúčanej rezervy 10% z celkovej ceny stavebného diela (v súvislosti s charakterom stavby). Celková suma stavby bez rezervy predstavuje 51 443 333 s DPH (vrátane položiek, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a neboli zahrnuté vo výkaze výmer).

Uznesenia vlády

IA // Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie

  • Uznesenie č. 244/2002 (z 13. marca 2002), ktorým vláda schválila Návrh projektu rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG v Bratislave a Program financovania rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG na roky 2003 - 2009, ako rezortnú prioritu kapitoly MK SR;
  • Uznesenie č. 846/2002 (zo 7. augusta 2002), ktorým vláda súhlasila so začatím obstarávania projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave" v roku 2002 financovanej formou individuálnych kapitálových výdavkov, s predpokladanou obstarávacou cenou 430 mil. Sk, z toho v roku 2002 v sume 2 mil. Sk;
  • Uznesenie č. 514/2004 (z 2. júna 2004), ktorým vláda súhlasila s vyňatím etapy - Rekonštrukcia a modernizácia Esterházyho paláca v predpokladanej obstarávacej cene 32 mil. Sk, z projektu „Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave";
  • Uznesenie č. 284/ 2007 (z 21. marca 2007), ktorým vláda schválila návrh nového projektu rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave a súčasne i jej program financovania na roky 2007 až 2013;
  • Uznesenie vlády č. 598/2013 (z 10. októbra 2013), ktorým vláda schválila obstarávaciu cenu a predĺženie realizácie rekonštrukcie SNG;
  • Uznesenie vlády č. 710/ 2015 (zo 16. decembra 2015), ktorým vláda schválila zvýšenie obstarávacej ceny na IA;
  • Uznesenie vlády č. 288/2016 (zo 7. júla 2016), ktorým vláda Slovenskej republiky schválila prerušenie realizácie rekonštrukcie SNG na obdobie júl až október 2016 počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie;
  • príprava Uznesenia vlády 2018 obsahujúce aj plánované rozšírenie IA o interiér a stále expozície, posunutie termínu a navýšenie obstarávacej ceny stavby a súvisiacich prác;

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter