English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Základné informácie

Investičná akcia - Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček
Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák

Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák
Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag
Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)

Stavebný dozor: Ing. Zlatica Páleníková (od 2018)
Podpis zmluvy so Zhotoviteľom: 28. december 2015

Odovzdanie staveniska: 18. januára 2016

Termín ukončenia (prebratie stavby od Zhotoviteľa): 26. október 2022

Dĺžka výstavby: január 2016 – október 2022
Investičný náklad akcie: 75,5 mil. eur s DPH (vrátane všetkých stavebných objektov, vstavaného interiéru, zariadenia depozitárneho domu, technológií, sieťového vybavenia, bezpečnostného projektu, skúšok a meraní, projektového servisu, stavebného aj autorského dozoru a projektu interiéru)

Investičný náklad interiéru (samostatná investičná akcia): 3,45 mil. eur s DPH
Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2
Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2

Čistá depozitárna plocha: 1 844 m2

Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkonská ulička

Vizualizácie, fotografie a videá k prestavbe: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia.

Uznesenia vlády

IA // Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie

· Uznesenie č. 244/2002 (z 13. marca 2002) vláda schválila Návrh projektu rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG v Bratislave a Program financovania rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG na roky 2003 - 2009, ako rezortnú prioritu kapitoly MK SR;

· Uznesenie č. 846/2002 (zo 7. augusta 2002), ktorým vláda súhlasila so začatím obstarávania projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave" v roku 2002 financovanej formou individuálnych kapitálových výdavkov, s predpokladanou obstarávacou cenou 430 mil. Sk, z toho v roku 2002 v sume 2 mil. Sk;

· Uznesenie č. 514/2004 (z 2. júna 2004), ktorým vláda súhlasila s vyňatím etapy - Rekonštrukcia a modernizácia Esterházyho paláca v predpokladanej obstarávacej cene 32 mil. Sk, z projektu „Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave", schváleného uznesením vlády SR č. 846 zo 7. augusta 2002;

· Uznesenie č. 284/ 2007 (z 21. marca 2007), ktorým vláda schválila návrh nového projektu rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave a súčasne i jej program financovania na roky 2007 až 2013;

· Uznesenie vlády č. 598/2013 (z 10. októbra 2013), ktorým vláda schválila obstarávaciu cenu a predĺženie realizácie rekonštrukcie SNG;

· Uznesenie vlády č. 710/ 2015 (zo 16. decembra 2015), ktorým vláda schválila zvýšenie obstarávacej ceny na IA;

· Uznesenie vlády č. 288/2016 (zo 7. júla 2016), ktorým vláda Slovenskej republiky schválila prerušenie realizácie rekonštrukcie SNG na obdobie júl až október 2016 počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie;

· Uznesenie vlády č. 138/2017 (z 22. marca 2017), ktorým vláda predĺžila obdobie realizácie verejnej práce Investičnej akcie Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave do 30. 6. 2019

· príprava Uznesenia vlády 2018 (tri)

· príprava Uznesenia vlády 2019 (tri)

· Uznesenie vlády č. 14/2020 (z 15. januára 2020), k Návrhu na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave


 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter