Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Verejné obstarávanie

Slovenská národná galéria, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

V uvedenom profile uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní.

Zákazky s nízkou hodnotou

Aktuálne výzvy

Vzduchotechnika - SNG Esterházyho palác

Výzva na predloženie ponuky - vzduchotechnika
Zápis o vykonaní prieskumu trhu WiFI Zvolen

Vybudovanie lokálnej sieťovej infraštruktúry (LAN) pre wifi zariadenia zapojené v rezortnej MPLS - Zvolenský zámok

Výzva na predloženie ponuky WIFI Zvolenský zámok
Príloha 1. Návrh na plneniekritéria na hodnotenie ponúk
Príloha 1A. Podrobný rozpočet

Príloha 2. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti WIFI Zvolen
Príloha 3. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov WIFI Zvolen

Archív výziev

Pravidelný a operatívny servis elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Výzva na predloženie ponuky EPS Ružomberok

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet 2019

Výzva palivové karty 2019
Výzva Palivové karty 2019 / Len formuláre

Modernizácia plynovej kotolne Zvolenský zámok

Zápis zo zasadania komisie Kotly

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

Projektová dokumentácia GĽF

Projekt a VO_Kvalita životného prostredia

Profesionálny malotraktor 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste