Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

História

Schaubmarov mlyn patrí k technickým a kultúrnym pamiatkam. Pôvodne je to jeden z najväčších potočných mlynov v Európe pochádzajúci z obdobia baroka (1767) s funkčným strojovým zariadením mlyna valcového typu z roku 1913.

SNG objekt zakúpila v roku 1973 od rodiny Schaubmarovcov. Zriadila tu svoje špecializované pracovisko – Galériu insitného umenia, jedinú svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa tu expozícia maliarskych i sochárskych diel slovenských a zahraničných insitných umelcov.

Pôvod mlyna

Počiatky vodných mlynov v Pezinku-Cajle siahajú do 15. storočia. Usadlosť Schaubmarovho mlyna svojou polohou a uzavretou zástavbou reprezentuje typ na Slovensku vzácnych extravilánových zemepanských mlynov zo 16. – 18. storočia. Rozprestiera sa na tzv. mlynskom ostrove ohraničenom zo severu bývalým mlynským náhonom (Mlynský potok, Cajlanka) a z juhu tzv. Starým potokom.

Mlyn dali postaviť v roku 1767 pezinskí Pálffyovci. Od roku 1857 mlyn patril štyrom generáciám rodiny Schaubmarovcov, ktorí  prišli z Bavorska. Slovenská národná galéria má mlyn vo svojej správe od roku 1972. Pamiatkový objekt je zapísaný v štátnom zozname nehnuteľných pamiatok. Baroková architektúra mlynskej budovy, jej stavebno-technický charakter, dispozičná a funkčná stavba, ktorá je rozdelená na výrobnú a obytnú časť, sú typické pre vyspelejšie mlyny z 18. storočia. Historickú podobu usadlosti dotvárajú pôvodné hospodárske budovy z 30. rokov minulého storočia.

Mlynská technológia

Technické zariadenie mlyna zastupujú dve vývinové fázy. Staršiu reprezentujú pozostatky kameňového mlyna s mlecími kameňmi z polovice 19. storočia. Druhú vývinovú fázu, realizovanú v roku 1913, predstavuje valcový mlyn na pohon vodným kolesom. Jednoduchá prevodová sústava sa vtedy nahradila modernejšou, čím sa podarilo dosiahnuť väčšiu výkonnosť mlyna, jeho produkcie, skvalitnenie výrobkov a zlepšenie pracovného prostredia. Technologické zariadenie mlyna tým nadobudlo dnešnú podobu.

Zánik mlyna bol historicky zákonitý, pretože sa objavili a osvedčili mlyny na parný, elektrický alebo motorový pohon. V roku 1951 prestali mlieť všetky vodné mlyny na Slovensku.

Celá usadlosť Schaubmarovho mlyna je vzácnou historickou pamiatkou. Je to jediný kompletne zachovaný mlyn na Slovensku. Patrí medzi najväčšie potočné mlyny v Európe.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2018  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste