English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Rezidencie

Schaubmarov mlyn ma ambíciu pravidelne organizovať a poskytovať zázemie pre rezidencie umelcov a dizajnérov. Chceme aby návštevníci mohli umenie v mlyne nielen "obzerať" ale aj zažívať a prichádzať do kontaktu s procesom a výsledkami umeleckej tvorby.

OPEN CALLMlynská rezidencia 2022 / Miznúce Telo / performatívne umenie

Prihlasovanie do 15.1.2022

SNG Schaubmarov mlyn vyhlasuje otvorenú výzvu na umeleckú rezidenciu.

Výzva je určená profesionálnym umelkyniam/umelcom alebo umeleckým kolektívom a je zameraná na realizáciu performatívneho výstupu (neartefaktového charakteru), ktorý bude dopĺňať program výstavy Miznúce telo. Zámerom rezidencie je poskytnúť priestor pre slobodnú tvorbu bez pocitu tlaku z realizácie výstupu.
Tematická škála rezidenčnej tvorby by mala byť v súlade s rámcom výstavy Miznúce telo. Rezidencia je mediálne obmedzená na performatívne výstupy s formou jednorazovej (reprízovanej) verejnej prezentácie realizovanej v Schaubmarovom mlyne v druhej polovici trvania výstavy – február 2022 – jún 2022.

Termíny rezidencie: podľa preferencie rezidenta
Február 2022 – jún 2022 (max. 4 týždne)

„My shape, my senses, my feeling of my intestines, my feeling of my lungs, my feeling of my heart beating, became something else, something not mine any more. What I know for sure is that at one point, my body rushed to the future, but then we got stuck.“ Björnsonova, Rock Became the Cave

Výstava Miznúce telo je zážitkovou esejou o „miznutí“ fyzických tiel v našich životoch. Všíma si všeobecný trend dekorporalizácie ľudskej existencie, ktorý za uplynulé obdobie nadobudol nové rozmery. Či už na problematiku rôznej miery fyzického „vytrácania sa“ v rámci každodennej prevádzky nahliadame optikou geopolitických súvislostí, technologického smerovania, „rozpúšťania“ identít v online prostredí, post- či transhumanistických teórií, protipandemických opatrení, spirituálnych alebo introspektívnych afinít, každý z aspektov ponúka široké spektrum interpretácií. Podobne variabilný obraz prináša aj výstava. Autori, autorky a kolektívy na nej zastúpené predstavujú výberom diel dynamickú koláž asociácií, odkazujúcich na cyklicky miznúce a objavujúce sa telo v našom praktickom bytí. Vo výsledku je dané zoskupenie projektov vyjadrením prienikov, nastavení, emócií, afektov či tenzií, ktoré v naznačených autorských kontextoch k miznúcemu telu (ne)priamo, viac či menej odkazujú. Cez pohyblivý obraz, performatívny akt, zvuk a médium inštalácie komunikujú a pôsobia na ľudskú schopnosť preciťovania zážitku, prístupného vo svojich aktualitách aj potencialitách (Husserl).

ČO PONÚKA MLYN
Rezidentovi/rezidentke Schaubmarov mlyn poskytuje:
- bezplatné zázemie: plne zariadené súkromné ubytovanie v areáli SNG Schaubmarov mlyn na periférii Pezinka
- univerzálne zariadený ateliérový priestor/priestory dvora, sadu, povale, stodoly s neobmedzeným prístupom počas trvania rezidencie
- realizáciu výstupu v SNG Schaubmarov mlyn
- technická a asistenčná podpora
- organizácia eventu
- možnosť priamej interakcie s verejnosťou
- propagáciu eventu pomocou SNG online kanálov, ako aj tlač drobných printových foriem propagácie
- dokumentácia výstupu rezidencie- bicykel
- plody zo sadu a zeleninovej záhrady

ČO POKRÝVA REZIDENT:
- Náklady zahŕňajúce dopravu, materiál, stravu a osobné výdavky...

SPRIEVODNÉ AKTIVITY REZIDENČNÉHO POBYTU:
Okrem performatívnej intervencie do výstavy by mal rezident/rezidentka možnosť priameho a aktívneho kontaktu s verejnosťou/komunitou/publikom. Tento formát môže slúžiť na vzdelávanie publika v nových zručnostiach, získavanie nového publika, oboznamovanie so svetom performatívneho umenia formou prednášok, workshopov... A v neposlednom rade možnosť osobného kontaktu so živým umelcom.

KTO SME?
Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Je to zachovalý potočný mlyn s funkčnou mlynskou technológiou, vidieckym dvorom a ovocným sadom na periférii Pezinka. Nachádza sa tu expozícia mlynárstva a galéria výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn.

V mlyne sa venujeme nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizujeme aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a životným prostredím, s remeslami a jedlom.

Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

PRIHLÁŠKA:
Prihlášku spolu s prílohami zašlite najneskôr do 15. 1. 2022 na : mlynskarezidencia@sng.sk
Do predmetu, prosím, uveďte: MLYNSKA REZIDENCIA 2022+ meno a priezvisko

Prihlasovací formulár – PDF

+ prílohy k prihláške:
1. Portfólio (PDF alebo online) s tvorbou starou max. 4 roky a obsahovou limitáciou min. 4 a max. 10 projektov
2. Motivačný list (max. A4)
3. Návrh projektu, ktorý chcete v rámci rezidencie realizovať + návrhy pre verejné sprievodné akcie (max. A4)

V prípade otázok o prihlasovaní neváhajte kontaktovať:
Nikola Čemanová
mlynskarezidencia@sng.sk

0902 224 724

VÝBEROVÁ KOMISIA:
1. Lucia Gavulová (kurátorka aktuálnej výstavy Miznúce telo)
2. pozvaná externá odborná komisia: Maja Štefančíková, Eva Priečková
3. mlynská komisia (Ján Granec, Terézia Števliaková, Nikola Čemanová, Veronika Nemcová)

O výsledkoch výberového konania vás budeme informovať do konca januára 2022

- - - - - - - - - -

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter