English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Rezidencie

Schaubmarov mlyn ma ambíciu pravidelne organizovať a poskytovať zázemie pre rezidencie umelcov a dizajnérov. Chceme aby návštevníci mohli umenie v mlyne nielen "obzerať" ale aj zažívať a prichádzať do kontaktu s procesom a výsledkami umeleckej tvorby.

OPEN CALL


Mlynská rezidencia / prihlasovanie do 31.augsta 2020

SNG Schaubmarov mlyn vyhlasuje otvorenú výzvu na umeleckú rezidenciu

Výzva je určená umelkyniam/umelcom alebo umeleckým kolektívom a je zameraná na realizáciu dočasnej
intervencie (nie nevyhnute vizuálnej) do plánovanej výstavy Skupinová terapia, ktorá sa otvára 15.8.2020. Zámerom rezidencie je poskytnúť priestor pre tvorbu bez pocitu tlaku z realizácie výstupu.

Tematická škála rezidenčnej tvorby bude v priamom/nepriamom súlade s rámcom plánovanej výstavy.

Výstava bude tematizovať participáciu publika na vzniku umeleckého diela v rozšírenom chápaní ako nástroja liečenia, porozumenia, vzdelávania, a zároveň preskúma význam kultúry a umeleckej tvorby v aktivovaní komunít a jednotlivcov. Tematická škála je doplnená o aktuálny aspekt: terapia/regenerácia z pandémie koronavírsu.

Vystavujúci autori a autorky aktívne spolupracujú s publikom, ich tvorba stiera hranice medzi autorom a divákom, tvorbou, artefaktom a spoločným trávením času. Výstava nebude mať iba artefaktový charakter. Jej súčasťou budú aj dokumentácie z akcií a rôzne iné formáty živého umenia s misiou umením zdieľať chýbajúce, či kultivovať zanedbané komunitné hodnoty.

Výzva nie je limitovaná vekom ani mediálne.
Výzva nie je určená amatérskym umelcom a študentom.

ČO PONÚKA MLYN
Rezidentovi/rezidentke Schaubmarov mlyn poskytuje:
- bezplatné zázemie : plne zariadené súkromné ubytovanie
v areáli SNG Schaubmarov Mlyn na periférii Pezinka.
- univerzálne zariadený ateliérový priestor
s neobmedzeným prístupom počas trvania rezidencie
- kurátorskú spoluprácu pri realizácii výstupu rezidencie/výstavy v priestoroch
SNG Schaubmarov mlyn s flexibilnou dobou trvania ( dočasná intervencia )
- technická a asistenčná podpora
- organizácia vernisáže
- možnosť priamej interakcie s verejnosťou
- propagáciu eventov ( vernisáž výstavy, iné podujatie pre verejnosť iniciované rezidentom)
pomocou SNG online kanálov ako aj tlač drobných printových foriem propagácie
- propagácia na sociálnych médiách
-dokumentácia výsledku rezidencie
- bicykel
- plody zo sadu a zeleninovej záhrady

ČO POKRÝVA REZIDENT:
- Náklady zahŕňajúce dopravu, materiál, stravu a osobné výdavky

SPRIEVODNÉ AKTIVITY REZIDENČNÉHO POBYTU:

Okrem intervencie do výstavy bude mať rezident / rezidentka možnosť priameho a aktívneho kontaktu s verejnosťou/komunitou/publikom. Tento formát môže slúžiť na vzdelávanie publika novým zručnostiam, získavanie nového publika, oboznamovanie so svetom umenia formou prednášok, verejných diskusných večer pri víne alebo čaji, workshopov, umeleckých dielní, premietaní video tvorby, seminárov, verejných čítaní, prezentácií publikácií, koncertov... A v neposlednom možnosť osobného kontaktu so živým umelcom.

KTO SME?

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Je to zachovalý potočný mlyn s funkčnou mlynskou technológiou, vidieckym dvorom a ovocným sadom na periférii Pezinka. Nachádza sa tu expozícia mlynárstva a galéria výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn.

V mlyne sa venujeme nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizujeme aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a životným prostredím, remeslami a jedlom.

Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

DÁTUMY:
Prvý možný nástup na rezidenciu : 16.9.2020

Posledný možný nástup na rezidenciu :15.5.2021
Trvanie rezidencie : podľa preferencie min.3 týždne / max.6 týždňov

Trvanie výstavy: 15.8.2020 - Jún 2021

PRIHLÁŠKA:
Prihlášku spolu s prílohami zašlite najneskôr do 31.8 2020 na : mlynskarezidencia@sng.sk
Do predmetu prosím uviesť: MLYNSKA REZIDENCIA + meno a priezvisko

+ Prílohy k prihláške:
1. Portfólio (PDF. alebo online) s tvorbou starou max. 4 roky a obsahovou limitáciou min. 4 a max. 10 projektov
2. Motivačný list (max. A4)
3. Návrh projektu, ktorý chcete v rámci rezidencie realizovať + návrhy pre verejné sprievodné akcie (max. A4)

VÝBEROVÁ KOMISIA:

1. Petra Hanáková (kurátorka výstavy Skupinová Terapia)
2. Alexandra Tamásová ( kurátorka SNG)
3. Externá odborná komisia (bude doplnená)
4. Mlynská komisia (Veronika Němcová, Terézia Števuliaková, Nikola Čemanová)

O výsledkoch výberového konania vás budeme informovať do 13.9.20

V prípade otázok o prihlasovaní neváhajte kontaktovať:
Nikola Čemanová
mlynskarezidencia@sng.sk
0902 224 724

- - - - - - - - - -

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter